HomeSponsoredเจาะตลาด ‘ธุรกิจเครื่องมือแพทย์’… โอกาสมหาศาลที่มาพร้อมกับสังคมสูงวัย และการเป็น Medical Hub

เจาะตลาด ‘ธุรกิจเครื่องมือแพทย์’… โอกาสมหาศาลที่มาพร้อมกับสังคมสูงวัย และการเป็น Medical Hub

แชร์ :

ท่ามกลางความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่พัฒนาอย่างรวดเร็ว ไม่เว้นแม้แต่ในแวดวงการแพทย์และสุขภาพ ซึ่งปัจจุบันสามารถรักษาโรคต่าง ๆ ที่มีความซับซ้อนได้มากขึ้นจนส่งผลให้ผู้คนมีอายุยืนยาว ประกอบกับนโยบายการวางแผนครอบครัว เพื่อควบคุมการมีบุตร ที่ทำให้หลายประเทศทั่วโลกรวมทั้งประเทศไทยกำลังเข้าสู่การเป็นสังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบ

Santos Or Jaune

เมื่อผู้คนอายุมากขึ้น แน่นอนว่าโอกาสเจ็บป่วยก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตามไปด้วย ทำให้ธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพอย่างธุรกิจเครื่องมือแพทย์เป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมน่าจับตามอง จากความต้องการเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานและทันสมัย เพื่อใช้ในการป้องกัน เฝ้าระวัง ไปจนถึงการรักษาโรค จึงถือเป็นกลุ่มสินค้าที่จำเป็นต่อสุขภาพ ชีวิตความเป็นอยู่ และเป็นธุรกิจที่มีศักยภาพในการเติบโต แม้สภาวะเศรษฐกิจจะไม่สดใส

นอกจากนี้ ยังมีปัจจัยสนับสนุนจากนโยบายของรัฐที่ต้องการผลักดันให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมการแพทย์และสุขภาพแห่งอาเซียน (Medical and Health Industry Hub) ทำให้ธุรกิจดังกล่าวมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง โดยเฉพาะเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ด้านระบบหายใจและช่วยชีวิต ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาและเพิ่มโอกาสในการช่วยชีวิตผู้ป่วย เช่น เครื่องช่วยปั๊มหัวใจระบบอัตโนมัติ เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า

โดยศูนย์วิจัยธนาคารกรุงศรีคาดการณ์ว่า ในปี 2564 – 2565 มูลค่าการจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ในประเทศจะเติบโตเฉลี่ย 6.5% ขณะที่มูลค่าการส่งออกจะเติบโตเฉลี่ยที่ 5.0% ต่อปี จากการเพิ่มขึ้นของจำนวนผู้ป่วยและผู้สูงอายุ ความนิยมของชาวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาใช้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย การขยายการลงทุนของธุรกิจโรงพยาบาลเอกชน รวมถึงการให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพซึ่งเป็นเทรนด์ที่โดดเด่นขึ้นอย่างชัดเจนในช่วงการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ที่ผ่านมา

หนึ่งในบริษัทนำเข้าเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์จากผู้ผลิตชั้นนำของโลกคือ บริษัท เซนต์เมด จำกัด (มหาชน) หรือ SAINTMED ผู้จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ฯ ให้แก่โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลรัฐในสังกัดกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โรงพยาบาลในสังกัดสำนักการแพทย์ กทม. โรงพยาบาลเอกชน สถานพยาบาลของเอกชน คลินิก รวมถึงจำหน่ายให้แก่บุคคลทั่วไป โดยโรงพยาบาลรัฐบาลถือเป็นกลุ่มลูกค้าหลักที่มีการสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง

เซนต์เมดเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับในวงการสาธารณสุขตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา เนื่องจากผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียง มีคุณภาพ และเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในระดับสากล โดยผลิตภัณฑ์เหล่านี้เป็นการนำเข้าจากแบรนด์ผู้ผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐานรวมมากกว่า 30 ราย จากประเทศต่าง ๆ อาทิ สหรัฐอเมริกา เยอรมนี ออสเตรเลีย สวิสเซอร์แลนด์ และจีน

นอกจากการคัดเลือกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแล้ว เซนต์เมดยังให้ความสำคัญกับบริการหลังการขาย เช่น การติดตั้งผลิตภัณฑ์ การสาธิตการใช้งาน ตลอดจนการให้คำแนะนำ และให้บริการดูแลรักษาการใช้งานเครื่องมือแพทย์และอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติหรือการซ่อมแซมเมื่อเกิดความบกพร่องจากการใช้งาน

จุดเด่นอีกอย่างของเซนต์เมดคือ บุคลากรที่มีประสบการณ์และความสามารถด้านการแพทย์ ซึ่งถือเป็นปัจจัยที่สำคัญสำหรับธุรกิจสุขภาพ โดยเฉพาะทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์กว่า 20 ปี จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญในผลิตภัณฑ์ที่บริษัทฯ จัดจำหน่ายและให้บริการ อีกทั้งมีการติดตามการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีทางการแพทย์อยู่เสมอ ทำให้ปรับตัวได้อย่างรวดเร็วตามแนวโน้มอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งทำให้สามารถตอบสนองตามความต้องการของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เตรียมระดมทุน เข้าตลาด MAI

และล่าสุดในปีนี้ เซนต์เมดกำลังเตรียมจะเข้าตลาดหลักทรัพย์เอ็ม เอ ไอ (mai) เปิดระดมทุน IPO เพื่อนำเงินไปใช้ในการพัฒนาโครงการศูนย์ตรวจการนอนหลับ ลงทุนในเครื่องมือแพทย์ให้เช่า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ และชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงิน ซึ่งจะช่วยสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจและเสริมศักยภาพให้เซนต์เมดเป็นบริษัทเครื่องมือแพทย์ที่พร้อมโตไปกับสังคมสูงวัยและเป้าหมายการพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ Medical Hub ในอนาคต

References

– ร่างแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และหนังสือชี้ชวนฉบับเต็มของ บมจ.เซนต์เมด ซึ่งได้ยื่นต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.co.th


แชร์ :

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม