HomePR Newsยกระดับเนื้อสัตว์ปลอดภัย ซีพีเอฟท้าพิสูจน์กลางตลาดสด ตรวจหมูไร้สารเร่งเนื้อแดงและสารตกค้าง ตอกย้ำความมั่นใจคู่ค้าและผู้บริโภค [PR]

ยกระดับเนื้อสัตว์ปลอดภัย ซีพีเอฟท้าพิสูจน์กลางตลาดสด ตรวจหมูไร้สารเร่งเนื้อแดงและสารตกค้าง ตอกย้ำความมั่นใจคู่ค้าและผู้บริโภค [PR]

แชร์ :

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือ ซีพีเอฟ ผู้นำด้านการผลิตอาหารปลอดภัย มุ่งมั่นผลิตเนื้อหมูสด ไร้สารเร่งเนื้อแดงและสารตกค้าง ปลอดยาปฏิชีวนะ ล่าสุด ตอกย้ำความมั่นใจคู่ค้าและผู้บริโภค ส่งทีมลงตรวจสอบสารตกค้างในเนื้อหมูกลางตลาดสด ด้านแม่ค้าระบุ มั่นใจผลิตภัณฑ์หมูสดซีพีได้มาตรฐาน

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

นางสาวอนรรฆวี ชูรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ด้านการตลาด ซีพีเอฟ กล่าวว่า บริษัทให้ความสำคัญเรื่อง “คุณภาพและความปลอดภัยของอาหาร” เป็นอย่างยิ่ง โดยคำนึงถึงคุณภาพ มาตรฐาน ปลอดสาร และปลอดภัย ตลอดกระบวนการผลิต รวมถึงกระบวนการแปรรูปภายในโรงงานแปรรูปสุกรที่ทันสมัย ได้มาตรฐาน ถูกสุขอนามัย และได้รับการรับรองจากกรมปศุสัตว์ ว่าเนื้อสุกรซีพี ไม่มีสารเร่งเนื้อแดง (Beta-agonist) ปราศจากยาปฏิชีวนะและสารพิษตกค้าง (pesticide residue) มีระบบควบคุมตามมาตรฐานระดับโลก และป้องกันการปนเปื้อน นอกจากนี้ยังสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้ทุกขั้นตอนการผลิตตั้งแต่ต้นทางจนเป็นผลิตภัณฑ์สู่ผู้บริโภค

“ซีพีเอฟ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ไม่ใช้สารเร่งเนื้อแดงในการเลี้ยงสุกร และใช้ 5 ปัจจัยการเลี้ยงสัตว์ให้มีสุขภาพดี แข็งแรง ภายใต้หลักสวัสดิภาพสัตว์ ซึ่งทั้งคู่ค้าและลูกค้าสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพได้ นอกจากนี้ ยังได้นำนวัตกรรมโปรไบโอติกมาใช้เพื่อให้สัตว์แข็งแรง ล่าสุด เพื่อตอกย้ำความเชื่อมั่นดังกล่าว บริษัทฯ ได้ส่งเจ้าหน้าที่นำเทสต์คิท ประกอบไปด้วย ชุดตรวจยาปฏิชีวนะและชุดตรวจสารเร่งเนื้อแดง เข้าตรวจสอบเนื้อหมู ณ จุดจำหน่าย ตลาดสดหลายแห่งเพื่อยืนยันและสร้างความมั่นใจให้กับคู่ค้าและลูกค้า ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี” นางสาวอนรรฆวี กล่าว

ด้าน นางสุภางค์รัตน์ มงคลโชติ หนึ่งในแม่ค้าหมูสด ณ ตลาดเมืองปทุม ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ระบุว่า ตนจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมูสดซีพีมากว่า 2 ปี ด้วยมั่นใจในคุณภาพสินค้า พอมีกิจกรรมครั้งนี้ ยิ่งทำให้มั่นใจว่าหมูสดซีพีมีกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ปราศจากสารเร่งเนื้อแดง และสารตกค้าง ลูกค้าของร้านตนก็จะได้รับเนื้อหมูที่ปลอดภัยต่อการบริโภคด้วยแน่นอน

ขณะที่ นายวิเชียร คำเสียง พ่อค้าหมูสดในตลาดถนอมมิตร 88 เป็นหนึ่งอีกคู่ค้าที่ร่วมกิจกรรมนี้ ระบุว่า ปกติตนจะรับหมูจาก ซีพี วันละ 3-6 ตัว และจำหน่ายผลิตภัณฑ์หมูสดซีพีมากว่า 2-3 ปี ตนรู้สึกดีที่ซีพีมีกิจกรรมเช่นนี้ ทำให้มั่นใจว่าหมูสดจากซีพีไร้สารเร่งเนื้อแดงและปลอดสาร 100% สำหรับลูกค้าก็เชื่อมั่นได้ว่าจะได้รับหมูสดที่ปลอดภัย ปลอดสาร

ทั้งนี้ ซีพีเอฟเดินหน้าตรวจสอบสารเร่งเนื้อแดงและสารตกค้างในเนื้อหมูแล้วในตลาดสดหลายพื้นที่ เช่น กรุงเทพมหานคร จังหวัดตราด จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดสระบุรี ซึ่งกิจกรรมนี้เป็นตอกย้ำความมั่นใจให้ทั้งคู่ค้าและลูกค้าว่าเนื้อหมูซีพี มีมาตรฐาน ปลอดภัย โดยใช้ชุดตรวจยาปฏิชีวนะและชุดตรวจสารเร่งเนื้อแดงมาตราฐานเดียวกับที่ภาครัฐใช้ในการทดสอบสารตกค้าง

อนึ่ง ประเทศไทยไม่อนุญาตให้มีการใช้สารเร่งเนื้อแดงในกระบวนการเลี้ยงสัตว์ “อย่างเด็ดขาด” มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2545 ตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และปี พ.ศ.2546 ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งสอดคล้องกับสหภาพยุโรป (อียู) และอีกหลายประเทศ ทั้งรัสเซีย จีน ที่มีการห้ามการใช้ สารเร่งเนื้อแดง เพื่อปกป้องความปลอดภัยด้านอาหารแก่ประชาชน


แชร์ :

You may also like