HomeBig Featured“แอน จักรพงษ์” JKN ทุ่ม 1,060 ล้านบาท เทกโอเวอร์ NEW 18 ปิดฉากทีวีดิจิทัลกลุ่มเหตระกูล

“แอน จักรพงษ์” JKN ทุ่ม 1,060 ล้านบาท เทกโอเวอร์ NEW 18 ปิดฉากทีวีดิจิทัลกลุ่มเหตระกูล

แชร์ :

JKN New18

บริษัท เจเคเอ็น โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน) ของ “แอน จักรพงษ์ จักราจุฑาธิบดิ์” แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เข้าซื้อกิจการบริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด (DN) ผู้ได้รับใบอนุญาตทีวีดิจิทัล ช่อง 18 หรือ NEW18 จากกลุ่มเหตระกูล

Santos Or Jaune


ดีลนี้ JKN เข้าไปซื้อกิจการ DN เจ้าของทีวีดิจิทัล NEW 18 โดยเป็นการซื้อหุ้น DN จํานวน 50 ล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10 บาท โดยราคาซื้อขายที่ตกลงกันมีมูลค่าทั้งสิ้น 5 ล้านบาท และสิทธิเรียกร้องในการรับชําระคืนเงินกู้พร้อมดอกเบี้ยภายใต้ตั๋วสัญญาใช้เงินที่ DN ออกให้แก่ บริษัท สร้างกิจรุ่ง จํากัด จํานวน 2,381 ล้านบาท โดย JKN จะต้องชําระค่าตอบแทนในการรับโอนสิทธิเรียกร้องดังกล่าวจํานวน 1,055 ล้านบาท รวมมูลค่าการลงทุน 1,060 ล้านบาท

สำหรับ บริษัท สร้างกิจรุ่ง จํากัด (ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ของ DN ภายใต้ตั๋วสัญญาใช้เงิน) มีคุณประภา เหตระกูล ศรีนวลนัด (ซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มผู้ถือหุ้นของ DN) ถือหุ้นในสัดส่วน 99.99% ของจํานวนหุ้นทั้งหมด

โดยวันนี้ (9 เมษายน 2564) JKN ได้ทําสัญญาซื้อขายหุ้นกับกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ DN และสัญญาที่เกี่ยวข้องรวมทั้งได้รับโอนหุ้นจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมของ DN และรับโอนสิทธิเรียกร้องในการรับชําระคืนเงินกู้และดอกเบี้ยจากเจ้าหนี้ของ DN เรียบร้อยแล้ว จึงทําให้ DN มีสถานะเป็นบริษัทย่อยของ JKN

การลงทุนครั้งนี้ JKN ให้แหล่งเงินทุนจากกระแสเงินสดจากการดำเนินธุรกิจ จำนวน 410 ล้านบาท ใช้เงินสดจากเงินกู้ระยะยาวจากสถาบันการเงิน 450 ล้านบาท และผ่อนชำระกับผู้ถือหุ้นเดิม 200 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 3 ปี

การเข้าซื้อกิจการ NEW18 ครั้งนี้ JKN จะใช้ทีวีดิจิทัล เป็นช่องทางสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้บริโภคและจำหน่ายสินค้าของบริษัท ช่วยลดต้นทุนการโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทจากการมีช่องทีวีดิจิทัลเป็นของตัวเอง และโอกาสหารายได้จากโฆษณาทีวีดิจิทัล

ann jkn 18

“แอน จักรพงษ์” ซีอีโอ JNK บอกว่าการเข้าซื้อกิจการทีวีดิจิทัล NEW 18 ทั้งช่อง ที่ดินและอาคารสำนักงานย่านแบริ่ง เพื่อทำบิสซิเนส โมเดลขายสินค้าในรูปแบบ “คอนเทนท์ คอมเมิร์ซ” เป็นการสร้างธุรกิจใหม่โดยใช้ทีวีดิจิทัลเป็นช่องทางขายสินค้าของ JKN ในกลุ่มสุขภาพและความงาม โดยเปลี่ยนชื่อช่องจาก NEW 18 เป็น JKN 18 การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้ยังจ้างงานทีมงานเดิมของ NEW 18 ไว้ทั้งหมด

“วันนี้มองว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องมีช่องทีวีดิจิทัลเป็นของตัวเอง เพื่อสร้างธุรกิจใหม่ขายสินค้า คอนเทนท์ คอมเมิร์ซ ระยะเวลาใบอนุญาตทีวีดิจิทัล NEW 18 ที่ยังเหลืออีก 8 ปี เชื่อว่าคุ้มการลงทุน”

ด้านการทำธุรกิจทีวีดิจิทัล NEW18 ของกลุ่มเหตระกูล ตั้งแต่ประมูลมาปลายปี 2556 มีผลขาดทุนมาต่อเนื่อง สรุปปี 2563 DN มีทรัพย์สิน 499 ล้านบาท หนี้สิน 2,613 ล้านบาท

  • ปี 2561 รายได้ 117 ล้านบาท ขาดทุน 401 ล้านบาท
  • ปี 2562 รายได้ 124 ล้านบาท ขาดทุน 267 ล้านบาท
  • ปี 2563 รายได้ 197 ล้านบาท ขาดทุน 238 ล้านบาท

สำหรับ บริษัท ดีเอ็น บรอดคาสท์ จำกัด ของกลุ่มเหรตระกูล เป็นผู้ประมูลทีวีดิจิทัลช่องข่าว NEW18 มาด้วยราคา 1,310 ล้านบาท ปีที่ผ่านมามีกระแสข่าวว่ากลุ่มของคุณสนธิญาณ ชื่นฤทัยในธรรม เจรจาขอซื้อช่อง NEW18 ด้วยมูลค่า 800 ล้านบาท แต่ดีลนี้เป็นอันต้องล่มไป และในที่สุดผู้เป็นเจ้าของทีวีดิจิทัล NEW18 ก็อยู่ในมือของ “แอน จักรพงษ์” ด้วยมูลค่า 1,060 ล้านบาท


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม