HomePR News“บุญรอดฯ” เริ่มโครงการ 3 “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” เร่งจ้างงานอาสาสมัครในพื้นที่ [PR]

“บุญรอดฯ” เริ่มโครงการ 3 “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” เร่งจ้างงานอาสาสมัครในพื้นที่ [PR]

แชร์ :

หลังจากที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มีนโยบายเร่งด่วนด้วยการจ้างงานสร้างอาชีพผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจาก COVID – 19 เปิดด้วยโครงการ  “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” นำร่องไปแล้ว ตามด้วย “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” ซึ่งทั้ง 2 โครงการนี้ยังคงดำเนินการอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือและภาคอีสาน โดยมีการดำเนินโครงการที่ 3 “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” ต่อเนื่องทันที  ด้วยการจ้างงานผ่านรูปแบบการเป็นอาสาสมัครร่วมกันดูแลชุมชนและพื้นที่ของตัวเอง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

เมื่อเร้วๆนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้ร่วมกับเทศบาลตำบลสามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า  อ. บางเลน จ. นครปฐม  กรมชลประทาน และ เครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสา จัดโครงการ “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” เพื่อจ้างงานเป็นการสร้างงานสร้างเม็ดเงินให้กับชาวบ้านในชุมชน ด้วยการร่วมกันกำจัดผักตบชวา ในลำคลองหนองบึงของพื้นที่ตำบลสามเมือง อ.ลาดบัวหลวง  จ.พระนครศรีอยุธยา และพื้นที่ตำบลบัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม

ในงานมี นายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ ผู้ช่วยประธานกรรมการบริหารอาวุโส พร้อมด้วยนายสุชิน อิงคะประดิษฐ์ และคณะผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ร่วมกันเปิดโครงการ  พร้อมด้วยเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาจาก 3 มหาวิทยาลัย คือ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และมหาวิทยาลัยกรุงเทพ กับชาวบ้านในพื้นที่รวมทั้งหมด 150  คนดำเนินกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในพื้นที่ 2 จังหวัดดังกล่าว โดยมีนายวัชระ กระแสร์ฉัตร์ นายอำเภอลาดบัวหลวง  จ. พระนครศรีอยุธยา นายประเทือง วิลัยพฤกษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลสามเมือง  นางสาวปัญจพัฒน์ เกียรติไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า ร่วมลงพื้นที่ด้วย

สำหรับพื้นที่ที่กลุ่มเครือข่ายนักศึกษาสิงห์อาสาและชาวบ้านร่วมกันกำจัดผักตบชวาเก็บกวาดลอกทิ้งไป  เพื่อไม่ให้เป็นวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหลในคูคลอง อันเป็นต้นเหตุของปัญหาน้ำท่วมในแต่ละปี  มีพื้นที่คลองพระยาบันลือ  หมู่บ้านหนองปลาหมอ ต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยาและคูคลองต่างๆในพื้นที่ต.บัวปากท่า อ.บางเลน จ.นครปฐม โดยนอกจากจะได้ลำคลองหนองบึงที่สะอาดปราศจากผักตบแล้ว กิจกรรมนี้ยังเป็นการช่วยให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้ร่วมกันดูแลชุมชนของตนเองอีกด้วยและผักตบทั้งหมดที่ลอกขึ้นมานั้น ทางเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่รับผิดชอบพื้นที่นั้นๆ จะส่งมอบให้กับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์จักสานจัดจำหน่าย บางส่วนจะนำไปทำเป็นปุ๋ยต่อไป  โดยชาวบ้านที่เข้าร่วมกิจกรรมกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้จะได้รับเบี้ยเลี้ยงคนละ 200 บาทต่อวัน ข้าวสารตราพันดีขนาด 5 กิโลกรัม 1 ถุง และน้ำดื่มสิงห์ขนาด 1.5 ลิตร  จำนวน 1 แพ็ค

ทั้งนี้ โครงการ “สิงห์อาสาสู้น้ำท่วม” กำจัดผักตบชวาครั้งนี้  นับเป็นโครงการเร่งด่วนโครงการที่ 3 ของนโยบายการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิด-19  ผ่านโครงการสิงห์อาสาทั่วประเทศ ที่บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด  เดินหน้าเร่งจ้างงานสร้างอาชีพอย่างต่อเนื่อง เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน โดยหลังจากนี้จะกระจายโครงการไปยังในพื้นที่ภาคกลางอีกหลายจังหวัด ซึ่งสองโครงการก่อนหน้านี้ที่บริษัท บุญรอดฯ ที่ได้เปิดโครงการไปแล้วคือ โครงการ “สิงห์อาสาสู้ไฟป่า” ใน 5 หมู่บ้านที่ตำบลแม่กรณ์ อ.เมือง จ.เชียงราย เมื่อต้นเดือนพฤษภาคม และโครงการ “สิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง” ที่เปิดโครงการที่บ้านโนนสวรรค์ใหม่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น เมื่อกลางเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา มีการจ้างงานสร้างเงินให้กับคนในพื้นที่ โดยจัดเป็นโครงการทั้งระยะสั้นและระยะยาวเพื่อการช่วยเหลืออย่างยั่งยืน

สำหรับโครงการจ้างงานสร้างอาชีพทั้ง 3 โครงการนั้นจะยังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่าครอบคลุมพื้นที่ภาคเหนือ โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้งครอบคลุมพื้นที่ภาคอีสาน และโครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วมครอบคลุมพื้นที่ภาคกลาง  โดยเริ่มที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา และ อ.บางเลน จ.นครปฐม ซึ่งเป็นพื้นที่ภาคกลางเสี่ยงน้ำท่วม ทั้งนี้ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ยังมีโครงการที่เตรียมจะทำทั้งในส่วนของการสร้างรายได้และสร้างอาชีพในระยะยาวต่อไป

นายสุชิน อิงคะประดิษฐ์ ผู้บริหาร บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า ในช่วงที่มีโควิด – 19 ระบาด ทำให้ส่งผลกระทบต่อชุมชนและคนในสังคมไทยในทุกหย่อมหญ้า บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้เล็งเห็นถึงความเดือดร้อนต่างๆ และได้มีการส่งมอบช่วยเหลือมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากการมอบเงินให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศทั้ง 26 แห่งเป็นจำนวน 50 ล้านบาท เพื่อช่วยสนับสนุนอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ ให้กับคุณหมอ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ นอกจากนั้นแล้วยังมีโครงการเร่งด่วนที่ทางบุญรอดฯได้ทำต่อมาคือการเร่งจ้างงานสร้างอาชีพ โดยมีทั้งหมด 3 โครงการ คือโครงการสิงห์อาสาสู้ไฟป่าซึ่งได้เริ่มไปแล้วเมื่อต้นเดือนพ.ค. ที่จ.เชียงราย โครงการสิงห์อาสาสู้ภัยแล้ง ที่จ.ขอนแก่น และในวันนี้เป็นโครงการที่ 3 โครงการสิงห์อาสาสู้น้ำท่วม โดยได้ร่วมมือกับชุมชน เทศบาลตำบลสามเมือง องค์การบริหารส่วนตำบลบัวปากท่า และเครือข่ายสิงห์อาสา รวมถึงประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลป้องกันน้ำท่วมและดูแลชุมชนของตัวเอง

“ในส่วนของคลองพระยาบันลือเป็นคลองที่สำคัญของภาคกลางแห่งหนึ่ง ที่ช่วยในเรื่องของการระบายน้ำ ทุกปีนั้นจะมีผักตบชวาขึ้นเต็มคลอง ส่งผลให้การไหลของน้ำนั้นช้าลง การกำจัดผักตบชวาออกจะส่งผลให้การไหลของน้ำนั้นดีขึ้น วันนี้ก็เป็นการรวบรวมอาสาสมัครของชุมชนมาช่วยกันทำความสะอาด เอาผักตบชวาออกจากลำคลอง” นายสุชิน กล่าว

ส่วนชาวบ้านในพื้นที่คลองพระยาบันลือบอกว่า ดีใจมากที่วันนี้ทางบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด ได้มาจัดกิจกรรมที่นี้ทำให้พวกเขาได้มีรายได้ในช่วงนี้ และยังได้มอบข้าวสารและน้ำดื่มไว้ให้พวกเขาอีกด้วย ทั้งยังดีใจที่ได้มีส่วนร่วมในการช่วยกันดูแลพื้นที่ในชุมชน เนื่องจากพื้นที่ตรงนี้มีผักตบชวาเป็นจำนวนมาก ทำให้น้ำในคลองไหลได้ไม่คล่องตัวนัก วันนี้ที่ได้มาช่วยกันเก็บผักตบทำให้ได้ช่วยป้องกันในเรื่องของน้ำท่วมในพื้นที่นี้ได้อีกด้วย

 


แชร์ :

You may also like