HomeBrand Move !!‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ ไตรมาสแรก ขาดทุน 1,188 ล้าน ปรับพอร์ตลูกค้าเน้นรายย่อย ลดพึ่งพาตลาดอีคอมเมิร์ซ

‘เคอรี่ เอ็กซ์เพรส’ ไตรมาสแรก ขาดทุน 1,188 ล้าน ปรับพอร์ตลูกค้าเน้นรายย่อย ลดพึ่งพาตลาดอีคอมเมิร์ซ

แชร์ :

บมจ. เคอรี่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) หรือ KEX ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ Kerry Express  สรุปผลการดำเนินงาน ไตรมาสแรก ปี 2567  มีรายได้จากการขายและให้บริการ 2,559 ล้านบาท  ลดลง 18.3% เทียบปีก่อน และเพิ่มขึ้น 1.6% เทียบไตรมาสก่อนหน้า

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

รายได้และกำไร/ขาดทุน “เคอรี่” รายไตรมาส 

– ไตรมาส 1/2566 รายได้ 3,130 ล้านบาท  ขาดทุนสุทธิ    790 ล้านบาท

– ไตรมาส 2/2566 รายได้ 2,923 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 1,047 ล้านบาท

– ไตรมาส 3/2566 รายได้ 2,896 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ    889 ล้านบาท

– ไตรมาส 4/2566 รายได้ 2,519 ล้านบาท  ขาดทุนสุทธิ 1,152 ล้านบาท

– ไตรมาส 1/2567 รายได้ 2,559 ล้านบาท  ขาดทุนสุทธิ 1,188 ล้านบาท 

สรุปไตรมาสแรกปีนี้ “เคอรี่” ขาดทุนสุทธิ 1,188 ล้านบาท  ขาดทุนเพิ่มขึ้น 50.2% เทียบปีก่อนและขาดทุนเพิ่มขึ้น 3.1% เทียบไตรมาสก่อนหน้า  สาเหตุขาดทุนมาจากการปรับปรุงค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นครั้งเดียว (One-off Adjustment) ของการเปลี่ยนแปลงประมาณการทางบัญชี และการตั้งสำรองด้อยค่าของสินทรัพย์ถาวร  (หากไม่รวมรายการนี้เคอรี่ จะขาดทุน 968 ล้านบาท)

สาเหตุรายได้ลดลง มาจากการจัดส่งพัสดุลดลง ในช่วงโลว์ซีซัน ของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ และเคอรี่ ให้ความสำคัญกับผู้ใช้บริการรายย่อยมากขึ้น ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจไทยชะลอตัวลง และอัตราหนี้สินครัวเรือนต่อจีดีพี มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น ทำให้ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่ายมากขึ้น

แนวทางการปรับปรุงความสามารถทำกำไรของเคอรี่ ในปีนี้ จะเน้นตลาดผู้ใช้บริการระดับกลางถึงสูง เพิ่มยอดขายกลุ่มผู้ใช้บริการรายย่อย ลูกค้าองค์กร และผู้ส่งสินค้าระหว่างประเทศ  พยายามลดการพึ่งพาแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ

ไตรมาสแรกปีนี้ สัดส่วนรายได้จากผู้ใช้บริการ C2C เพิ่มขึ้นจาก 41% เป็น 46%  จากกลยุทธ์เน้นกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้บริการที่ให้ผลตอบแทนสูง และหาลูกค้าใหม่ชดเชยปริมาณลูกค้าจากแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซลดลง จาก 47% เหลือ 40%

พร้อมทั้งเน้นกระจายธุรกิจไปสู่แหล่งรายได้ใหม่ เพื่อเพิ่มอัตราทำกำไร  รวมทั้งลดค่าใช้จ่ายต้นทุนคงที่และต้นทุนแปรผัน จากค่าใช้จ่ายการเช่าพื้นที่และค่าใช้จ่ายพนักงาน

นอกจากนี้จะปรับปรุงโครงสร้างเครือข่ายการดำเนินงาน การลงทุนติดตั้งระบบคัดแยกอัตโนมัติและระบบดิจิทัล การอัพเกรดเทคโนโลยีแพลตฟอร์มที่จะเริ่มเห็นผลลัพธ์ในปีนี้

ปัจจุบันในศูนย์คัดแยกพัสดุเคอรี่ ได้แบ่งกลุ่มตลาดในรูปแบบใหม่ ให้ความสำคัญกับผลตอบแทนและขนาดของกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ รวมทั้งจะเน้นให้บริการส่งพัสดุระหว่างประเทศต่อไป โดยครอบคลุมเส้นทางกว่า 50 เส้นทางใน 45 ประเทศในเอเชียและยุโรป ผ่านความร่วมมือ  SF Holding 

ไตรมาสแรกปีนี้ KEX  มีการเปลี่ยนแปลงสำคัญ  คือ SF Holding Co., Ltd. (SF Holding)  ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์ใหญ่ที่สุดในจีนและเอเชีย เป็นอันดับ 4 ของโลก เข้ามาเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ KEX  ด้วยสัดส่วนหุ้น 62.66% ซึ่งจะเข้ามาสนับสนับเทคโนโลยีด้านการขนส่ง และความสามารถทางการแข่งขันในตลาดขนส่งพัสดุด่วน

ย้อนดูผลประกอบการ “เคอรี่” 

– ปี 2562 รายได้ 19,894 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,328 ล้านบาท

– ปี 2563 รายได้ 19,010 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,405 ล้านบาท

– ปี 2564 รายได้ 18,972 ล้านบาท กำไรสุทธิ 46 ล้านบาท

– ปี 2565 รายได้ 17,145 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 2,829 ล้านบาท

– ปี 2566 รายได้ 11,470 ล้านบาท ขาดทุนสุทธิ 3,880 ล้านบาท

 

อ่านเพิ่มเติม

 


แชร์ :

You may also like