HomePR Newsกรุงศรี คอนซูมเมอร์ จัดกิจกรรม “พลังน้ำใจคนไทย” ต้านวิกฤตโควิด-19 ชวนสมาชิกบริจาคคะแนนสมทบทุนให้กับโรงพยาบาล [PR]

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จัดกิจกรรม “พลังน้ำใจคนไทย” ต้านวิกฤตโควิด-19 ชวนสมาชิกบริจาคคะแนนสมทบทุนให้กับโรงพยาบาล [PR]

แชร์ :

กรุงศรี คอนซูมเมอร์ จัดกิจกรรม “พลังน้ำใจคนไทย” ต้านวิกฤตโควิด-19 เชิญชวนสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรี และบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ แลกคะแนนบริจาคผ่านแอปพลิเคชัน UChoose โดยทุก 1,000 คะแนน เท่ากับบริจาค 100 บาท เพื่อบริจาคสมทบทุนให้กับโรงพยาบาลและมูลนิธิที่เกี่ยวข้องในการรับมือและต่อสู้กับโควิด-19 อาทิ ศิริราชมูลนิธิ, มูลนิธิรามาธิบดี, มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า, มูลนิธิโรงพยาบาลราชวิถี, มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก และสภากาชาดไทย สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต กรุงศรี เริ่มบริจาคตั้งแต่ 26 เมษายน ถึง 30 กันยายน 2564 และสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์  เริ่มบริจาคตั้งแต่ 18 พฤษภาคม ถึง 30 กันยายน 2564

Santos Or Jaune

แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม