HomePR Newsมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนฯ [PR]

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครนักศึกษาทุนฯ [PR]

แชร์ :

มูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย ตระหนักถึงความสำคัญด้านการศึกษา พร้อมส่งเสริมนักศึกษาภาควิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ โดยพร้อมให้การสนับสนุนทุนการศึกษาต่อเนื่อง เพื่อให้นิสิตนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือก ได้จบการศึกษาเป็นบัณฑิตคุณภาพ เป็นอนาคตของแวดวงนักการตลาดไทย

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

ทางมูลนิธิฯ จึงเปิดรับสมัคร นักศึกษาทุนต่อเนื่อง ประจำปี 2563 จำนวน 13 ทุน โดยจะให้การสนับสนุนการศึกษา จำนวน 36,000 บาท ต่อปี ต่อเนื่องจนจบการศึกษา (ภายใน 4 ปี) โดยไม่มีข้อผูกมัดในการใช้ทุนใดๆ พร้อมโอกาสให้ผู้รับทุนสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสัมมนาหลักสูตรต่างๆกับสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย โ ดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการ !! จึงนับเป็นโอกาสทางการศึกษาครั้งสำคัญ เพื่อนักศึกษาวิชาการตลาดที่มีความมุ่งมั่น พร้อมสร้างความเปลี่ยนแปลง

ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน ประธานมูลนิธิเพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย กล่าวว่า นักศึกษาที่ได้รับทุนนี้จะได้รับโอกาสที่มากกว่าทุนทั่วไป นอกจากจะได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา แบ่งเบาภาระของผู้ปกครองแล้ว ทางมูลนิธิฯ ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้รู้จัก ปรึกษา และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยมีมูลนิธิฯ เป็นศูนย์กลาง ซึ่งเป็นการสร้างเครือข่ายที่เป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาในอนาคต นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังตระหนักดีว่าการศึกษาหาความรู้นอกสถาบันการศึกษาจะช่วยพัฒนาศักยภาพให้กับนักศึกษา จึงเปิดโอกาสให้นักศึกษาทุนได้เข้าร่วมสัมมนาและอบรมในหลักสูตรต่างๆ ของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยตามความเหมาะสม โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 9 มิถุนายน 2563 ดาวน์โหลดใบสมัคร และ รายละเอียดเพิ่มเติม https://www.marketingthai.or.th/mat-scholarships-2020/


แชร์ :

You may also like