HomeBrand Move !!กสิกรไทยชี้แจง โฆษณาประกันภัย “โดนแฮกเงินหาย” เป็นโฆษณาเก่า ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม

กสิกรไทยชี้แจง โฆษณาประกันภัย “โดนแฮกเงินหาย” เป็นโฆษณาเก่า ตั้งแต่วันที่ 11 ตุลาคม

แชร์ :


ตามที่มีการแพร่กระจายภาพโฆษณาผลิตภัณฑ์ประกันภัยใหม่ที่มีข้อความว่าโดนแฮกเงินหาย นั้น ธนาคารกสิกรไทย ขอชี้แจงว่า ประกันดังกล่าวธนาคารได้มีการเสนอตามภาพเป็นการนำเสนอให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (ประมาณ 12,000 คน) ผ่าน K PLUS เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ก่อนจะเกิดกระแสข่าวการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของประชาชนจำนวนมาก

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

โดยธนาคารมีการจัดทำโฆษณาเพื่อสื่อสารทางการตลาดที่สอดคล้องกับประสบการณ์ในการซื้อขายสินค้าออนไลน์ของลูกค้า 7 รูปแบบ ซึ่งข้อเสนอตามภาพเป็นการนำเสนอให้กับลูกค้าเฉพาะกลุ่ม (ประมาณ 12,000 คน) ผ่าน K PLUS เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2564 ก่อนจะเกิดกระแสข่าวการตัดเงินที่ผิดปกติผ่านบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของประชาชนจำนวนมาก ตามที่สื่อต่าง ๆ ได้มีการนำเสนอในช่วงนี้ โดยทันทีที่ทราบประเด็นความเดือดร้อนดังกล่าว ในวันที่ 17 ตุลาคม 2564 ธนาคารได้ระงับการโฆษณาผลิตภัณฑ์ด้วยรูปแบบข้างต้นในทุกช่องทางแล้ว

ทั้งนี้ขอยืนยันว่าธนาคารไม่ได้มีเจตนาในการเสนอขายผลิตภัณฑ์หรือบริการรูปแบบนี้ในช่วงสถานการณ์ที่สังคมมีกระแสวิตกเช่นนี้แต่อย่างใด จึงขออภัยลูกค้าและประชาชนอย่างสูงที่ทำให้เกิดการเข้าใจผิดต่อกรณีที่เกิดขึ้น

สำหรับรายละเอียดของประกันภัยดังกล่าว เป็นผลิตภัณฑ์ที่เสนอให้ความคุ้มครองความเสียหาย 3 รูปแบบ ได้แก่

1. คุ้มครองผู้ซื้อสินค้าออนไลน์ กรณีผู้ขายไม่ส่งสินค้าภายใน 7 วันนับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง ผู้ซื้อได้รับสินค้าไม่ครบตามรายการสั่งซื้อ สินค้าได้รับความเสียหายทางกายภาพ สินค้าไม่เป็นไปตามที่โฆษณาประชาสัมพันธ์

2. คุ้มครองผู้ขายจากการถูกหลอกลวงให้ส่งสินค้า และไม่ได้รับเงินภายใน 7 วัน นับจากวันที่แจ้งว่าจะจัดส่ง

3. คุ้มครองเงินส่วนตัวที่หายจากบัตร บัญชี หรือกระเป๋าเงินออนไลน์ จากการถูกโจรกรรมผ่านช่องทางออนไลน์ โดยวิธีการใช้บัตรชำระเงิน การเข้าสู่บัญชีธนาคาร การเข้าสู่ e – Wallet ของผู้เอาประกันภัยโดยไม่ได้รับอนุญาต กรณีที่ไม่สามารถเรียกคืนได้จากผู้ออกบัตร หรือผู้ให้บริการบัญชี / กระเป๋าเงินออนไลน์

 

 


แชร์ :

You may also like