Homehttps://www.brandbuffet.in.th/telegraph-dating-offers/สื่อนอกตีข่าว “กัญชา – ค่าเงินบาทอ่อน” สองปัจจัยดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยในครึ่งปีหลัง

สื่อนอกตีข่าว “กัญชา – ค่าเงินบาทอ่อน” สองปัจจัยดึงนักท่องเที่ยวเข้าไทยในครึ่งปีหลัง

แชร์ :

สื่อตะวันตกตีข่าว “พิพัฒน์ รัชกิจประการ” รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของไทย เชื่อ “กัญชาถูกกฎหมาย และเงินบาทที่อ่อนค่า” อาจเป็นสองปัจจัยในการดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติกลับเข้าประเทศไทย และอาจช่วยลดการพึ่งพิงรายได้จากนักท่องเที่ยวจีน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

Bloomberg ซึ่งรายงานการให้สัมภาษณ์ดังกล่าวระบุว่า รัฐมนตรีของไทย ให้เหตุผลเรื่องค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงกำลังกระทบกับทุกประเทศทั่วโลก แต่ในฟากของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ปัจจัยด้านค่าเงินบาทที่อ่อน และค่าครองชีพที่ไม่สูงมากของประเทศไทย อาจทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติมองว่าเป็นจุดเด่นในการเลือกเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยได้ พร้อมยกตัวเลขค่าเงินบาทที่อ่อนลงถึง 20% เมื่อเทียบกับช่วงก่อนเกิด Covid-19 ระบาด

ทั้งนี้ ไทยเคยมีการคาดการณ์ตัวเลขนักท่องเที่ยวในปีนี้เอาไว้ที่ 7.5 ล้านคน (ในกรณีเลวร้ายที่สุดที่นักท่องเที่ยวจากจีนไม่สามารถเดินทางมาได้เนื่องจากนโยบาย Zero-Covid) โดยคาดว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเพิ่มขึ้นในเดือนกรกฎาคมเป็น 7.5 – 9 แสนคน แต่ถ้าหากนักท่องเที่ยวจีนสามารถกลับมาเที่ยวประเทศไทยได้ รัฐมนตรีของไทยก็เผยกับสื่อรายนี้ด้วยว่า อาจมีนักท่องเที่ยวเข้าประเทศไทยถึง 10 ล้านคนได้เลยทีเดียว

Bloomberg รายงานด้วยว่า สิ่งที่นายพิพัฒน์เน้นย้ำก็คือ การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ คือตลาดที่คาดว่าจะได้ประโยชน์จากการอนุญาตให้ใช้กัญชาได้อย่างถูกกฎหมาย โดยมองว่า นักท่องเที่ยวจำนวนมากให้ความสนใจอาหารที่มีส่วนผสมของกัญชา หรือการใช้กัญชาทางการแพทย์นั่นเอง

Source


แชร์ :

You may also like