Home Brand Move !! ยังวุ่นต่อไป! ศาลยกคำร้อง “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ขอฟื้นฟูกิจการ ชี้ไม่มีแหล่งเงินทุนแก้ปัญหาหนี้

ยังวุ่นต่อไป! ศาลยกคำร้อง “วุฒิศักดิ์ คลินิก” ขอฟื้นฟูกิจการ ชี้ไม่มีแหล่งเงินทุนแก้ปัญหาหนี้

หลังจากคลินิกเสริมความงามเจ้าของสโลแกน “เพราะความสวย…รอไม่ได้” วุฒิศักดิ์ คลินิก ธุรกิจในเครือ EFORL เผชิญปัญหาขาดทุนมาตั้งแต่ปี 2559 ได้ยื่นคำร้องต่อศาลล้มละลายกลางเพื่อขอฟื้นฟูกิจการ ตามกฎหมายล้มละลาย ในวันที่ 27 เมษายน 2563  เมื่อศาลได้ดำเนินการสืบพยานเสร็จสิ้นเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563 ก็ได้มีคำสั่งออกมาแล้วว่า “ยกคำร้อง” หมายความว่าไม่รับเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูนั่นเอง

โดยเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ศาลล้มละลายกลาง ได้อ่านคำสั่งในคดีหมายเลขดำ ฟฟ.9/2563 บริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (ลูกหนี้) ร้องขอฟื้นฟูกิจการ มีรายละเอียดดังนี้

– คดีมีประเด็นต้องพิจารณาตาม พ.ร.บ. ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 90/3 ว่าลูกหนี้ มีหนี้สินล้นพ้นตัวหรือไม่สามารถที่จะชำระหนี้ได้ตามกำหนดได้ และเป็นหนี้เจ้าหนี้เป็นจำนวนไม่น้อยกว่า 10 ล้านบาท และมีเหตุอันควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ หรือไม่

ศาลเห็นว่า เมื่อพิจารณาตามหลักฐานงบแสดงฐานะการเงินที่ลูกหนี้นำสืบแล้ว รับฟังได้ว่า  กระแสเงินสดมีไม่เพียงพอแก่การชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ตามกำหนด ลูกหนี้มีหนี้สินมากกว่าทรัพย์สิน ตั้งแต่ปี 2560 และเป็นหนี้เจ้าหนี้นับพันราย ถูกฟ้องคดีเรียกให้ชำระหนี้ทั้งคดีแพ่ง และคดีแรงงาน  แสดงให้เห็นว่าลูกหนี้ประสบปัญหาในการชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ทั้งหลาย พยานหลักฐานที่ปรากฏเพียงพอให้เชื่อว่าลูกหนี้ อยู่ในสภาวะหนี้สินล้นพ้นตัวและไม่สามารถที่จะชำระหนี้ตามกำหนดได้

– ปัญหาที่ศาลต้องวินิจฉัยในประเด็นต่อไปว่า มีเหตุอันสมควรและมีช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการได้หรือไม่

ประเด็นนี้ศาลเห็นว่า ลูกหนี้ไม่อาจดำเนินกิจการเพื่อสร้างรายได้และแก้ปัญหาหนี้สินที่มีได้อีกต่อไป  ประกอบกับลูกหนี้ ไม่สามารถพิสูจน์ได้ว่า มีแหล่งเงินทุนใดที่จะนำมาใช้หมุนเวียนในกิจการตามที่กล่าวอ้าง

เมื่อพิจารณาปัจจัยหลักในการดำเนินกิจการที่ประสบปัญหา ลูกหนี้ไม่อาจแก้ไขได้  ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการถูกเจ้าหนี้ฟ้องคดีจำนวนมาก หรือปัญหาการสร้างรายได้ใหม่ หรือ ปัญหาบุคลากรที่ไม่สามารถหามาร่วมงานเพราะค้างค่าจ้างได้  จึงไม่มีเหตุสมควรและช่องทางที่จะฟื้นฟูกิจการ ศาลจึงมีคำสั่งให้ “ยกคำร้อง” ขอฟื้นฟูกิจการ

เมื่อศาลมีคำสั่งยกคำร้องดังกล่าวแล้ว ตามขั้นตอนกฎหมาย วุฒิศักดิ์ ยังมีสิทธิยื่นอุทธรณ์คำสั่งขอฟื้นฟูกิจการ ได้ภายใน 1 เดือน นับตั้งแต่ศาลล้มละลายกลางมีคำสั่ง  และเมื่อศาลยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการแล้ว ผลของ Automatic Stay หรือการพักชำระหนี้ ระหว่างการพิจารณาคำร้อง ก็จะสิ้นสุดลงทันที นั่นคือ “เจ้าหนี้” สามารถฟ้องดำเนินคดีเรียกชำระหนี้ได้ หลังจากนี้ หากไม่มีการอุทธรณ์

ขณะที่ บริษัท อี ฟอร์ แอล เอม จำกัด (มหาชน) หรือ EFORL ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น บริษัทวุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์ กรุ๊ป จำกัด (WCIG) ได้รายงานตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หลังศาลล้มละลายกลาง มีคำสั่งยกคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ วุฒิศักดิ์ ว่า กรณีดังกล่าวไม่มีผลกระทบโดยตรงกับ  EFORL เนื่องจากบริษัทย่อย ดับบลิว ซีไอ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) หรือ WCIH ถือหุ้นในวุฒิศักดิ์ 20%  และได้มีการตั้งสำรองเงินลงทุนในบริษัทย่อยไว้หมดแล้ว โดย วุฒิศักดิ์ ยังคงมีสิทธิอุทธรณ์ตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไป

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม