Google ร่วมเชิดชูครูเพลงลำตัดและศิลปินแห่งชาติ “หวังเต๊ะ” บน Doodle

Google Doodle - Wangtae

สำหรับทุกคนที่เข้า Google กันเป็นประจำ มีใครสังเกต Doodle ของวันที่ 2 มีนาคมกันบ้างหรือเปล่าว่าเป็นภาพอะไร เฉลยจาก Google ก็คือภาพของศิลปินแห่งชาติ “หวังเต๊ะ” หรือคุณหวังดี นิมา ครูเพลงลำตัดชื่อดัง เจ้าของคณะลำตัด “หวังเต๊ะ” นั่นเอง

- Advertisement -

ส่วนที่ว่าทำไมถึงทำ Doodle “หวังเต๊ะ” ในวันนี้ก็เพราะวันที่ 2 มีนาคม เป็นวันคล้ายวันเกิดของครูเพลงท่านนี้นั่นเอง Google เลยบอกว่า ขอร่วมเชิดชูเกียรติผ่านการจัดทำ Doodle หวังเต๊ะ ในฐานะศิลปินแห่งชาติที่ได้ทุ่มเทการทำงานมาตลอดชีวิตเพื่ออนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยประเภทการแสดงลำตัด ให้คงอยู่คู่ประเทศไทยมาอย่างยาวนาน

สำหรับ “ลำตัด” อาจเป็นการแสดงที่คนรุ่นใหม่ไม่ค่อยคุ้นเคยมากนัก แต่ในอดีต ถือเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยหวังเต๊ะได้เริ่มแสดงลำตัดเมื่ออายุเพียง  13 – 14 ปี ก่อนจะก่อตั้งคณะลำตัดชื่อ “หวังเต๊ะ” เป็นของตนเองเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2468 

หวังเต๊ะเป็นผู้แสดงลำตัดที่เชี่ยวชาญในการใช้ถ้อยคำและสำนวนภาษา ฝีปากการตอบโต้ด้วยการด้นสดได้อย่างน่าฟังสนุกสนาน โดยมีการประยุกต์ข้อมูลเหตุการณ์ปัจจุบันใส่ในคำร้องลำตัดได้อย่างน่าสนใจอยู่เสมอ  จึงทำให้เป็นที่ชื่นชอบของคนดูทุกรุ่นทุกวัย และมีผู้มาขอเป็นลูกศิษย์ ฝึกฝนวิชาลำตัดกับหวังเต๊ะเป็นจำนวนมาก โดยท่านรับงานแสดงลำตัดอย่างต่อเนื่องนานกว่า 40 ปี จนทำให้เป็นที่นิยมและเป็นรู้จักโดยทั่วไปในฐานะสัญลักษณ์และตำนานของลำตัด

ในปี พ.ศ. 2531 หวังเต๊ะได้รับการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (เพลงพื้นบ้าน) เพื่อเป็นการให้เกียรติที่หวังเต๊ะได้เผยแพร่และอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยมาอย่างยาวนาน ก่อนจะถึงแก่กรรมด้วยวัย 87 ปี เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555