HomeCSRบางกอกแอร์เวย์ส เปิด “เที่ยวบินรักษ์โลก” ลุยใช้เชื้อเพลง SAF นำร่อง “กรุงเทพฯ-สมุย” มุ่งสู่การบินยั่งยืน

บางกอกแอร์เวย์ส เปิด “เที่ยวบินรักษ์โลก” ลุยใช้เชื้อเพลง SAF นำร่อง “กรุงเทพฯ-สมุย” มุ่งสู่การบินยั่งยืน

แชร์ :

“ความยั่งยืน” หนึ่งในเทรนด์ธุรกิจโลกที่หลายองค์กรหันมาให้ความสำคัญตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา ด้วยต้องการสร้างความยั่งยืนด้านผลกำไรไปพร้อมๆกับการดูแลรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการสร้างโลกที่น่าอยู่มากขึ้น

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ สายการบินบางกอกแอร์เวย์สหนึ่งในองค์กรที่เดินหน้าโครงการด้านความยั่งยืนมาอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดได้เปิดตัว  “Low Carbon Skies by Bangkok Airways” หรือที่เรียกว่าสายการบินสู่ความยั่งยืน พร้อมลดการปล่อยคาร์บอนจากส่วนปฏิบัติการด้านการบิน นำร่องการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือ SAF ในเที่ยวบินของบางกอกแอร์เวย์สเส้นทางสมุย-กรุงเทพฯ โดยเป็นการจับมือกับบริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR  การดำเนินการครั้งนี้จะสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 โดยประมาณ 1,346 กิโลกรัมต่อเที่ยวบิน

​คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า สายการบินบางกอกแอร์เวย์สมุ่งมั่นพัฒนาเพื่อก้าวสู่เป้าหมาย “สายการบินยั่งยืน” พร้อมเดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจภายใต้นโยบาย ESG ในทุกมิติ โดยกลยุทธ์ด้านสิ่งแวดล้อมในปีนี้ ได้ริเริ่มโครงการ “Low Carbon Skies by Bangkok Airways” เพื่อมุ่งลดปริมาณการปล่อยคาร์บอนจากการดำเนินธุรกิจทั้งระบบ โดยเฉพาะในส่วนปฏิบัติการด้านการบิน (Airlines) ซึ่งเป็นสัดส่วนที่สร้างคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) มากที่สุด สายการบินฯ ได้กำหนดพันธกิจการดำเนินงานในด้านต่างๆ อาทิ ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพและพลังงานทางเลือก และเพื่อให้เป้าหมายดังกล่าว มีความเป็นรูปธรรมมากขึ้น 

 

​คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ

​คุณพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

 

ล่าสุดจึงได้ดำเนินความร่วมมือกับ บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน หรือ Sustainable Aviation Fuel (SAF) ในเที่ยวบินนำร่องของสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส เพื่อแสดงเจตนารมณ์ในการสนับสนุนให้มีการใช้เชื้อเพลิงพลังงานสะอาด ลดการปล่อยก๊าซ CO2 สู่ชั้นบรรยากาศ ทั้งนี้ การดำเนินตามแนวทางดังกล่าวยังสอดรับกับทุกภาคส่วนทั่วโลกที่ตั้งเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่ชั้นบรรยากาศเป็นศูนย์ในปี 2050 (Net Zero Carbon Emission 2050) และตามมาตรการขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) รวมถึงสมาคมการบินระหว่างประเทศ (IATA)

“เพื่อตอกย้ำถึงบทบาทการเป็นสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในโลก และสายการบินระดับภูมิภาคที่ดีที่สุดในเอเชีย การันตีด้วยรางวัลเกียรติยศจากสกายแทร็กซ์ 7 ปีซ้อน สายการบินฯ จึงมุ่งมั่นพัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์และประสบการณ์เดินทางที่น่าประทับใจให้กับผู้โดยสาร นอกจากนี้ บางกอกแอร์เวย์สยังมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมการบินสีเขียวให้เป็นที่แพร่หลายทั้งในประเทศไทยและภูมิภาค จึงได้พัฒนากระบวนการดำเนินงานด้านการปฏิบัติการบินภายใต้ความปลอดภัยสูงสุด เพื่อช่วยลดการปล่อย CO2 มาอย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการใช้น้ำมันอากาศยานอย่างมีประสิทธิภาพ โดยในปี 2023 ที่ผ่านมาสามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 สู่ชั้นบรรยากาศเท่ากับ 11,321 ตัน หรือมากกว่า 200 กิโลกรัม/เที่ยวบิน และการเติมน้ำมัน SAF ในเที่ยวบินนำร่องของบางกอกแอร์เวย์สในครั้งนี้สามารถลดปริมาณการปล่อยก๊าซ CO2 โดยประมาณ 1,346 กิโลกรัมต่อเที่ยวบิน”

 อย่างไรก็ตามแม้ต้นทุนน้ำมันมีอัตราที่สูงขึ้น แต่ในอนาคตมองว่าจะสามารถบริหารจัดการได้ดีกว่านี้ เบื้องต้นช่วงแรกเป็นช่วงของการสมัครใจและสร้างความยั่งยืนในธุรกิจ ในส่วนของการใช้น้ำมัน SAF จะค่อยๆเป็นไป และจะขยับปริมาณการใช้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ซึ่งตามเป้าหมายปริมาณการเติมน้ำมัน 1% ราคาค่าตั๋วจะยังไม่กระทบต่อราคาตั๋ว ปัจจุบันบางกอกแอร์ฯใช้น้ำมันเดือนละ 10 ล้านลิตร โดยการใช้น้ำมัน SAF เติมเครื่องบินจะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ 80% เมื่อเทียบกับนํ้ามันเครื่องบินไอพ่นพาณิชย์ (Jet A-1) ตามปกติ

ในส่วนของบางกอกแอร์เวย์ส ยังมีการจัดการของเสียด้านการแยกขยะตามลักษณะ และการรีไซเคิล  นอกจากนี้ยังมีการนำยูนิฟอร์มมา Upcycling ด้วยการทอเป็นผ้ากันเปื้อน ถุงผ้าต่างๆ โดยในปีที่ผ่านมามีการทำไปแล้วทั้งสิ้น 1,000 ชิ้น สามารถลดการปล่ยอก๊าซได้ 1,700 กิโลกรัม โดยปีนี้ตั้งเป้าเพิ่มเป็น 1,500 ชิ้น

 

เปิดกลยุทธ์ 3 ด้าน สร้างความยั่งยืนของสนามบินสมุย

นอกจากเครื่องบินแล้ว “สนามบินสมุย” คืออีกหนึ่งหัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จให้กับสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส โดยได้รับการยกย่องให้เป็นอีกหนึ่งสนามบินที่ได้รับการขนานนามว่าสวยที่สุดในโลกอีกแห่งหนึ่ง จนได้รับรางวัลมาแล้วมากมาย โดยจากนี้แผนงานของสนามบินสมุยจะเดินหน้าเพิ่มความเป็นฟังก์ชันนอล ควบคู่กับการรักษาสิ่งแวดล้อมที่ดีขึ้น 

คุณนิจพัฒน์ ปิยะพันธ์ รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายสนามบิน บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า นอกจากการยกระดับความยั่งยืนในมิติของ Airlines แล้ว บริษัทฯ ยังตั้งเป้าหมายและวางแนวทางการดำเนินงานในการพัฒนาสนามบิน 3 แห่ง (สมุย สุโขทัย ตราด) ภายใต้การบริหารเพื่อก้าวสู่ความยั่งยืนในอนาคต ผ่านแนวคิด Green Airport  โดยมีสนามบินสมุย ซึ่งเป็นสนามบินเเห่งเเรกที่ได้รับการรับรองเครื่องหมายคาร์บอนฟุตพรินท์จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เป็นต้นแบบตามแนวทางดังนี้

  • ด้านการออกแบบอาคารผู้โดยสาร โดยเลือกใช้วัสดุจากธรรมชาติ และอาคารที่โปร่งแสงรับแสงจากธรรมชาติ ลดการเปิดไฟ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยรอบสนามบิน
  • ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การติดตั้งสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าไว้ให้บริการผู้โดยสาร การเปลี่ยนสารทำความเย็นในเครื่องปรับอากาศ เป็นสารทำความเย็นที่มีอัตราการเผาไหม้ที่ต่ำ และหลอดไฟภายในสนามบินกว่า 80% เป็นหลอด LED
  • การจัดการของเสีย จัดตั้งถังแยกขยะตามประเภท รณรงค์การใช้พลาสติกเป็นศูนย์ และใช้ภาชนะ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบำบัดน้ำเสียแบบครบกระบวนการ โดยนำน้ำมารีไซเคิล เพื่อใช้รดน้ำต้นไม้ภายในสนามบิน ซึ่งทำให้การปล่อยน้ำเสียออกสู่ธรรมชาติเป็นศูนย์ และลด CO2 จากการใช้น้ำได้กว่า 39.7 ตันคาร์บอนไดออกไซด์/ปี
  • แผนดำเนินงานสู่เป้าหมายการปล่อยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ อาทิ แผนปรับปรุงระบบไฟส่องสว่างของลานจอดให้เป็น LED ทั้งหมด การติดตั้ง Solar Cell แผนการปรับใช้รถให้บริการภาคพื้นดินเป็นระบบไฟฟ้า และการพัฒนาสนามบินให้เป็น Green Terminal

ทั้งนี้เหตุผลที่ใช้สนามบินสมุยนำร่อง เพราะสมุยเป็นเส้นทางหลัก เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวยุโรปที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมเยอะ ยุโรป 80% รายได้มาจากสมุยกว่า 50% ของรายได้ในพอร์ตของบริษัมทั้งหมด

 

 

 OR พร้อมหนุนส่งเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) เจาะธุรกิจการบินยั่งยืน

การเดินหน้าสู่สายการบิน Low Carbon ของ “บางกอกแอร์เวย์ส” มีหนึ่งในพันธมิตรที่สำคัญอย่าง บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เข้ามาสนับสนุนด้านเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF)

คุณดิษทัต ปันยารชุน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR กล่าวว่า ความร่วมมือของ OR และบางกอกแอร์เวย์สในโครงการ Low Carbon Skies by Bangkok Airways โดยการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ครั้งนี้ มุ่งสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงสู่โลกที่สะอาดและยั่งยืนให้แก่อุตสาหกรรมการบิน 

โดยน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) เป็นน้ำมันที่มีคุณสมบัติทางเคมีที่คล้ายคลึงกับน้ำมันเจ็ท ผลิตจากน้ำมันทำอาหารที่ใช้แล้ว หรือที่เรียกว่า UCO (Used Cooking Oil) โดย SAF สามารถผสมเข้าไปกับน้ำมันเจ็ทเพื่อให้ใช้ในเครื่องบินได้โดยไม่ต้องเปลี่ยนหรือปรับปรุงเครื่องยนต์ ถือว่าเป็นพลังงานที่ลดการปลดปล่อย Carbon 

ซึ่งเชื้อเพลิง SAF สำหรับเที่ยวบินปฐมฤกษ์นี้ ได้รับความร่วมมือจาก บริษัท ปตท. ค้าสากล จำกัด (PTTT) บริษัทในกลุ่ม ปตท. เป็นผู้จัดหาและนำเข้า นอกจากนี้ ความร่วมมือครั้งนี้ ยังสอดคล้องกับเป้าหมาย OR SDG โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้าน “G” หรือ “GREEN” หรือการสร้างโอกาสเพื่อสังคมสะอาด ที่มุ่งสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อตอบโจทย์เป้าหมาย OR 2030 อย่างมีประสิทธิภาพ

“ ปตท. หรือ โออาร์ ทำหน้าที่ซัพพอร์ตในการเติมน้ำมันเครื่องบินมากกว่า 50% ของสายการบินทั้งในและต่างประเทศที่มีเส้นทางการบินในไทย ดังนั้นจากนี้ไปเราก็พร้อมสนับสนุนเป็นพันธมิตรในการเดินหน้าสร้างความยั่งยืนน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานแบบยั่งยืน (SAF) ต่อไปในอนาคต”

ติดตามพวกเราได้ที่ LINE


แชร์ :

You may also like