HomeBrand Move !!“ไทยเบฟ” เตรียมทำเทนเดอร์ฯ “เสริมสุข” เสนอซื้อ 63 บาท/หุ้น มูลค่า 5,918 ล้าน เพิกถอนออกจากตลาดฯ

“ไทยเบฟ” เตรียมทำเทนเดอร์ฯ “เสริมสุข” เสนอซื้อ 63 บาท/หุ้น มูลค่า 5,918 ล้าน เพิกถอนออกจากตลาดฯ

แชร์ :

บมจ.เสริมสุข จำกัด (มหาชน) หรือ SSC แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัท โซ วอเตอร์ จำกัด (ผู้ถือหุ้นใหญ่เสริมสุข และเป็นบริษัทย่อย ของ บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ) ได้ทำคำเสนอซื้อหลักทรัพย์ทั้งหมด (tender offer) เพื่อเพิกถอนหุ้น “เสริมสุข” ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

– ปัจจุบัน “โซ วอเตอร์” ถือหุ้นสามัญในเสริมสุขจำนวน 171,954,804 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 64.67%

– โดย “โซ วอเตอร์” ต้องการทำคำเสนอซื้อหุ้นสามัญที่เหลือทั้งหมดของเสริมสุข จำนวน 93,945,680 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 35.33% เพื่อเพิกถอน “เสริมสุข” ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ

– โซ วอเตอร์ เสนอซื้อหุ้นในราคา 63 บาทต่อหุ้น รวมมูลค่า 5,918 ล้านบาท (ราคาหุ้น SSC ปิดตลาดเมื่อวันที่ 3 ก.ค.2567 อยู่ที่ 49.25 บาท)

สาเหตุเพิกถอนหุ้นออกจากตลาดฯ

– เหตุผลในการเพิกถอนหุ้นเสริมสุข ออกจากตลาดหลักทรัพย์ฯ เพื่อช่วยให้การบริหารจัดการและการดำเนินธุรกิจมีประสิทธิภาพมากขึ้น ลดขั้นตอนการดำเนินงานต่างๆ การบริหารและการตัดสินใจดำเนินธุรกิจคล่องตัวมากขึ้น

– กลุ่มไทยเบฟ อยู่ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้เกี่ยวกับแผนการปรับโครงสร้างการดำเนินงานของกลุ่มบริษัท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจ

– การปรับโครงสร้างภายในและการปรับโครงสร้างธุรกิจด้านต่างๆ (อาจดำเนินการในลักษณะ ซื้อ จำหน่าย หรือโอนทรัพย์สินหรือสิทธิต่างๆ การควบรวมกิจการ การโอนสิทธิตามสัญญาทางการเงิน การปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือแนวทางการดำเนินธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงาน การกู้ยืม ให้กู้ยืมเงิน การระดมทุนในรูปแบบต่างๆ)

เปิดประวัติเสริมสุข

– บมจ.เสริมสุข เริ่มดำเนินธุรกิจน้ำอัดลมเมื่อปี 2496 ปัจจุบันเป็นเจ้าของน้ำอัดลมแบรนด์ est ขยายธุรกิจสู่การผลิตและจำหน่ายเครื่องดื่มไม่อัดลมมากมาย อาทิ น้ำดื่มคริสตัล เครื่องดื่มเกลือแร่ และชาพร้อมดื่มโออิชิ และก้าวเป็นบริษัทเครื่องดื่มไร้แอลกอฮอล์ครบวงจรรายแรกของประเทศ

– บมจ.เสริมสุข เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2518

– ต่อมาบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ โลจิสติกส์ จำกัด ได้เข้ามาถือหุ้นใหญ่ในเสริมสุข และผนึกรวมเป็น 1 ใน 5 บริษัทหลักในกลุ่มบริษัทไทยเบฟในปี 2555

– ปัจจุบัน เสริมสุขดำเนินการผลิตและจำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มคุณภาพภายใต้กลุ่มธุรกิจหลัก 4 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มน้ำอัดลม เป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดของบริษัทฯ กลุ่มน้ำดื่ม กลุ่มเครื่องดื่มไม่อัดลม และกลุ่มการจัดจำหน่าย

ติดตามพวกเราได้ที่ LINE

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like