STARTDEE จัดงานเสวนาระดมความคิดเพื่อการศึกษาไทย STARTDEE EDUCATION FORUM 2020 [PR]

พริษฐ์ วัชรสินธุ (ที่ 3 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้ง StartDee แอปพลิเคชันด้านการศึกษา จัดงาน STARTDEE EDUCATION FORUM 2020 เสวนาระดมความคิดทางการศึกษาเพื่อร่วมกันหาคำตอบว่า “เมื่อโฉมหน้าห้องเรียนหลังเปิดเทอมเปลี่ยนไป ออกแบบการศึกษาอย่างไร ให้เด็กไทยเรียนรู้ได้อย่างไร้รอยต่อ” พร้อมเชิญผู้คร่ำหวอดในวงการการศึกษาไทยได้แก่ กัญญาภัค บุญแก้ว (ขวาสุด) ผู้อำนวยการฝ่ายการศึกษา บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด, ทัฬหวิชญ์ ฐิติรัตน์สกุล (ที่ 2 จากซ้าย) นักวิชาการด้านการปฏิรูปการศึกษา สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI), ร่มเกล้า ช้างน้อย (ซ้ายสุด) ครูคณิตศาสตร์จากโรงเรียนมัธยมวัดดุสิตาราม, เมธวิน ปิติพรวิวัฒน์ (ที่ 4 จากซ้าย) ผู้ก่อตั้ง BASE Playhouse ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองในเรื่องทิศทางของการศึกษาไทย ที่ต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ พร้อมนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นตัวช่วยขับเคลื่อนการศึกษาให้พัฒนาก้าวไกลและเกิดประสิทธิภาพทางการเรียนสูงสุด งานจัดขึ้น ณ BASE Playhouse สามย่าน มิตรทาวน์ เมื่อเร็วๆ นี้

- Advertisement -