HomeDigitalเอ้ก ดิจิทัล คาดการณ์ตลาด Data Analytics โต 15% เปิดตัว Customer 720 Dataverse เจาะ 5 อุตสาหกรรมหลัก

เอ้ก ดิจิทัล คาดการณ์ตลาด Data Analytics โต 15% เปิดตัว Customer 720 Dataverse เจาะ 5 อุตสาหกรรมหลัก

แชร์ :

ทีมผู้บริหารธุรกิจ Analytics AI and Consultation

“เอ้ก ดิจิทัล” คาดการณ์ตลาด Data Analytics ของประเทศไทยในปี 2024 โต 15% ดันแพลตฟอร์ม “Customer 720 Dataverse” หวังรับมือความต้องการ“ขยายสาขา-ศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค” พร้อมโชว์ Use Case การนำไปใช้ร่วมกับ AI และ Deep-Tech โดยตั้งเป้าโตใน 5 อุตสาหกรรมหลัก “ค้าปลีก-การเงินและประกันภัย-ยานยนต์-อสังหาริมทรัพย์-สื่อโฆษณา”

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับจุดเด่นของแพลตฟอร์ม Customer 720 Dataverse ได้รับการเปิดเผยจาก คุณวรภัทร งามเจตวรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Analytics AI and Consultation บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด ว่า มาจากฐานข้อมูล Second-Party Data ขนาดใหญ่จากการเป็นพาร์ทเนอร์ร่วมกับธุรกิจรีเทลและโทรคมนาคมชั้นนำที่มีฐานสมาชิกรวมกว่า 80% ของประชากรไทย (เอ้ก ดิจิทัลเป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์) ร่วมกับการใช้ข้อมูลธุรกิจของลูกค้าในแต่ละองค์กร

“ในโลกธุรกิจยุคดิจิทัล การขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven) ถูกใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการสร้างการเติบโตให้กับธุรกิจ ทำให้การเข้าถึงข้อมูลที่มีศักยภาพและการวิเคราะห์ข้อมูลกลายเป็นเครื่องมือที่มีความสำคัญต่อการแข่งขันอย่างมาก บริษัทฯ เล็งเห็นว่า องค์กรธุรกิจยุคใหม่ต้องการเข้าถึงข้อมูลที่ลึกและกว้างยิ่งขึ้น กล่าวคืออยากรู้ข้อมูลตลาดทั้งในอุตสาหกรรมของตัวเอง (Within-Industry) และข้ามอุตสาหกรรม (Cross-Industry) ที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบเจาะลึกในมิติต่าง ๆ รวมถึงต้องการเครื่องมือที่จะมาช่วยวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง (Advanced Big Data Analytics) เพื่อให้เข้าใจผู้บริโภคได้ดียิ่งขึ้น จึงเป็นที่มาของการผนึกความร่วมมือด้านข้อมูลกับบริษัทชั้นนำในธุรกิจรีเทลและโทรคมนาคม เพื่อนำข้อมูลเชิงลึกมาช่วยให้ธุรกิจคู่ค้าเข้าใจอินไซท์ของผู้บริโภคและตลาดแบบ 720 องศา ด้วยโซลูชันใหม่ Customer 720 Dataverse”

คุณวรภัทร งามเจตวรกุล ผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ Analytics AI and Consultation บริษัท เอ้ก ดิจิทัล จำกัด

เปิดอินไซต์ความต้องการใช้ Data ของ 5 ธุรกิจเป้าหมาย

ทั้งนี้ สิ่งที่คุณวรภัทรมองเห็นว่าภาคธุรกิจไทยต้องการทีมงานด้านดิจิทัลเข้ามาช่วยเหลือก็คือ เรื่องของการใช้ข้อมูล พร้อมยกตัวอย่างแวดวงค้าปลีก ในกรณีที่แบรนด์ต้องการขยายสาขาใหม่ ซึ่งมีปัจจัยหลายด้านให้ต้องคำนึงถึง เช่น จำนวนผู้คนที่อาศัยในละแวกดังกล่าว พฤติกรรมของผู้คนเหล่านั้น ตลอดจนทางแบรนด์มีสาขาอยู่ใกล้เคียงกันหรือไม่ และการเปิดสาขาใหม่จะเป็นการแย่งชิงยอดขายกันเองหรือไม่ รวมถึงจุดคุ้มทุน (Breakeven) จากการเปิดสาขานั้น ๆ

หรือกรณีของธุรกิจการเงินที่แพลตฟอร์ม Customer 720 Dataverse สามารถช่วยสถาบันการเงินประเมินข้อมูลได้จากหลากหลายมิติ เช่น ประวัติการชำระเงินกู้ที่ผ่านมา หรือประวัติการชำระค่าบริการรายเดือนของกลุ่มลูกค้า ฯลฯ เพื่อให้การวิเคราะห์และบริหารความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อทำได้แม่นยำมากขึ้นเช่นกัน

คุณวรภัทรยังได้กล่าวถึงความต้องการของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ด้วยว่า เป็นธุรกิจที่ต้องการนำเสนอโฆษณา สินค้า และบริการที่เจาะจงกับความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มที่ซื้อเพื่ออยู่อาศัยเองและซื้อเพื่อปล่อยเช่า หรือขายต่อลงระดับพื้นที่ได้แม่นยำขึ้น ขณะที่ธุรกิจยานยนต์ ต้องการอินไซต์ที่เข้าถึง Lifestlye และ Lifestage เพื่อใช้ในการนำเสนอรถยนต์ และบริการหลังการขายที่ตรงกับความต้องการ (เช่น ในกรณีที่มีครอบครัวแล้วอาจต้องเป็นรถคันใหญ่ขึ้น เป็นต้น) และสุดท้าย ธุรกิจสื่อโฆษณา ที่ ผู้บริหาร เอ้ก ดิจิทัล พบว่าต้องการเจาะกลุ่มลูกค้า และทำการตลาดแบบเฉพาะเจาะจง

ทั้งนี้ ในปี 2024 เอ้ก ดิจิทัลมีลูกค้าประมาณ 300 ราย และบริษัทวางเป้าหมายให้ Customer 720 Dataverse เป็น Growth Driver ของธุรกิจ Analytics AI and Consultation โดยคาดว่าจะสร้างรายได้ในปีนี้ให้เติบโตไม่ต่ำกว่า 27% เลยทีเดียว

 

 


แชร์ :

You may also like