HomePR Newsในหลวงทรงห่วงใยประชาชน พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19 [PR]

ในหลวงทรงห่วงใยประชาชน พระราชทานอุปกรณ์การแพทย์เพิ่มเติม ช่วยคนไทยสู้ภัยโควิด-19 [PR]

แชร์ :

จากความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการช่วยเหลือประชาชนคนไทยในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 ได้พระราชทานอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์หลายแห่งทั่วประเทศอย่างต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2563 เป็นต้นมาผ่าน “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน เพื่อรับมือสถานการณ์โรคโควิด-19” เสริมความเข้มแข็งให้ระบบสาธารณสุขของประเทศไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ปัจจุบัน ประเทศไทยยังต้องเผชิญกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ ซึ่งจำนวนผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกวัน กระจายในพื้นที่กว่า 50 จังหวัด ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจคัดกรองเพียงพอในหลายพื้นที่ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ตลอดจนเพื่อรองรับความต้องการของประชาชน ที่ต้องการความมั่นใจว่าจะปลอดจากเชื้อดังกล่าว ในสถานการณ์การแพร่ระบาดที่รุนแรงมากขึ้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างใกล้ชิด และทรงรับเป็นพระราชภารกิจสำคัญที่จะต้องให้ความช่วยเหลือพสกนิกรของพระองค์ ตลอดจนคนทุกคนที่อยู่ใต้ผืนแผ่นดินไทยให้ได้รับการบรรเทาความเดือดร้อนโดยเร็วที่สุด ด้วยพระมหากรุณาธิคุณจึงได้พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์เพิ่มเติมอีกหลายรายการ รองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19  ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นมูลค่ารวมกว่า 122,000,000 บาท อาทิ รถยนต์เอกซเรย์เคลื่อนที่พร้อมเครื่องเอกซเรย์แบบดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 2 คัน, ชุด PPE แบบใช้ซ้ำได้ผ่านมาตรฐาน จำนวน 200,000 ชุด, ชุด PPE Silguard isolation Gown แบบสแตนดาร์ดผ่านมาตรฐาน จำนวน 400,000 ชุด, ชุด PPE Silguard Coverall-Standard แบบคลุมทั้งตัว จำนวน 50,000 ชุด และชุด PPE Coverall Impervious แบบคลุมทั้งตัว จำนวน 50,000 ชุด เพื่อเป็นกำลังสำคัญให้กับทีมบุคลากรทางการแพทย์ ในการเป็นด่านหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนคนไทยในพื้นที่ต่างๆ ซึ่งจะสามารถบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ได้ดีขึ้น

นับตั้งแต่การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ต่างนำความทุกข์ยากมาสู่ประชาชนคนไทยทั่วทุกแห่งหน ในหลวงพระราชทานความห่วงใยและความช่วยเหลือพสกนิกรชาวไทยอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการจัดหารถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัยจำนวน 20 คัน เพื่อส่งมอบให้แก่ส่วนราชการ นำไปใช้ประโยชน์ เป็นเสมือนหน่วยเคลื่อนที่เร็ว ในการให้บริการตรวจคัดกรองแก่ประชาชนกลุ่มเสี่ยงที่อยู่ในพื้นที่ต่างๆ ให้ได้เข้าถึงกระบวนการคัดกรอง เพื่อทำการแยกตัวผู้ป่วยเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที และนำมารักษาอย่างถูกวิธี ทำให้ผู้ติดเชื้อหายเป็นปกติ อีกทั้งไม่เป็นพาหะในการแพร่เชื้อไปยังผู้อื่น ที่สำคัญ การตรวจคัดกรองจากรถคันดังกล่าว มีเทคโนโลยีตลอดจนอุปกรณ์ที่ทันสมัย สามารถป้องกันและช่วยลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกัน ระหว่างเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ และประชาชนผู้เข้ารับบริการ เป็นที่ซาบซึ้งในพระเมตตาอย่าหาที่สุดมิได้ โดยเฉพาะการให้บริการในพื้นที่ที่เกิดการแพร่ระบาด อาทิ ตลาดกลางกุ้ง จังหวัดสมุทรสาคร

ด้วยน้ำพระราชหฤทัยและด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ “โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์พระราชทาน รองรับสถานการณ์โรคโควิด-19” ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระเมตตาต่อปวงชนชาวไทยอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2563 เป็นต้นมา จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยบรรเทาความทุกข์ยาก และเป็นกำลังใจให้กับประชาชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า เพื่อให้เราทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจกัน ด้วยความรัก และความสามัคคี ที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคทั้งหลาย เพื่อสามารถก้าวผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน


แชร์ :

You may also like