HomeINTER“พระราชวังบัคกิ้งแฮม” ปั้นแบรนด์ของตัวเอง วางจำหน่าย Gin ผลิตจากใบไม้ที่เก็บจากในสวน

“พระราชวังบัคกิ้งแฮม” ปั้นแบรนด์ของตัวเอง วางจำหน่าย Gin ผลิตจากใบไม้ที่เก็บจากในสวน

แชร์ :

จากเดิมที่ “พระราชวังบัคกิ้งแฮม” จะได้รายได้จากการเยี่ยมชมของนักท่องเที่ยว เพื่อนำมาซ่อมแซมและบูรณะพื้นที่ต่างๆ ในวัง แต่เมื่อเกิดการแพร่ระบาดของ Covid-19 ก็ทำให้จำนวนนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวต่างชาติลดลง นั่นทำให้ทางหน่วยงานต้องมองหารายได้ทางใหม่ จนเป็นที่มาของการเปิดตัวสินค้า Gin ซึ่งมีกิมมิค ผลิตจากส่วนผสมที่มาจากสวนภายในวังเอง

BMW Class Of The Future

Santos Or Jaune

สำนักพระราชวัง (Department of the Royal Household) โดย Royal Collection Trust ได้วางจำหน่าย Dry Gin ภายใต้แบรนด์ Buckingham Palace เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา โดยใช้ส่วนผสม ใบของ “อบเชย” และ “มัลเบอร์รี่” ซึ่งเก็บจากในสวนของพระราชวัง Gin ดังกล่าว มีขนาดบรรจุ 70 มิลลิลิตร ราคาประมาณ 50 เหรียญสหรัฐ(40 ปอนด์)

“สวนของพระราชวังบัคกิ้งแฮม มีนกหลากหลายไม่ต่ำกว่า 30 สปีชี่ส์ และมีดอกไม้อีก 250 ชนิด ต้นมัลเบอร์รี่ บางต้นมีอายุมาตั้งแต่สมัยพระเจ้าเจมส์ที่ 1 และยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ ยังไม่นับต้นไม้อื่นๆ อีก 40 สายพันธุ์” นี่คือข้อความในข่าวประชาสัมพันธ์

การเปิดตัวสินค้าในครั้งนี้ก็เพื่อที่จะช่วยพยุงฐานะทางการเงินที่จะต้องใช้เพื่อในกิจการต่างๆ ซึ่งทางสำนักพระราชวังมีพนักงานทั้งหมด 650 คน แต่จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่ถดถอย ก็อาจจะมีพนักงาน 200-250 ตำแหน่ง ต้องลาออกด้วยความสมัครใจ ถ้าหากว่าทางพระราชวังยังประสบกับภาวะยากลำบากต่อไป โดยมีการประเมินว่าตอนนี้ Royal Collection Trust อาจขาดทุนอยู่ถึง 37.6 ล้านเหรียญสหรัฐ(30 ล้านปอนด์) ในปี 2020/2021 สำหรับ Royal Collection Trust เป็นทรัสต์ที่ก่อตั้งขึ้นมาเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการอนุรักษ์งานศิลปะ และสถาปัตยกรรมต่างๆ ภายใต้การดูแลของสำนักพระราชวังอังกฤษ

Source

Source

Source


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม