HomePR NewsOR ลงทุนใน GoWabi แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เชื่อมต่อบริการด้านสุขภาพและความงาม [PR]

OR ลงทุนใน GoWabi แพลตฟอร์มดิจิทัลที่เชื่อมต่อบริการด้านสุขภาพและความงาม [PR]

แชร์ :

Rajsuda PTTOR

คุณราชสุดา รังสิยากูล

OR ลงทุนใน GoWabi ขยายธุรกิจสู่อุตสาหกรรมความงามและการดูแลสุขภาพ (Wellness) เพื่อตอบโจทย์วิถีการดำเนินชีวิตของผู้คนอย่างครบวงจร (One-Stop Solution for All Lifestyle) สอดรับกับแนวโน้มพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR โดย บริษัท มอดูลัส เวนเจอร์ จำกัด หรือ Modulus ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ OR ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายหุ้นกับ บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งประกอบธุรกิจแพลตฟอร์มดิจิทัล (Digital Platform) ที่เชื่อมต่อบริการด้านสุขภาพและความงาม โดยผู้ใช้บริการสามารถค้นหาบริการ อ่านรีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจ สั่งซื้อ e-Voucher หรือจองบริการผ่านออนไลน์ ซึ่ง OR เข้าลงทุนในการระดมทุนรอบนี้ เป็นจำนวน 4 ล้านเหรียญสหรัฐ

คุณราชสุดา รังสิยากูล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ปฏิบัติหน้าที่ ผู้อำนวยการโครงการ ORion บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือ OR เปิดเผยว่า OR มีกลยุทธ์ในการต่อยอดธุรกิจใหม่จากธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ในปัจจุบันโดยมุ่งเน้นการสร้างประสบการณ์ที่ไร้รอยต่อให้กับผู้บริโภคด้วยการเชื่อมต่อธุรกิจจากออฟไลน์ไปสู่ออนไลน์ (Offline-to-Online: O2O) ขยายขีดความสามารถของ OR ในการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคยุคใหม่

โดยอุตสาหกรรม Wellness ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ OR ให้ความสนใจ เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าตลาดและอัตราการเติบโตสูง อีกทั้งยังสอดรับกับแนวโน้มพฤติกรรมและความต้องการของผู้บริโภคในอนาคต GoWabi ถือเป็นแพลตฟอร์มที่มีผู้ใช้บริการสูงสุดเป็นอันดับ 1 ของกลุ่มแพลตฟอร์มที่ให้บริการค้นหาและจองบริการต่าง ๆ เกี่ยวกับความงามและสุขภาพ โดยมีจำนวนผู้ใช้งานผ่านแพลตฟอร์ม (Monthly Active User: MAU) มากกว่า 500,000 รายต่อเดือน และมีร้านค้าที่ให้บริการผ่านแพลตฟอร์มกว่า 5,000 ร้าน

การเติบโตร่วมกันระหว่าง GoWabi และ OR จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SMEs และผู้ให้บริการด้าน Wellness ซึ่งเป็นคู่ค้าส่วนใหญ่ของ GoWabi มีโอกาสเติบโตมากขึ้นด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของ OR ในการ “เติมเต็มโอกาส เพื่อทุกการเติบโต ร่วมกัน” หรือ Empowering All toward Inclusive Growth

คุณซาเมียร์ เซอร์โร (CEO & Co-Founder) ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โกวาบิ (ไทยแลนด์) จำกัด เปิดเผยว่า GoWabi มีเป้าหมายในการเป็นผู้นำอันดับ 1 ของแพลตฟอร์มการจองบริการด้านความงามในเอเชียตะวันเฉียงใต้ ปัจจุบัน GoWabi ครอบคลุมการจองบริการในหลากหลายประเภท อาทิ คลินิกเสริมความงาม ร้านนวดและสปา ร้านเสริมสวยทำผม ร้านตกแต่งคิ้วและต่อขนตา ร้านทำเล็บ ร้านกำจัดขน คลินิกทำฟัน เป็นต้น

นอกจากนี้ในช่วงปีที่ผ่านมายังได้เพิ่มการให้บริการทางการแพทย์ การขายบัตรกำนัลฟิตเนส การขายผลิตภัณฑ์ความงาม บริการสำหรับสัตว์เลี้ยง และการบริการแบบส่งตรงถึงบ้าน (At-home delivery) ทำให้ GoWabi ยังคงดำเนินธุรกิจอยู่ได้แม้ในช่วง Lock down

โดย GoWabi ยังมีแผนการขยายธุรกิจทั้งในประเทศไทยและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงการเพิ่มประเภทของธุรกิจที่จะเข้ามาให้บริการบนแพลตฟอร์มให้ครอบคลุมความต้องการของผู้บริโภคได้มากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังมีแผนการให้บริการระบบ POS รวมถึงเทคโนโลยีอื่น ๆ สำหรับร้านค้าต่าง ๆ บนแพลตฟอร์มเพื่อช่วยให้ร้านค้าสามารถบริหารจัดการการขายได้สะดวกมากขึ้น

การเข้าร่วมลงทุนของ OR ในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการพัฒนาความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง OR และ GoWabi บนเครือข่ายทั้งออฟไลน์แพลตฟอร์มและออนไลน์แพลตฟอร์มของ OR รวมถึงสร้างการเติบโตในออนไลน์แพลตฟอร์มของ GoWabi ได้เป็นอย่างดี


แชร์ :

You may also like