กลุ่มทรู เปิดบ้านต้อนรับคณะผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน ในงาน “TQA Learning & Sharing 2020 กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู” [PR]

กลุ่มทรู นำโดย นายสุวิชา ภรณวลัย (แถวหลัง – ที่ 5 จากซ้าย) หัวหน้าคณะผู้บริหาร ด้านประกันคุณภาพ ต้อนรับคณะผู้บริหารจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าเยี่ยมชมและดูงานด้านการบริหารจัดการองค์กร ในงาน “TQA Learning and Sharing 2020 กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู” ที่สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ สถาบันเครือข่ายของกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะสำนักงานรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ได้เชิญคณะผู้บริหารจากภาครัฐและภาคเอกชน เข้าศึกษาและดูงานองค์กรต้นแบบที่ได้รับรางวัลคุณภาพแห่งชาติ ประจำปี 2562 ซึ่งในโอกาสนี้ กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มบริษัททรู ในฐานะองค์กรด้านการสื่อสารโทรคมนาคมไทยเพียงรายเดียวที่สามารถคว้ารางวัลอันทรงเกียรติดังกล่าว ได้แบ่งปันองค์ความรู้จากหน่วยงานต่างๆ อาทิ โครงข่ายคุณภาพและการบริการที่เป็นเลิศ การค้นหาและนำกลยุทธ์มาสู่การปฏิบัติ การวัด วิเคราะห์ และทบทวนผลการดำเนินงาน การบริหารจัดการองค์ความรู้และข้อมูล ตลอดจนการรับมือในช่วงวิกฤตโควิด-19 ตอกย้ำความเป็น “Tech Company” ที่สามารถทรานสฟอร์มสู่การเป็นองค์กรดิจิทัลได้อย่างแท้จริง พร้อมนำชม Command Center และ “Createch Living Space” พื้นที่แห่งความสุข ให้สนุกทุกวันกับการทำงาน ที่ส่งเสริมให้พนักงานทรูได้สร้างสรรค์ผลงาน สร้างแรงบันดาลใจ เชื่อมต่อการทำงานร่วมกันแบบไม่มีสิ้นสุด ณ ทรู ทาวเวอร์ ถ.รัชดาภิเษก

- Advertisement -

สำหรับงาน “TQA Learning and Sharing 2020 กลุ่มธุรกิจโทรศัพท์เคลื่อนที่ในกลุ่มทรู” ครั้งนี้ มีผู้เยี่ยมชมจากองค์กรทั้งภาครัฐและภาคเอกชนชั้นนำ ได้แก่ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันร่วมผลิตแพทย์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย การไฟฟ้านครหลวง สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) บริษัท ซีจี โลจิสติกส์ โซลูชั่นส์ จำกัด บริษัท ดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัท บางกอกโฟม จำกัด