HomePR News‘เอสซีบีเอกซ์’ เดินหน้ายานแม่ นักลงทุนแลกหุ้น SCB เป็น SCBX กว่า 99%

‘เอสซีบีเอกซ์’ เดินหน้ายานแม่ นักลงทุนแลกหุ้น SCB เป็น SCBX กว่า 99%

SCBX cover news

“เอสซีบี เอกซ์” ขึ้นเป็นยานแม่ของกลุ่มธุรกิจเรียบร้อย หลังได้นำหุ้นที่ได้รับแลกเข้าจดทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชย์แล้วในวันที่ 22 เมษายน 2565

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

หลังกำหนดระยะเวลาในการแลกหุ้น SCB เป็น SCBX สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามจากกลุ่มนักลงทุนผู้ถือหุ้นของ SCB โดยได้ตอบรับคำเสนอซื้อ (Tender Offer) สูงถึงกว่า 99% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น หรือจำนวน 61,208 ราย รวม 3,367,107,286 หุ้น

พร้อมเดินหน้ายุทธศาสตร์ขึ้นเป็นบริษัทโฮลดิ้ง หรือ “ยานแม่” ที่มุ่งสร้างมูลค่าจากธุรกิจใหม่สร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นต่อไปในระยะยาว โดยเตรียมนำ SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเพิกถอนหุ้นของธนาคารไทยพาณิชย์ ออกจากตลาดในวันเดียวกันต่อไป

คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) และ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าผู้ถือหุ้นธนาคารไทยพาณิชย์ ให้การตอบรับกระบวนการแลกหุ้นจากธนาคารไทยพาณิชย์ SCB เป็น SCBX สูงถึง 99% ของจำนวนสิทธิออกเสียงทั้งหมด เป็นตัวเลขที่สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 90%

สะท้อนถึงความเชื่อมั่นในการปรับโครงสร้างทางธุรกิจของกลุ่มฯ และแผนยุทธศาสตร์ “ยานแม่” มุ่งยกระดับองค์กรสู่กลุ่มบริษัทเทคโนโลยีทางการเงินระดับภูมิภาค ที่สามารถตอบสนองความต้องการใหม่ของผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งระดับโลกได้

กระบวนการหลังจากนี้คือการนำหุ้น SCBX เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้นักลงทุนสามารถซื้อขายหุ้น SCBX ในตลาดหลักทรัพย์ได้ และจะเพิกถอนหลักทรัพย์ของธนาคารไทยพาณิชย์ออกจากตลาดหลักทรัพย์

หุ้น SCBX เมื่อเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ จะยังคงใช้ชื่อย่อหลักทรัพย์ SCB เช่นเดิม

“เราเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่ากระบวนการปรับโครงสร้างการถือหุ้นในครั้งนี้ จะช่วยเพิ่มศักยภาพและความคล่องตัวในการเติบโตของธุรกิจภายใต้กลุ่มเอสซีบี เอกซ์ ในหลายด้าน โดยมีบทบาทเป็น ยานแม่ นำพากลุ่มฯ ให้มีขีดความสามารถในการสร้างมูลค่าจากธุรกิจใหม่ในอุตสาหกรรมการเงินเทคโนโลยีดิจิทัลให้มีขนาดที่มีนัยสำคัญ รวมทั้งเพิ่มความชัดเจนในการทำธุรกิจของกลุ่มฯ ให้สามารถขยายและพัฒนาธุรกิจใหม่ที่มีอนาคตได้อย่างเต็มที่”

ภายใต้ SCBX มีการแบ่งแยกการกำกับดูแลและการบริหารความเสี่ยงทางธุรกิจอย่างชัดเจน ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจของกลุ่มฯ โดยรวม และจะนำไปสู่โอกาสที่ผู้ถือหุ้นจะได้รับผลตอบแทนที่สูงขึ้น จากการดำเนินงานของธุรกิจที่โอนย้ายไปยัง SCBX ที่จะขึ้นเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มฯ รวมถึงธุรกิจใหม่ในอนาคตในอุตสาหกรรมที่มีโอกาสเติบโตและมีศักยภาพสูง

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy