เดทตอลสนับสนุนการปฏิบัติงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมเสริมสร้างสุขอนามัยส่วนบุคคล [PR]

นายโรหิต จินดัล ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร (ที่ 4 จากขวา)  บริษัท เรกคิทท์ เบนคีเซอร์ (ประเทศไทย) จำกัด โดยแบรนด์ “เดทตอล”  ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดฆ่าเชื้อโรคส่วนบุคคลและพื้นผิว พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมรณรงค์และสนับสนุนการมีสุขอนามัยที่ดีให้กับบุคลากรผู้ปฏิบัติงานของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา

- Advertisement -

ซึ่งมีสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาอยู่ทุกภูมิภาค ให้เกิดความตระหนักและเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน
ด้วยความมั่นใจในการมีสุขอนามัยส่วนบุคคลที่ดี โดยในโอกาสนี้ได้รับเกียรติจากนายโชติ ตราชู​ (ที่ 3 จากซ้าย)
ปลัด​กระทรวงการ​ท่องเที่ยว​และ​กีฬา
​ และทีมผู้บริหาร เป็นตัวแทนรับมอบผลิตภัณฑ์เดทตอลเพื่อการทำความสะอาด ภายใต้แคมเปญ เดทตอล…ร่วมมือปกป้องคนไทย

#DettolYESICAN #YESICAN #ร่วมมือปกป้องคนไทย