HomePR Newsศรีปทุม เปิดหลักสูตร DEF พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลในโลกหลัง COVID [PR]

ศรีปทุม เปิดหลักสูตร DEF พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลในโลกหลัง COVID [PR]

แชร์ :

โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูง เห็นได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด–19 ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจจำนวนมากแบบไม่ทันตั้งตัว องค์กรธุรกิจไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็ก จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล หรือ Digital Transformation ดังนั้นผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะเป็นผู้ที่อยู่รอดได้กับทุกสถานการณ์และพร้อมก้าวสู่การดำเนินธุรกิจในอนาคต ล่าสุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงจับมือกับ คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกตลาด E-commerce ในประเทศไทย พัฒนาหลักสูตร DEF เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal ได้อย่างทันท่วงที

Santos Or Jaune

หลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF: Digital Edge Fusion) เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการเรียนรู้ด้านดิจิทัลเพื่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะการวางเเผนกลยุทธ์สำหรับองค์กร การปรับปรุงกระบวนการทำงานใหม่ทั้งมิติการขาย การตลาด การสื่อสารแบรนด์ การเงิน แม้แต่โลจิสติกส์ ซึ่งในปัจจุบันมีวิธีการ ช่องทาง และแพลทฟอร์มต่างๆ ให้ประยุกต์ใช้ได้หลากหลาย อาทิ e-Commerce ผ่านช่องทาง  Live Commerce หรือ Social Media Platform ที่จะช่วยในนำเสนอสินค้าและสื่อสารแบรนด์ อย่าง TikTok LINE OA Facebook Google รวมทั้งกลยุทธ์ Content Marketing การผลิตวิดีโอ การใช้ Influencer เพื่อสร้าง content ใหม่ๆ สร้างการมีส่วนร่วมกับสินค้า โดยนอกจากเนื้อหาทฤษฎีแล้วยังเน้นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ตามโจทย์จริงที่จะได้รับจากหลักสูตร

โดยในหลักสูตร DEF#5 ผู้เรียนจะได้เรียนรู้จาก Speaker ที่เป็นผู้บริหารองค์กรระดับแนวหน้าของไทยในหลากหลายอุตสาหกรรม อาทิ คุณเศรษฐา ทวีสิน จากแสนสิริ, คุณนภัสนันท์ พรรณนิภา จาก TQM, คุณทรงพล ชัญมาตรกิจ จาก TV Direct,  คุณสมยศ เชาวลิต JIB Computer, คุณรวิศ หาญอุตสาหะ จาก ศรีจันทร์, คุณศิวัตร เชาวรียวงศ์  จาก Group M Thailand,  คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ จาก BearTi และ ดร.พิเชษฐ์ ฤกษ์ปรีชา LINE Thailand

นอกจากนี้ ยังจะได้เรียนรู้จากผู้ผลิต Content และผู้กำกับชื่อดังอย่างคุณนครินทร์ วนกิจไพบูลย์ จาก The Standard, คุณภูศณัฏฐ์ การุณวงศ์วัฒน์ เจ้าของเพจ Little Monster และเทพลีลา, ทนพ.ภาคภูมิ เดชหัสดิน แห่งเพจหมอแล็บแพนด้า, คุณสุทธิชัย หยุ่น, คุณต่อ ธนญชัย ศรศรีวิชัย จาก Phenomena, คุณวิชัย มาตกุล จาก Salman House รวมทั้งวิทยากรท่านอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งประสบการณ์ที่แตกต่างจากทั้งวิทยากรและผู้เรียนจะทำให้สามารถช่วยต่อยอดมุมมองความคิดที่เป็นประโยชน์นำมาประยุกต์ใช้ เป็นการติดอาวุธเครื่องมือดิจิทัลให้ตัวเองและองค์กรอย่างเป็นรูปธรรม

คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกตลาด E-commerce ในประเทศไทย และ ผศ.ดร.รวิภา อัครจินดานนท์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะผู้อำนวยการหลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (DEF) เปิดเผยว่า “ความรู้เรื่องดิจิทัลเป็นสิ่งที่จำเป็น ดังนั้นหลักสูตรฯ จึงพยายามที่จะนำแพลตฟอร์มระดับโลก กับ แบรนด์ระดับแถวหน้าของเมืองไทย มาให้ความรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย ทั้งการบรรยาย แชร์ประสบการณ์ และในรูปแบบของ Workshop  รวมทั้งนำเครื่องมือด้านดิจิทัลต่างๆ มาสอนใน Special Online Class ให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจได้ในแบบวิถี New Normal หลักสูตรนี้จึงเหมาะกับผู้ที่ต้องการพัฒนาความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้สามารถรับมือความเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมได้อย่างทันท่วงที โดยผู้สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.defbyspu.com/def5 (รับจำนวนจำกัด)

 


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม