HomeBrand Move !!BDMS จับมือ “ผิงอัน” ดึงกลุ่มประกันสุขภาพจีนมาไทย เล็งไว้ 1-4 พันคน ดันติดท็อป 3

BDMS จับมือ “ผิงอัน” ดึงกลุ่มประกันสุขภาพจีนมาไทย เล็งไว้ 1-4 พันคน ดันติดท็อป 3

แชร์ :

แม้ทั่วโลกยังเผชิญวิกฤติโควิด-19 แต่หลายประเทศสถานการณ์เริ่มดีขึ้น มีการผ่อนคลายมาตรการให้กลับมาดำเนินธุรกิจได้ปกติ เพื่อเร่งฟื้นเศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบในช่วง Lockdown โดยนักเดินทางจากต่างประเทศถือเป็นอีกกลุ่มกำลังซื้อสำคัญ คาดการณ์กันว่าไตรมาส 4 น่านฟ้าหลายประเทศน่าจะเริ่มเปิด กลุ่มแรกๆ ที่จะได้เดินทางก่อน คือ บริการด้านสุขภาพ  (Wellness and Medical Tourism) แน่นอน “จีน” เป็นตลาดใหญ่ที่สนใจมาไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ประเทศจีนได้วางแผนแม่บทด้านสุขภาพ โดยกำหนดให้ ปี 2030 ส่งเสริมให้ชาวจีน 100 ล้านคน มีสุขภาพที่ดี ผ่านการดูแลด้านประกันสุขภาพ ปัจจุบันมีชาวจีนเดินทางออกไปใช้บริการด้านสุขภาพและรักษาโรค ในต่างประเทศปีละ 600,000 คน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่าย 10,000 ล้านเหรียญสหรัฐ เติบโต 12% ต่อปี ส่วนใหญ่มักเดินทางไปใช้บริการที่สหรัฐฯ แต่ประเทศไทยก็ถือเป็นหนึ่งในจุดหมายเช่นกัน

BDMS จับมือ “ผิงอัน เฮลธ์” เจาะกลุ่มประกันสุขภาพ

คุณนฤมล น้อยอ่ำ รักษาการกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท กรุงเทพดุสิตเวชการ จำกัด (มหาชน) หรือ BDMS กล่าวว่าสถานการณ์โควิดที่เกิดขึ้นตั้งแต่ปลายเดือนมกราคมถึงปัจจุบัน  มาตรการ Lockdown ปิดน่านฟ้าตั้งแต่เดือนมีนาคม ทำให้ลูกค้าต่างประเทศของโรงพยาบาล ในกลุ่มที่ต้องเดินทางเข้ามาหายไปทั้งหมด แต่ยังมีกลุ่มชาวต่างชาติที่อาศัยในประเทศไทย (Expat)  คาดว่าหลายประเทศน่าจะเปิดน่านฟ้าในมีการเดินทางได้ในไตรมาส 4  ซึ่งจะอยู่ภายใต้มาตรการที่ภาครัฐกำหนด

หลังจากใช้เวลากว่าปีครึ่ง  BDMS  ได้เซ็นสัญญาความร่วมมือกับ  Ping An Health (ผิงอัน เฮลธ์) บริษัทประกันสุขภาพอันดับหนึ่งของจีน ในเครือผิงอัน เป็นธุรกิจการเงินและประกันติดอันดับ 500 บริษัทใหญ่ที่สุดในโลกโดยฟอร์จูน  เพื่อให้ชาวจีน ลูกค้าประกันสุขภาพของผิงอัน เดินทางมาใช้บริการดูแลสุขภาพในโรงพยาบาลกลุ่ม BDMS  ในประเทศไทย

อาทิ โปรแกรมการตรวจร่างกายพื้นฐาน โปรแกรมการตรวจและรักษาโรคเฉพาะทางทั้งระดับทั่วไปและที่มีความซับซ้อนโดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ โปรแกรมตรวจคัดกรองและการรักษาโรคมะเร็ง การรักษาด้านศัลยกรรมกระดูก การผ่าตัดเปลี่ยนสะโพกและการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่า  การรักษาโรคหัวใจและระบบประสาท เป็นต้น

โดย BDMS จะให้บริการคำปรึกษาก่อนเข้ารับการรักษาตั้งแต่ผู้ป่วยอยู่ในประเทศจีน โดยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในไทย การให้บริการด้านวีซ่า การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหรือการเดินทางจากสนามบินเพื่อเข้ารับการรักษาโรงพยาบาลในเครือ BDMS และบริการดูแลผู้ป่วยระหว่างพักรักษาตัวในโรงพยาบาลด้วยห้องพักแบบ Single rooms ให้กับผู้ใช้ประกันสุขภาพของ Ping An Health

นอกจากนี้โรงพยาบาลกรุงเทพ ร่วมกับ Movenpick BDMS Wellness Resort Bangkok ได้รับการรับรองจากรัฐบาลให้เป็นพื้นที่ควบคุมโรค หรือ State Quarantine ทางเลือก เพื่อเฝ้าสังเกตอาการ 15 วัน สำหรับคนไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ พร้อมด้วยบริการทางการแพทย์จากโรงพยาบาลกรุงเทพ

คุณนฤมล น้อยอ่ำ

เล็งดึงลูกค้าจีน 1-4 พันคน ทำรายได้ 1-2 พันล้าน

ไตรมาสแรกปีนี้ กลุ่ม BDMS  มีสัดส่วนรายได้จากผู้ป่วยชาวต่างชาติ 29% ลดลงจาก 33% ในไตรมาสแรกปี 2562  จากผลกระทบโควิด  ทำให้รายได้จากการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2563 มีจำนวน 20,003 ล้านบาท ลดลง 4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน  เนื่องจากผู้ป่วยชาวต่างชาติลดลงและมีข้อจำกัดในการเดินทางในหลายประเทศที่ยังปิดน่านฟ้าจากสถานการณ์โควิด ทำให้รายได้ค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างประเทศลดลง 14% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันปีก่อน โดยเป็นการ “ลดลง” ของผู้ป่วยตะวันออกกลาง 40%  จีน 32%  กลุ่มอาเซียน 9%

คุณนฤมล มองว่าหลังจาก BDMS มีความร่วมมือกับผิงอัน เฮลธ์  ส่งผู้ประกันสุขภาพมารักษาในประเทศไทย วางเป้าหมายให้บริการปีแรก 1,000-4,000 คน คาดทำรายได้ 1,000-2,000 ล้านบาท  ผลักดันให้กลุ่มลูกค้าชาวจีนขึ้นมาเป็นผู้ใช้บริการสูงสุด 1 ใน 3 ของกลุ่ม BDMS

ปัจจุบัน BDMS มีโรงพยาบาลในเครือข่าย 49 แห่ง แบ่งออกเป็น 6 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มโรงพยาบาลกรุงเทพ, กลุ่มโรงพยาบาลสมิติเวช, กลุ่มโรงพยาบาลพญาไท, กลุ่มโรงพยาบาลเปาโล, โรงพยาบาล BNH และกลุ่มโรงพยาบาลรอยัลในกัมพูชา  มีจำนวนเตียงให้บริการรวม 8,000 เตียง  มีทีมแพทย์ 12,000 คน และพยาบาลวิชาชีพ 10,000 คน


แชร์ :

You may also like