Tag: DEF

ศรีปทุม เปิดหลักสูตร DEF พัฒนาทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลในโลกหลัง COVID [PR]

โลกปัจจุบันเปลี่ยนแปลงรวดเร็วและมีความไม่แน่นอนสูง เห็นได้จากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัส โควิด–19 ที่ส่งผลกระทบกับธุรกิจจำนวนมากแบบไม่ทันตั้งตัว องค์กรธุรกิจไม่ว่าขนาดใหญ่หรือเล็ก จำเป็นต้องปรับกลยุทธ์การดำเนินงานเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล หรือ Digital Transformation ดังนั้นผู้ที่มีทักษะด้านดิจิทัลที่สามารถปรับตัวรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จะเป็นผู้ที่อยู่รอดได้กับทุกสถานการณ์และพร้อมก้าวสู่การดำเนินธุรกิจในอนาคต ล่าสุด มหาวิทยาลัยศรีปทุม จึงจับมือกับ คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกตลาด E-commerce ในประเทศไทย พัฒนาหลักสูตร DEF เพื่อเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการดิจิทัลให้สามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงในยุค New Normal...

เปิดแล้วหลักสูตร Digital Edge Fusion รุ่น 2 เติมความรู้ดิจิทัล-เพิ่มพลังบวกสู่ชุมชน

กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรพัฒนาการใช้สื่อดิจิทัลเชิงสร้างสรรค์ (Digital Edge Fusion) หรือที่รู้จักในชื่อว่า “DEF” หลักสูตรเดียวที่ให้ผู้เรียนได้ลงมือทำจริง วางแผนจริง สร้างเว็บจริง และวัดผลกันจริงๆ ด้วยการเรียนรู้แบบ 4D ( รู้ดี โอกาสดี สังคมดี และมันส์ดี) ทั้งนี้ DEF เป็นการร่วมมือกันของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและ 2 ผู้บริหารดังของเมืองไทย อย่างคุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ...

ศรีปทุมต่อยอดหลักสูตร ABC ด้วยคอร์ส DEF ดึง 2 กูรูการตลาด สร้างประสบการณ์การทำงานจริงพัฒนาธุรกิจชุมชน

หลังจากประสบความสำเร็จอย่างงดงามด้วยหลักสูตร ABC (Acandemy of Business Creativity) หรือ สถาบันพัฒนาความคิดสร้างสรรค์เชิงธุรกิจ จนเป็นที่กล่าวขานถึงในวงการธุรกิจ ล่าสุด มหาวิทยาลัยศรีปทุมได้จับมือกับ 2 กูรูในแวดวงการตลาดและโฆษณา คุณภาวุธ พงษ์วิทยภานุ ผู้บุกเบิกอีคอมเมิร์ซ และอีมาร์เก็ตติ้ง ในประเทศไทย ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของ tarad.com  และ คุณบุณย์ญานุช บุญบำรุงทรัพย์ นักสร้างแบรนด์ชื่อดังที่นำพาธุรกิจร้านอาหารปิ้งย่างบาร์บีคิว...
- Advertorial -