HomePR Newsฟิลิปส์ ประเทศไทย สานต่อปณิธานยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ร่วมกับสถาบันราชานุกูลช่วยเหลือผู้บกพร่องทางสติปัญญา [PR]

ฟิลิปส์ ประเทศไทย สานต่อปณิธานยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คน ร่วมกับสถาบันราชานุกูลช่วยเหลือผู้บกพร่องทางสติปัญญา [PR]

แชร์ :

เมื่อเร็วๆ นี้ บริษัท ฟิลิปส์ (ประเทศไทย) จำกัด นำโดย นายวิโรจน์ วิทยาเวโรจน์ ประธานและกรรมการผู้จัดการ มอบเงินจำนวน 150,000 บาท ให้แก่แพทย์หญิงมธุรดา สุวรรณโพธิ์ ผู้อำนวยการ สถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต เพื่อสนับสนุนงานปรับปรุงหอกิจจาทร ซึ่งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมฟื้นฟูผู้บกพร่องทางสติปัญญา ณ สถาบันราชานุกูล ดินแดง

Santos Or Jaune

ฟิลิปส์ มีวิสัยทัศน์ที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนทั่วโลกให้ถึง 3 พันล้านคน ภายในปี พ.ศ. 2568 โดยให้ความสำคัญกับส่งเสริมการดูแลสุขภาพของผู้คนให้ดี ทั้งทางร่างกาย จิตใจ และสติปัญญา บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการให้ความช่วยเหลือกลุ่มบุคคลผู้บกพร่องทางสติปัญญา ที่ปัจจุบันอาจจะไม่ค่อยได้รับความสนใจจากสังคมในการให้ความช่วยเหลือ โดยเฉพาะเด็กๆ และเยาวชนที่หากพวกเขาได้รับการฟื้นฟูที่เหมาะสมก็จะสามารถดำรงชีวิตได้ด้วยตนเองในสังคมได้อย่างปกติสุข


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม