HomePR News“น้ำมันพืชกุ๊ก” โดย บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 โชว์นวัตกรรมสินค้า และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [PR]

“น้ำมันพืชกุ๊ก” โดย บริษัทธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA 2024 โชว์นวัตกรรมสินค้า และกระบวนการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม [PR]

ชูแนวคิด ‘น้ำมันพืชกุ๊ก ทุกวันคือวันสุข” โอกาสครบรอบ 50 ปี ขอบคุณลูกค้าทั่วประเทศ

แชร์ :

บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่าย “น้ำมันพืชกุ๊ก” เข้าร่วมงาน THAIFEX – ANUGA ASIA  2024 มหกรรมอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำแห่งเอเชีย ระหว่างวันที่ 28 พฤษภาคม – 1 มิถุนายน 2567 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดโดย กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ หอการค้าไทย ร่วมกับ โคโลญเมสเซ่ ซึ่งเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่ใหญ่และครบวงจรที่สุดในภูมิภาคเอเชีย จัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ Beyond Food Experience

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยปีนี้บริษัทยังคงตอกย้ำผู้นำเรื่องนวัตกรรมสินค้า และกระบวนการผลิตที่มุ่งเน้นความยั่งยืน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบโจทย์เทรนด์ธุรกิจที่เปลี่ยนไป นอกจากนี้ ยังถือโอกาสในวาระการดำเนินงานครบรอบ 50 ปี ซึ่งจะเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคม 2567 เปิดตัวแนวคิด ‘น้ำมันพืชกุ๊ก ทุกวันคือวันสุข” (Cook Your Happiness) เพื่อเป็นการขอบคุณผู้บริโภคทั่วประเทศที่ให้รับการสนับสนุนมาตลอดระยะเวลา 50 ปี

นายเพชร หวั่งหลี กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด หรือผู้ผลิตและจำหน่าย “น้ำมันพืชกุ๊ก” หนึ่งในธุรกิจหลักของ “กลุ่มพูลผล” เปิดเผยว่า สุขภาพที่ดี เป็นเรื่องที่ทุกคนให้ความสำคัญ แต่ความเชื่อหนึ่งคือ อาหารที่ดีต่อสุขภาพ มักไม่ค่อยอร่อย  น้ำมันพืช กุ๊ก จึงขอเป็นตัวเชื่อมของความอร่อย และสุขภาพที่ดี เพื่อให้ทุกคนสามารถมีความสุขได้ในทุกมื้ออาหาร จึงเกิดเป็นแนวคิด ‘น้ำมันพืชกุ๊ก ทุกวันคือวันสุข” และเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบการดำเนินงานตลอด 5 ทศวรรษที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมกิจกรรมเพื่อตอบแทนและคืนกำไรให้แก่ผู้บริโภคตลอดปีนี้ พร้อมตอกย้ำวิสัยทัศน์ที่มุ่งเป็นองค์กรชั้นนำของอาเซียนในอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตจากพืชน้ำมัน ด้วยนวัตกรรมด้านกระบวนการ ผลิตภัณฑ์ และบริการ มีคุณธรรม รับผิดชอบต่อผู้มีส่วนได้เสียและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และพันธกิจในการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ ตลอดเวลาการดำเนินงานที่ผ่านมา ภายใต้แบรนด์ “น้ำมันพืชกุ๊ก” บริษัทมุ่งมั่นพัฒนาสินค้า ที่ตอบโจทย์ความต้องการด้านสุขภาพของผู้บริโภค ควบคู่กับการคำนึงเรื่องผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม บริษัทฯ ได้มีการพัฒนากระบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง โดยเลือกใช้เทคโนโลยีที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Eco-friendly production) ทำให้สามารถลดการใช้พลังงาน ลดการใช้พลาสติก และลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้อย่างมีนัยยะสำคัญ  นอกจากการพัฒนาการผลิตแล้ว บริษัทฯ ยังให้ความสำคัญกับลูกค้า พนักงาน และชุมชนรอบข้าง  โดยการให้แบ่งปันความรู้เกี่ยวอุตสาหกรรมสีเขียวให้กับคู่ค้า และ จัดทำโครงการคัดแยกขยะให้กับชุมชนรอบข้าง เพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับขยะ เช่น รวบรวมขวด PET ใช้แล้ว มาทำ Upcycling เป็นเสื้อ เป็นต้น  จากโครงการดังกล่าว ทำให้บริษัทได้รับรางวัล Green Industry ระดับ 5 จากกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งถือเป็นบริษัทฯ เป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชรายแรก และรายเดียวที่ได้รับรางวัลนี้ ตั้งแต่ปี 2016

ปัจจุบัน บริษัท ธนากรผลิตภัณฑ์น้ำมันพืช จำกัด เป็นโรงงานสกัดน้ำมันพืช และกากพืชน้ำมันที่ใหญ่เป็นอันดับ 2 ของประเทศ โดยเป็นผู้ผลิตน้ำมันพืชที่มีคุณภาพภายใต้แบรนด์ “กุ๊ก” ได้แก่ น้ำมันถั่วเหลือง น้ำมันทานตะวัน และน้ำมันคาโนลา นอกจากนี้ ได้ผลิตกากพืชน้ำมันเพื่อเป็นวัตถุดิบอาหารสัตว์ ตลอดจนผลิตภัณฑ์ ที่ทําจากถั่วเหลือง เช่น เลซิทิน distillate และกรคน้ำมันถั่วเหลือง


แชร์ :

You may also like