HomePR NewsGrab ตั้ง “วรฉัตร ลักขณาโรจน์” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ Grab ประเทศไทย

Grab ตั้ง “วรฉัตร ลักขณาโรจน์” เป็นกรรมการผู้จัดการใหญ่ Grab ประเทศไทย

แชร์ :

แกร็บ (Grab) ผู้ให้บริการซูเปอร์แอปในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประกาศแต่งตั้ง คุณวรฉัตร ลักขณาโรจน์ ขึ้นดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป โดยคุณวรฉัตรจะเข้ามาดูแลรับผิดชอบการบริหารธุรกิจทั้งหมดของแกร็บในประเทศไทยอย่างเต็มรูปแบบ ตั้งแต่การวางกลยุทธ์และกำหนดทิศทางขององค์กร การพัฒนาและต่อยอดธุรกิจต่าง ๆ ขณะที่คุณอเลฮานโดร โอโซริโอ จะย้ายไปรับตำแหน่งใหม่เพื่อดูแลและบริหารธุรกิจอื่นภายในแกร็บ

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

สำหรับคุณวรฉัตรร่วมงานกับแกร็บในปี พ.ศ. 2562 ในตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ แกร็บ ไฟแนนเชียล กรุ๊ป ประเทศไทย เพื่อพัฒนาและนำเสนอบริการทางการเงิน พร้อมขับเคลื่อนธุรกิจฟินเทคของแกร็บในประเทศไทย ก่อนจะรับบทบาทเพิ่มเติมในฐานะ กรรมการบริหาร แกร็บ ประเทศไทย ในปี พ.ศ.  2564 ซึ่งถือเป็นหนึ่งในหัวเรือใหญ่ที่คอยผลักดันพันธกิจ GrabForGood ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมรับผิดชอบงานด้านรัฐกิจสัมพันธ์ ซึ่งสนับสนุนและส่งเสริมความร่วมมือในด้านต่าง ๆ กับหน่วยงานภาครัฐเพื่อร่วมขับเคลื่อนและผลักดันให้ประเทศไทยก้าวไปสู่เศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล โดยก่อนหน้าที่จะมาร่วมงานกับแกร็บ คุณวรฉัตรเป็นผู้บริหารระดับสูงที่ดำรงตำแหน่งสำคัญของธนาคารและสถาบันทางการเงินชั้นนำทั้งไทยและต่างชาติมานานกว่า 17 ปี และเป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกการทำดิจิทัลแบงก์กิ้งในประเทศไทย

ทั้งนี้ ภายใต้บทบาทใหม่ในฐานะ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แกร็บ ประเทศไทย คุณวรฉัตรเผยว่า จะนำแกร็บเป็นซูเปอร์แอปที่คอยตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในยุคดิจิทัล ควบคู่ไปกับการสานต่อเจตนารมณ์ของแกร็บในการขับเคลื่อนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไปข้างหน้าผ่าน 3 แนวทางหลัก ได้แก่ เติบโต-เคียงข้าง-ยั่งยืน พร้อมยกตัวอย่างให้เห็นภาพชัดขึ้นว่า

เติบโต: มุ่งสร้างการเติบโตทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ผ่านการพัฒนาบริการและเสริมประสิทธิภาพในการบริหารงานด้านต่าง ๆ
เคียงข้าง: มุ่งอยู่เคียงข้างเพื่อสร้างโอกาสให้กับคนไทย โดยเฉพาะพาร์ทเนอร์คนขับและพาร์ทเนอร์ร้านค้า
ยั่งยืน: มุ่งดำเนินธุรกิจโดยคำนึงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนในการส่งเสริมความยั่งยืนโดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี

 


แชร์ :

You may also like