Homefb dating reviewปักธงนครหลวงเวียงจันทน์ “7-Eleven” สาขาแรก สปป.ลาวเปิดตัวแล้ว

ปักธงนครหลวงเวียงจันทน์ “7-Eleven” สาขาแรก สปป.ลาวเปิดตัวแล้ว


เปิดตัวแล้วอย่างเป็นทางการสำหรับ “7-Eleven” สาขาแรกใน สปป.ลาว โดยตั้งอยู่ที่ถนนสุพานุวง บ้านหนองปาใน เมืองสีโคดตะบอง ในนครหลวงเวียงจันทน์ บริหารโดย บริษัท ซีพี ออลล์ ลาว จำกัด ในกลุ่มซีพี ออลล์

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

แน่นอนว่าสิ่งที่ไม่แตกต่างจาก 7-Eleven ทั่วโลกก็คือ “7-Eleven” สปป.ลาว นี้จะเปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง และนำเสนอสินค้ากว่า 5,000 SKUs รวมถึงสินค้าที่มีเฉพาะร้าน 7-Eleven อย่าง Slurpee หรือเครื่องดื่มชงสด All Café ด้วย ซึ่งคาดว่าจะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม

สำหรับพิธีเปิดนั้น พบว่ามีท่านบุญเถิง ดวงสะหวัน รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรม และการค้า แห่ง สปป.ลาว นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูตไทย ณ เวียงจันทน์ ให้เกียรติเป็นประธานตัดริบบิ้นในพิธีเปิดให้บริการร้านเซเว่น อีเลฟเว่น สาขาแรกในสปป. ลาว อย่างเป็นทางการ ร่วมกับนายชัยโรจน์ ทิวัตถ์มั่นเจริญ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส และ Managing Director International Business บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารเซเว่น อีเลฟเว่น และเซเว่น เดลิเวอรี่ 


ทั้งนี้ การเปิดตัวดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจในปี 2566 ของทางบริษัทที่ระบุว่า มีเป้าหมายขยายสาขาใหม่ในประเทศไทยรวม 700 สาขา และขยายสาขาในประเทศกัมพูชาให้ครบ 100 สาขา (ปัจจุบันมีสาขาทั้งในกรุงพนมเปญและจังหวัดรอบนอก รวม 66 สาขา) รวมถึงเปิดสาขาแรกใน สปป.ลาว โดยคาดว่าจะใช้งบลงทุน 12,000 –13,000 ล้านบาท โดยในปี 2562 ซีพี ออลล์ ได้รับสิทธิมาสเตอร์แฟรนไชส์จัดตั้งและดำเนินการร้าน 7-Eleven ในกัมพูชาเป็นเวลา 30 ปี และต่อมาในปี 2563 ได้ทำสัญญารับสิทธิมาสเตอร์ แฟรนไชส์เพื่อลงทุนดำเนินการร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ในประเทศลาว 30 ปี

 


You may also like