อุ่นใจรับปีใหม่ ลูกค้ากรุงเทพประกันชีวิต รับฟรีความคุ้มครองโควิด-19 ระลอกใหม่ สูงสุด 30 วัน สมัครได้ถึง 15 ม.ค. 64 [PR]

กรุงเทพประกันชีวิต ส่งความสุขและความห่วงใยในช่วงเทศกาลปีใหม่แก่ลูกค้าผู้เอาประกันภัยของกรุงเทพประกันชีวิต และลูกค้าธนาคารกรุงเทพที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตของกรุงเทพประกันชีวิต ด้วยการมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) โดยไม่คิดเบี้ยประกันภัย ลงทะเบียนรับสิทธิ์โดยสแกนคิวอาร์โค้ดหรือลิงก์ที่บริษัทกำหนดได้ตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 15 มกราคม 2564

- Advertisement -

ม.ล. จิรเศรษฐ ศุขสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “จากสถานการณ์ที่พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในขณะนี้ ทำให้ประชาชนต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเกิดความกังวลเกี่ยวกับภาระค่าใช้จ่ายหากตนเองต้องเข้ารักษาตัวจากการติดเชื้อ ด้วยความห่วงใยสุขภาพของผู้เอาประกันภัย จากกรุงเทพประกันชีวิต บริษัทจึงมอบความคุ้มครองค่ารักษาพยายาบาลชดเชยรายวันจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ให้กับลูกค้าผู้เอาประกันภัยโดยไม่คิดเบี้ยประกัน เพื่อช่วยเพิ่มความอุ่นใจและมั่นใจในการดำเนินชีวิต โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลแห่งความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นี้”

ผู้ได้รับสิทธิ์ความคุ้มครอง จะได้รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวันจากไวรัสโคโรน่า 1,000 บาทต่อวัน สำหรับผู้เอาประกันภัยที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์จะได้รับผลประโยชน์ค่ารักษาพยาบาลชดเชยรายวัน 2,000 บาทต่อวัน ตามจำนวนวันที่เข้ารักษาเป็นผู้ป่วยในของสถานพยาบาล สูงสุดไม่เกิน 30 วันต่อการเข้าพักรักษาตัว 1 ครั้ง นอกจากนี้ยังมีผลประโยชน์กรณีเสียชีวิตทุกกรณี 1,000 บาท

ความคุ้มครองนี้มอบให้สำหรับผู้ที่เป็นหรือเคยเป็นผู้เอาประกันภัยของกรุงเทพประกันชีวิต ที่มีวันเริ่มมีผลคุ้มครองตามกรมธรรม์ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยรับสิทธิ์ได้ง่ายๆ เพียงสแกนคิวอาร์โค้ดหรือลิงก์ที่บริษัทกำหนดให้ และสำหรับลูกค้าธนาคารกรุงเทพที่ถือกรมธรรม์ประกันชีวิตของ บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต รับสิทธิ์โดยสแกนคิวอาร์โค้ดที่จัดเตรียมให้ ณ สาขาของธนาคารกรุงเทพ หรือคลิกลิงค์ที่บริษัทกำหนด เพื่อยืนยันการรับสิทธิ์ความคุ้มครองชดเชยรายวันเนื่องจากโควิด-19 ลงทะเบียนรับสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้ – 15 มกราคม 2564 และรับความคุ้มครอง 30 วัน นับจากวันที่ลูกค้าดำเนินการครบถ้วนตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร. 02 777 8888 หรือดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.bangkoklife.com