HomePR News“ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก” ตัวช่วยเพิ่มโอกาสคนอยากมีบุตรให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น [PR]

“ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก” ตัวช่วยเพิ่มโอกาสคนอยากมีบุตรให้เป็นเรื่องง่ายขึ้น [PR]

แชร์ :

ปัญหาเด็กเกิดใหม่น้อยลงเป็นสิ่งที่หลาย ๆ ประเทศประสบปัญหาเช่นเดียวกัน ตามยุคสมัยและค่านิยมที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงการบีบคั้นทางเศรษฐกิจและสังคม ทำให้เกิดความกังวลเรื่องค่าครองชีพและค่าใช้จ่ายหากมีสมาชิกใหม่ที่ต้องดูแลเพิ่มขึ้นมา จากสถิติประเทศไทย มีอัตราเด็กเกิดใหม่ลดลงอย่างต่อเนื่องติดต่อกันตลอด 6 ปีที่ผ่านมา โดยข้อมูลล่าสุดปี 2565 มีประชากรเกิดใหม่เพียง 5 แสนรายเท่านั้น และประเทศไทยมีอัตราเพิ่มของประชากรติดลบต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 แล้ว

แต่อย่างไรก็ตาม ยังมีคู่สมรสที่มีความพร้อมและอยากจะมีบุตรไว้เป็นโซ่คล้องใจเพื่อเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์ แต่กลับไม่สามารถมีบุตรได้ตามที่ตั้งใจ เนื่องจากสมรรถภาพทางกายและจิตใจไม่เอื้ออำนวย จึงทำให้เกิดความล้มเหลว ท้อแท้ การเข้ารับขอคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญ หรือ ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก” จึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่เป็นตัวช่วยสำคัญ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก (WHO) เปิดเผยว่า 17.5% ของประชากรวัยผู้ใหญ่ หรือ 1 ใน 6 ของประชากรทั่วโลก กำลังประสบปัญหาภาวะมีบุตรยาก สะท้อนถึงความจำเป็นเร่งด่วนในการเข้าถึงการรักษาภาวะมีบุตรยาก เพื่อลดผลกระทบต่อภาวะเจริญพันธุ์ และอัตราการเกิดที่ลดลงของประชากรทั่วโลก

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

เมื่อไหร่ถึงเรียกว่า มีบุตรยาก และอะไรคือสาเหตุ

ภาวะมีบุตรยาก สามารถสังเกตได้ หากคู่สมรสที่มีเพศสัมพันธ์สม่ำเสมอ สัปดาห์ละ 3-4 ครั้ง โดยไม่มีการคุมกำเนิดมาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี แต่ยังไม่ตั้งครรภ์ ซึ่งสาเหตุเกิดได้จากปัญหาสมรรถภาพทางกายทั้งฝ่ายชายและฝ่ายหญิง เช่น อสุจิน้อย อสุจิไม่แข็งแรง ท่ออสุจิตัน ไข่ไม่ตก เนื้องอกที่มดลูก เยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ (ช็อกโกแลตซีสต์) เป็นต้น และในกรณีที่ฝ่ายหญิงอายุเกิน 35 ปีขึ้นไป ก็จะส่งผลให้โอกาสในการตั้งครรภ์ลดน้อยลงตามอายุที่เพิ่มมากขึ้น เพราะช่วงอายุที่เหมาะสมของการมีบุตรของฝ่ายหญิงคือช่วง 20-35 ปี นอกจากนี้พฤติกรรมที่หลายคนมองข้าม เช่น การดื่มเหล้า สูบบุหรี่ น้ำหนักตัวเกิน ความเครียด ต่างล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลกระทบต่อการมีบุตรยากได้ทั้งสิ้น หากคู่สมรสสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็จะช่วยให้ประสบความสำเร็จในการตั้งครรภ์ได้มากขึ้น

จากปัญหาภาวะมีบุตรยากที่ขยายตัวกว้างขึ้นเรื่อย ๆ นี้เอง ทำให้โรงพยาบาลเมดพาร์ค ซึ่งเป็นโรงพยาบาลที่มีความชำนาญในการรักษาโรคยากซับซ้อนมีความพร้อมในการให้บริการด้านสุขภาพโดยแพทย์เฉพาะทางมากถึง 30 สาขา ได้ก่อตั้ง “ศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เมดพาร์ค ไอวีเอฟ” ขึ้นเพื่อให้บริการแก่ผู้ประสบภาวะมีบุตรยากได้อย่างครอบคลุม เช่น ให้คำปรึกษาสำหรับคู่แต่งงาน ตรวจคัดกรองภาวะมีบุตรยาก รักษาภาวะมีบุตรยากด้วยเทคโนโลยีเจริญพันธุ์ ฝากไข่ ฝากสเปิร์ม แช่แข็งตัวอ่อน และดูแลอย่างต่อเนื่องเมื่อผู้ใช้บริการตั้งครรภ์ได้สำเร็จ ไปจนถึงการคลอดบุตรได้อย่างปลอดภัย และเติบโตเป็นเด็กที่มีพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ศูนย์ใหม่ล่าสุด! เมดพาร์ค ไอวีเอฟ เทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับสากล

Embyoscope Plus – ตู้เพาะเลี้ยงตัวอ่อน ที่มีการควบคุมอุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ออกซิเจน และค่า pH ตลอดเวลา พร้อมติดตั้งกล้องจุลทรรศน์ บันทึกภาพการเจริญเติบโตของตัวอ่อนทุก ๆ 10-15 นาที ร่วมกับเทคโนโลยี Timelapse เพื่อติดตามการเจริญเติบโตของตัวอ่อนและนำมาเรียงเป็นวิดีโอ ทำให้ไม่จำเป็นต้องเคลื่อนย้ายตัวอ่อนออกจากตู้แบบตู้รุ่นเก่า ช่วยเพิ่มอัตราความสำเร็จในการตั้งครรภ์

iDAScore – การคัดเลือกตัวอ่อนด้วยระบบ AI เพื่อให้ได้ตัวอ่อนคุณภาพที่ดีที่สุด

RFID Tags – การติดตั้งชิป บนภาชนะเก็บไข่ สเปิร์ม และตัวอ่อน เพื่อป้องกันความผิดพลาด เช่น การสลับไข่กับสเปิร์มของคู่อื่น การสลับตัวอ่อนคุณภาพดีกับตัวอ่อนผิดปกติ เป็นต้น โดยจะนำมาใช้ควบคู่กับระบบระบุตัวตนของผู้เข้ารับบริการ เช่น การสแกนลายนิ้วมือ และการสแกนใบหน้า โดยทุกกระบวนการของการให้บริการรักษาภาวะมีบุตรยาก จะถูกออกแบบให้อยู่ภายในศูนย์ฯ เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้ที่เข้ามาใช้บริการ โดยไม่ต้องถูกส่งตัวไปตรวจหรือรักษาตามแผนกต่าง ๆ ร่วมกับคนไข้ทั่วไป

รศ.นพ. สุภักดี จุลวิจิตรพงษ์ หัวหน้าศูนย์รักษาผู้มีบุตรยาก เมดพาร์ค ไอวีเอฟ

เพื่อให้มั่นใจว่าตัวอ่อนที่ได้รับการคัดเลือกนำไปฝังในโพรงมดลูกมีคุณภาพดี และลดโอกาสการส่งต่อโรคทางพันธุกรรมจากพ่อแม่สู่ลูก ในขั้นตอนเพาะเลี้ยงตัวอ่อนได้มีการใช้เทคโนโลยีตรวจคัดกรองโรคทางพันธุกรรม ตรวจโครโมโซมเพื่อหาความผิดปกติของตัวอ่อนอย่างละเอียด ด้วยเครื่อง Next-generation sequencing (NGS) ซึ่งจะช่วยเพิ่มอัตราการตั้งครรภ์ได้สูงถึง 60 – 70%

ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีมีส่วนสำคัญในการเติมเต็มคุณภาพชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์มากขึ้น ช่วยให้ปัญหาภาวะมีบุตรยากเป็นเรื่องที่รักษาได้ และยังสามารถช่วยคัดกรองความสมบูรณ์ของเด็กเกิดใหม่ได้ ลดโรคทางพันธุกรรม และลดอัตราการเสียชีวิตที่สามารถป้องกันได้ ปัจจุบันการรักษาภาวะมีบุตรยากในประเทศไทย ด้วยวิธีไอวีเอฟ คู่สมรสจำเป็นต้องมีทะเบียนสมรสมาแสดงก่อนเข้ารับบริการตามกฎหมาย และยังไม่อนุญาตให้คู่รักเพศเดียวกันทำไอวีเอฟได้ แม้จะแต่งงานถูกต้องตามกฎหมายของประเทศนั้น ๆ


แชร์ :

You may also like