Tag: ธุรกิจทีวี วิทยุ

3 ยุทธศาสตร์ ‘อสมท’ ฉีกภาพแค่คนทีวี-วิทยุ สู่ Content Provider เตรียมส่ง ‘Reality โค้ชเช’ แข่งรายการปั้นดาว-นักร้อง

อสมท ปรับยุทธศาสตร์ ปี 62 ฉีกตัวเองจากธุรกิจทีวีและวิทยุ ภายใต้แนวคิด MCOT: The Difference สร้างความต่าง เพื่อต้องการหลีกหนีจากตลาดธุรกิจทีวีและวิทยุ มาเน้นการบูรณาการ content ที่มีในมือและพันธมิตร ไปสู่ธุรกิจฐานข้อมูล เพื่อสร้าง Data และความรู้แนวใหม่ รองรับความต้องการขององค์กรขนาดใหญ่ เช่น รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน ที่มิได้มุ่งหวัง แค่ทำข่าวหรือจำนวนสปอตโฆษณา แต่เป็นการแก้ปัญหาด้านการสื่อสารอย่างมีกลยุทธ์บริษัท อสมท...
- Advertorial -