Homehttps://www.brandbuffet.in.th/all-the-free-dating-sites/วีซ่า เปิดตัว Visa Virtual Card บัตรเสมือนรูดปรื๊ดออนไลน์ได้ง่ายๆ สำหรับธุรกิจ SMEs

วีซ่า เปิดตัว Visa Virtual Card บัตรเสมือนรูดปรื๊ดออนไลน์ได้ง่ายๆ สำหรับธุรกิจ SMEs


 

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ปัญหาท้าทายที่เหล่าธุรกิจ SME ต้องพบเจอในปัจจุบัน นอกจากข้อจำกัดในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนเพื่อนำมาต่อยอดธุรกิจให้เติบโต “การชำระเงิน” (Payment) ที่ต้องได้รับการจัดการอย่างรอบคอบจากทีมการเงินที่มีงานล้นมือ ตั้งแต่การทำรายรับรายจ่าย การวางบิล การเรียกเก็บเงิน การอนุมัติงบประมาณ ไปจนถึงการชำระเงินปลายทาง แม้จะเป็นรูปแบบมาตรฐานในการดำเนินธุรกิจ แต่บางครั้งอาจทำให้ลดทอนประสิทธิภาพและการตัดสินใจในการทำธุรกิจได้เช่นกัน

ในปัจจุบันเรากำลังก้าวเข้าสู่สังคมไร้เงินสดอย่างเต็มรูปแบบ เทคโนโลยีการชำระเงินระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ (B2B) ก็พัฒนาตามไปด้วย เพื่อให้ผู้ประกอบการได้รับประโยชน์จากความสะดวกสบาย ความยืดหยุ่น และความปลอดภัย เหมือนกับที่ผู้บริโภคส่วนใหญ่สามารถชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างทั่วถึงกันแล้ว ดังนั้น เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของเศรษฐกิจดิจิทัล และเติมเต็มความต้องการของธุรกิจได้อย่างรวดเร็ว วีซ่าได้พัฒนา บัตรเสมือน หรือ “Visa Virtual Card” เพื่อช่วยบริหารจัดการเงินสดและการชำระเงินให้เป็นเรื่องที่ง่ายขึ้นสำหรับธุรกิจ SME

การชำระเงินที่คุ้มค่าและรวดเร็วของบัตรเสมือน (Virtual Card)

บัตรเสมือน (Virtual Card) ทำหน้าที่เหมือนบัตรพลาสติกในกระเป๋าสตางค์ทุกประการ แทนที่จะต้องควักบัตรพลาสติกจากกระเป๋าเพื่อจ่ายเงินที่แคชเชียร์ เจ้าบัตรเสมือนนี้จะทำหน้าที่ในการออกหมายเลขบัตรแบบสุ่มสำหรับบัตรเครดิตขึ้นเพื่อให้สามารถใช้ได้ตามมูลค่าและเวลาที่กำหนด

บัตรเสมือนของวีซ่า สามารถออกบัตรได้อย่างรวดเร็วและตามมูลค่าที่ต้องการ หมายความว่าการชำระเงินไม่จำเป็นต้องเป็นแบบรวมไว้ที่ศูนย์กลางอีกต่อไป และพนักงานสามารถชำระเงินได้อย่างอิสระมากขึ้น ขณะที่บริษัทยังสามารถควบคุมรายรับรายจ่ายได้อย่างสมบูรณ์

บัตรเสมือน ยังสามารถลดต้นทุนให้กับเหล่าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไม่จำเป็นต้องออกบัตรพลาสติก และสามารถยื่นขอได้ตามจำนวนที่ต้องการ โดยพนักงานของบริษัทไม่จำเป็นต้องรอรับบัตรพลาสติกเพื่อจะนำไปใช้งาน

ในสภาพแวดล้อมปัจจุบัน ที่หลายคนยังทำงานจากบ้าน บัตรเสมือนของวีซ่า จะช่วยให้พนักงานสามารถทำงานและชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทได้อย่างราบรื่นตามเวลาที่เขาต้องการ ไม่ว่าจะเป็นการชำระเงินตามคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับงาน ค่าสมัครและต่ออายุบริการออนไลน์ การจองตั๋วเดินทางออนไลน์ ค่าใช้จ่ายเฉพาะกิจต่างๆ การชำระเงินแบบขายส่งให้กับร้านค้า หรือแม้แต่การซื้อสินค้าผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มต่างๆ ก็ทำได้

การปรับตัว คือความสำเร็จในอนาคต

บัตรเสมือนนั้นเอื้อประโยชน์ทั้งแก่พนักงานและภาคธุรกิจต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มความยืดหยุ่นในการทำงาน ความสะดวก และความปลอดภัยในการชำระเงินระหว่างธุรกิจกับธุรกิจ พนักงานมีโซลูชันใหม่ที่ช่วยลดความยุ่งยากจากค่าใช้จ่ายล่วงหน้าที่ต้องไปชี้แจงและขอรับค่าใช้จ่ายคืนจากทีมการเงินในภายหลัง

ขณะเดียวกันยังทำให้เจ้าของธุรกิจสามารถเห็นรายละเอียดค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ชัดเจนในทุกบาทที่ใช้ไป ทั้งยังสามารถติดตามกระแสเงินสดย้อนหลังได้ การใช้บัตรเสมือนของวีซ่า หมายถึงบริษัทสามารถเรียกดูข้อมูลยอดใช้จ่ายย้อนหลังได้อย่างแม่นยำ ผ่านพอร์ทัลควบคุมออนไลน์โดยเฉพาะ ตลอดจนธุรกรรมที่เกิดขึ้นในรายการบัญชีบัตรเครดิตของบริษัท

เมื่อบัตรเสมือนนี้ได้รวมเข้ากับระบบบัญชีของบริษัทแล้ว ทุกค่าใช้จ่ายที่ได้รับการอนุมัติจะถูกป้อนเข้าสู่ระบบโดยตรงเพื่อให้แน่ใจว่าแต่ละรายการที่เกิดขึ้นนั้นถูกต้อง ทำให้บริษัทต่างๆ สามารถควบคุมสภาพการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

พื้นฐานในอุตสาหกรรมการชำระเงินกำลังเปลี่ยนไป ลูกค้าในปัจจุบันต่างเปิดรับเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เอื้อต่อความสะดวกและในสิ่งที่พวกเขาต้องการ ตลอดจนต้องสามารถบริหารการเคลื่อนไหวเงินของพวกเขาได้ บัตรเสมือนของวีซ่าเป็นทางเลือกเพิ่มเติม สำหรับการชำระเงินตามค่าธรรมเนียมแบบเดิม ทั้งยังง่ายและสะดวกต่อเจ้าของบัตร ลดการโจรกรรม และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ นอกจากนี้ บัตรเสมือนของวีซ่า เสมือนหนึ่งในกระบวนการช่วยให้บริษัทต่างๆ ทำให้โลกเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น เนื่องจากไม่จำเป็นต้องสร้างบัตรพลาสติกอีกต่อไป

สำหรับธุรกิจที่สนใจโซลูชันการชำระเงินต่างๆ ของวีซ่า สามารถติดต่อธนาคารพันธมิตรของท่านเพื่อรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือ เข้าศึกษาด้วยตนเองผ่านเว็ปไซต์ของวีซ่า เพื่อทำความรู้จักและเข้าใจมากขึ้นว่าการชำระเงินในรูปแบบดิจิทัลจะสามารถช่วยยกระดับธุรกิจของคุณในปีใหม่ที่กำลังใกล้เข้ามา


You may also like