HomePR Newsผู้บริหาร ซีมัวร์ มารีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งฯ รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2564 [PR]

ผู้บริหาร ซีมัวร์ มารีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่งฯ รับรางวัลบุคคลคุณภาพแห่งปี 2564 [PR]

แชร์ :

นายกฤษ สีตองอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ซีมัวร์ มารีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด บริษัทฯผู้นำการให้บริการด้านงานโลจิสติกส์ทางทะเลอย่างครบวงจร รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ‘บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021’ สาขาธุรกิจขนส่งเเละโลจิสติกส์ ในงาน ‘บุคคลคุณภาพแห่งปี 2021’ (Quality Persons of The Year 2021) จัดโดย มูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (มสวท.) เพื่อประกาศเกียรติคุณและยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จ ในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติในด้านต่างๆ โดยมี ฯพณฯ นายเกษม จันทร์แก้ว (องคมนตรี) เป็นประธานในพิธีมอบโล่ฯ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2564

Santos Or Jaune

นายกฤษ สีตองอ่อน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีมัวร์มารีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเเละเป็นเกียรติอย่างยิ่งสำหรับรางวัล ‘บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2021’ สาขาธุรกิจขนส่งเเละโลจิสติกส์ โดยอยากให้รางวัลที่ได้รับนี้ เป็นการเน้นย้ำถึงทิศทางการดำเนินงานที่ถูกต้องขององค์กร ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่สำคัญคือ การมุ่งมั่นพัฒนาการให้บริการด้านโลจิสติกส์ทางทะเลอย่างครบวงจร โดยให้ความสำคัญกับคุณภาพเเละความปลอดภัยเเก่เจ้าของเรือทั้งขนาดกลางและขนาดใหญ่ ด้วยทีมงานที่เชี่ยวชาญทางด้านสายงาน Marine Service One-stop Solution เเละเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพัฒนาศักยภาพของโลจิสติกส์ทางทะเล เพื่อยกระดับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของท้องถิ่นเเละวงการพาณิชยนาวีไทยสืบเนื่องต่อไป”

บริษัท ซีมัวร์ มารีน แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2559 ให้บริการงานด้านการปฏิบัติการและการขนส่งที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจทางทะเล ครอบคลุมทั้งบนฝั่งและนอกชายฝั่ง โดยเริ่มตั้งแต่การคัดเลือกและฝึกอบรมบุคคลากรในส่วนงาน Crew Manning Agency อำนวยความสะดวก จัดหาและขนส่งเสบียงและชิ้นส่วนสำรอง ขนส่ง ขนถ่ายสินค้าและงานด้านโลจิสติกส์อื่นๆ รวมถึงการบริการ Ship Management อย่างครบวงจร โดยบริการทั้งหมดครอบคลุมทั้งในประเทศและระดับภูมิภาคเอเชีย


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม