สำนักงาน ก.พ.ร. เปิดเวทีออนไลน์แชร์ไอเดียระดมความคิดของประชาชน เพื่อพัฒนาต้นแบบช่วยภาครัฐ รับมือหลัง COVID-19 กับ MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 [PR]

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ หรือสำนักงาน ก.พ.ร. เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไป ทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ที่มีความคิดเห็นและไอเดียด้านการพัฒนาต้นแบบผลงานกับหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ผ่านกิจกรรมระดมความคิด MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ 4 : Post COVID-19

- Advertisement -

สำหรับการมองหาพันธมิตรที่มีไอเดียดี และสามารถใช้แก้ปัญหาได้จริง ซึ่งหัวข้อที่เป็นโจทย์ให้แก่ผู้เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น คือ การลงมือแก้ไขปัญหาระบบราชการไทยหลัง COVID-19 มีหัวข้อดังนี้ 1) การสร้างงาน สร้างอาชีพ 2) การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากมาตรการควบคุมโรค 3) รูปแบบการเรียนการสอนในยุค New Normal และ 4) มาตรการควบคุมการระบาด ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 19 กรกฎาคม และ 25 กรกฎาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยมีตัวแทนคณะกรรมการจากภาครัฐ 5 กระทรวง และผู้เข้าร่วมโชว์สุดยอดไอเดียมากความสามารถ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อย่างแน่นจอบนแพลตฟอร์มออนไลน์ Facebook : Opengovthailand

การจัดกิจกรรมรวมพลังช่วยกันระดมความคิด MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 ได้ใช้ระยะเวลาไปทั้งสิ้น 52 ชั่วโมง ทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความร่วมมือของ 5 หน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงแรงงาน ซึ่งแต่ละหน่วยงานก็ต่างได้รับความคิดเห็นที่แตกต่างกันไป นอกจากนี้ยังช่วยจุดประกายไอเดียในการต่อยอด และพัฒนาต้นแบบไปใช้ในการทำงานได้จริง โดยไอเดียทั้งหมดนี้เกิดจากพลังความคิดจากคนรุ่นใหม่ทั้งหมด 186 คน และตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ 43 คน ทั้งหมดนี้จึงก่อให้เกิด 12 ทีม หรือ 12 โปรเจกต์ ที่ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการเป็นที่เรียบร้อย ซึ่งได้แก่ ทีมดี มี สุข, ทีมนาทิพย์เกษม ทีม AI Doctor ทีม YEAH Valley ทีม For Society Association ทีม Hope Loop ทีม Region 12 ทีม YEAH Leader ทีม GET ทีม QR ถุงข้าว (Easy Rice) ทีม Ocard และ ทีม Workforce ที่จะช่วยเป็นกลไกและฟันเฟืองในการส่งเสริมการพัฒนาระบบราชการต่อไป

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. กล่าวว่า “สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาระบบราชการ เราได้นำแนวคิดระบบราชการระบบเปิด (Open Government Partnership) มาใช้ เพราะเราเชื่อว่าการพัฒนาระบบราชการที่ได้รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จะเป็นสิ่งที่สามารถออกแบบการทำงานภายในรัฐบาลได้ตรงกับความต้องการของประชาชนมากที่สุด และที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดกิจกรรมแบบนี้ขึ้นมาทั้งหมด 3 ครั้งด้วยกัน ซึ่งเรียกว่ากิจกรรมนี้ว่า MY BETTER COUNTRY HACKATHON ซึ่งกิจกรรมนี้เราอยากจะให้ประชาชนและทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วมในการช่วยแสดงความคิดเห็นว่าภาครัฐควรจะออกแบบบริการของภาครัฐบาลให้ตรงกับความต้องการของประชาชน และในการจัดงานครั้งที่ 4 นี้ ได้ตั้งหัวข้อชื่อว่า Post COVID-19 ประชาชนอยากเห็นอะไร ซึ่งเราได้มีกระบวนการทำแบบสำรวจผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ ได้รับความคิดเห็นมากว่า 600 กว่าความเห็น เกี่ยวกับปัญหาที่ภาครัฐควรจะแก้ไขปัญหาทั้งหมด 4 เรื่องสำคัญ หลังเกิดเหตุการณ์โควิดขึ้น นั่นคือ เรื่องการสร้างงานสร้างอาชีพ การศึกษา การเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ และมาตรการการป้องกันและควบคุมโรค”

“ซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ทางสำนักงาน ก.พ.ร. ขอขอบคุณความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และประชาชนทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม และเป็นอีกแรงผลักดันที่ทำให้งาน MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ 4 : Post COVID-19 ได้เป็นจุดเริ่มต้นของการขับเคลื่อนระบบงานและประเทศชาติ เราจะมาช่วยกันหาว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับประเทศไทยนั้นจะเป็นอย่างไร เพราะเราเชื่อในเสียงของประชาชนและทุกคนเป็นเจ้าของประเทศนี้ เพราะเราเชื่อว่าความร่วมมือ คือ หัวใจของประชาชน” นางอารีย์พันธ์ กล่าวเพิ่มเติม

นอกจากนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับประสบการณ์และไอเดียที่ดีแล้ว ยังมีโอกาสนำเสนอผลงานกับผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้จับคู่ความร่วมมือช่วยกันพัฒนา Solution เพื่อต่อยอดผลงานนำไปใช้จริง และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่าย OGP หรือ Open Government Partnership ในประเทศไทยอีกด้วย สามารถติดตามข่าวสารและความเคลื่อนไหวในกิจกรรมครั้งต่อไปได้ที่ Facebook : Opengovthailand

#OGP #เพราะเราเชื่อในเสียงของประชาชน