HomeBrand Move !!รู้จักหุ้น IPO น้องใหม่ CHASE ธุรกิจติดตามหนี้ ที่ RS ถือหุ้น 35% เตรียมเทรด ก.พ.นี้  

รู้จักหุ้น IPO น้องใหม่ CHASE ธุรกิจติดตามหนี้ ที่ RS ถือหุ้น 35% เตรียมเทรด ก.พ.นี้  

แชร์ :

CHASE เป็นหนึ่งในหุ้น IPO ปีนี้ ที่เตรียมเปิดจองและเปิดซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ SET ในเดือนกุมภาพันธ์นี้  มาทำความรู้จักหุ้น CHASE ที่มี RS ของ เฮียฮ้อ คุณสุรชัย เชษฐโชติศักดิ์ เป็นพาร์ทเนอร์ร่วมถือหุ้น 35%

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

1. บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน) หรือ CHASE ก่อตั้งโดย คุณประชา ชัยสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHASE ในปี 2541 เพื่อให้บริการติดตามหนี้ ซึ่งคุณประชา มีประสบการณ์ทำงานในบริษัทติดตามหนี้มาก่อนหน้านั้น จึงมีประสบการณ์ในธุรกิจบริหารหนี้ 30 ปี การเปลี่ยนแปลงสำคัญในปี 2564  คือมีบริษัท อาร์ อัลไลแอนซ์ บริษัทย่อยของ RS เข้าซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 35% 

2. บริษัทย่อยกลุ่มเชฎฐ์ เอเชีย

– บริษัท บริหารสินทรัพย์ ซีเอฟ เอเชีย จำกัด ประกอบธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ จากการรับซื้อหรือรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ ภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย

– บริษัท รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับดูแลของธนาคารแห่งประเทศไทย และรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพจากผู้ประกอบธุรกิจสถาบันการเงินและที่มิใช่สถาบันการเงิน

– บริษัท คอร์ทส์ เม็กก้าสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อภายใต้ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

3. CHASE มี 2 ธุรกิจหลัก 

– ธุรกิจให้บริการติดตามทวงถามและเร่งรัดหนี้ (Collection) จากสถาบันการเงิน ลูกค้าเช่น Citi, American Express, กสิกรไทย, กรุงศรี, ไทยพาณิชย์  ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 มียอดหนี้ทวงถาม 15,622 ล้านบาท  โดยมีรายได้จากค่า Commission ตามหนี้ที่เรียกเก็บได้ โดยเฉลี่ย CHASE ทำได้ที่อัตรา 21.6% รวมทั้งมีบริการฟ้องคดีกับลูกหนี้

– ธุรกิจบริหารจัดการสินทรัพย์จากการรับโอนสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ (AMC) ซื้อหนี้มาบริหาร ปัจจุบันมีสินทรัพย์รวม 2,875 ล้านบาท

– มีทีมงานติดตามทวงถามหนี้และทีมกฎหมาย 500 คน 

4. CHASE เสนอขายหุ้นให้กับประชาชนครั้งแรก (IPO) จำนวน 562 ล้านหุ้น  สัดส่วน 28.3%  

– หุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 417 ล้านหุ้น

– หุ้นสามัญเดิมที่เสนอขายโดย บริษัท อาร์เอส มอลล์ จำกัด ไม่เกิน 145 ล้านหุ้น

โครงสร้างผู้ถือหุ้นหลัง IPO 

– คุณประชา ชัยสุวรรณ (ผู้ก่อตั้ง) 51.2%

– หุ้น IPO 28.3%

– อาร์เอส ลิฟเวลล์ 12.1%

– อาร์เอส มอลล์ 8.3%

5. โอกาสในตลาดติดตามหนี้ของ CHASE

– จากข้อมูลสถิติ ปริมาณสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ในระบบมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องตามยอดสินเชื่อธนาคารพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้นจากผลกระทบโควิด -19 และการชะลอตัวของเศรษฐกิจทั่วโลก ในปี 2564 มีอัตราส่วน NPL ต่อสินเชื่อรวมของธนาคารพาณิชย์มากถึง 531,000 ล้านบาท

– แนวโน้ม NPL ดังกล่าวทำให้ธนาคารพาณิชย์ต้องทยอยขายหนี้เสียออกมาหลังหมดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้จากผลกระทบโควิดในช่วงสิ้นปี 2565

– คุณประชา ชัยสุวรรณ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร CHASE  มองว่าเป็นโอกาสในการซื้อสินทรัพย์ NPL เข้ามาในพอร์ต เฉลี่ยปีละ 1,000 ล้านบาท  ขณะที่เศรษฐกิจไทยกำลังฟื้นตัว โดย GDP ในปี 2566 คาดการณ์ 3.7% จากการเปิดประเทศ ส่งผลคนมีงานทำมากขึ้น มีรายได้มากขึ้น  ทำให้ลูกหนี้จ่ายชำระได้ดีขึ้น เป็นโอกาสทางธุรกิจของ CHASE หลังจากนี้

“ธุรกิจติดตามหนี้ ไปได้ดีทุกภาวะเศรษฐกิจ ในช่วงเศรษฐกิจดี มีหนี้น้อย ติดตามหนี้ได้ง่าย ช่วงเศรษฐกิจไม่ดี เก็บหนี้ยาก แต่มีโอกาสซื้อพอร์ตหนี้เข้ามาบริหารได้มากขึ้น พฤติกรรมคนเป็นหนี้ส่วนใหญ่จะต้องจ่ายหนี้อยู่แล้ว แต่อยู่ที่ความสามารถว่าจะจ่ายได้มากน้อยแค่ไหน  เชฎฐ์ฯ เองมีประสบการณ์บริหารหนี้ให้ win win ทุกฝ่าย” 

6. ตามดูรายได้ CHASE 

– ระหว่างปี 2562 – 2564 CHASE รายได้เติบโตเฉลี่ย 10.8%  ต่อปี ส่วนใหญ่รายได้มาจากธุรกิจบริหารสินทรัพย์จากการรับซื้อหรือโอน NPL ประมาณ 60% และธุรกิจติดตามหนี้ 34%

– ย้อนดูรายได้ CHASE 

ปี 2562 รายได้  635 ล้านบาท กำไรสุทธิ 162 ล้านบาท

ปี 2563 รายได้  730 ล้านบาท กำไรสุทธิ  171 ล้านบาท

ปี 2564 รายได้  781 ล้านบาท กำไรสุทธิ  271 ล้านบาท

ปี 2565 (ม.ค.-ก.ย.) รายได้ 516 ล้านบาท กำไรสุทธิ 121 ล้านบาท

อ่านเพิ่มเติม


แชร์ :

You may also like