HomePR News“ซีพีเอฟ” มอบไข่ไก่สดซีพี ช่วยครอบครัวผู้ป่วยเด็กบ้านพักพิงฯ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ฯ ต่อเนื่องปีที่ 6 [PR]

“ซีพีเอฟ” มอบไข่ไก่สดซีพี ช่วยครอบครัวผู้ป่วยเด็กบ้านพักพิงฯ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ฯ ต่อเนื่องปีที่ 6 [PR]

แชร์ :

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ร่วมกับ มูลนิธิ โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ ประเทศไทย สนับสนุนไข่ไก่สดซีพี จำนวน 17,280 ฟอง ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 รวมทั้งสิ้นกว่า 90,000 ฟอง แก่บ้านพักพิง โรนัลด์ แมคโดนัลด์ เฮาส์ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย และโรงพยาบาลศิริราช เพื่อช่วยเหลือครอบครัวผู้ป่วยเด็กได้รับประทานอาหารคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย และมีคุณค่าทางโภชนาการอย่างทั่วถึง โดยมี นายวราราชย์ เรืองศรี รองกรรมการผู้จัดการ พร้อมด้วย นายนรชัย รัตนบานชื่น ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ซีพีเอฟ ส่งมอบให้กับ นางสาวกฤตยา อุ่นสากล กรรมการและเลขานุการมูลนิธิฯ ณ บ้านพักพิงฯ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นายวราราชย์ เรืองศรี กล่าวว่า ซีพีเอฟ ให้การสนับสนุนกิจกรรมนี้อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 เพราะบริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญในการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยเด็กและครอบครัว ได้รับประทานอาหารที่มีคุณภาพ สด สะอาด ปลอดภัย และให้คุณค่าทางโภชนาการสูงจากไข่ไก่สดซีพี ที่ผ่านการเลี้ยงจากฟาร์มที่ได้มาตรฐานสากล ตรวจสอบย้อนกลับได้ตลอดห่วงโซ่การผลิต ซึ่งเป็นแหล่งโปรตีนชั้นดี ช่วยในการเจริญเติบโตและเป็นประโยชน์ต่อร่างกาย ง่ายต่อการบริโภค และสามารถนำไปปรุงเป็นเมนูต่างๆ ได้หลากหลาย เพื่อร่วมสร้างความมั่นคงทางอาหารให้คนไทยได้เข้าถึงอาหารอย่างเพียงพอ

ด้าน นางสาวกฤตยา อุ่นสากล กล่าวขอบคุณซีพีเอฟ ที่ได้ร่วมสนับสนุนไข่ไก่สดให้แก่บ้านพักพิงฯ ทั้ง 4 แห่งของมูลนิธิฯ มาอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 น้ำใจในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวผู้ป่วยเด็กที่เข้ามาพักอาศัยเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะได้รับประทานอาหารที่ดีมีคุณภาพและคุณประโยชน์มากมายแล้ว ยังช่วยประหยัดเวลาในการจัดเตรียมอาหารของพ่อแม่และผู้ปกครองที่มาพักอาศัย เพื่อจะได้มีเวลาไปดูแลและให้กำลังใจบุตรหลานที่เจ็บป่วยอย่างเต็มที่


แชร์ :

You may also like