ไทยพีบีเอส รื้อผังรายการทีวี ออนแอร์ “ไทยสู้โควิด-19” ตลอดวัน

จากสถานการณ์ความรุนแรงของการระบาดไวรัส COVID-19 “ไทยพีบีเอส” ปรับผังรายการเกือบ 100% ผลิตเนื้อหารายการ เชื่อมเครือข่าย ระดมผู้เชี่ยวชาญ วิเคราะห์ข้อมูลในมิติต่างๆ เกาะติดสถานการณ์การแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง ร่วมหาทางออกให้กับประชาชน นำเสนอข้อมูลอยู่บนฐานของการระดมความรู้ และบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้ประชาชนเข้าใจและเตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดที่เกิดขึ้น

- Advertisement -

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส กล่าวว่าหลังจากที่กรมควบคุมโรคเผยแพร่ Scenario 3  แบบที่อาจมีผู้ติดเชื้อถึง 17 ล้านคน ส่งผลให้ไทยพีบีเอสวางแผนยกระดับเนื้อหาให้ทันต่อสถานการณ์ ปรับผังและนำเสนอเนื้อหา COVID-19 ในสัดส่วน 60% ของผังรายการทั้งหมด โดยเริ่มมาตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคม แต่เมื่อสถานการณ์ผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไทยพีบีเอสจึงปรับผังเกือบ 100% มุ่งเนื้อหานำสังคมไทยไปข้างหน้าว่าด้วยเรื่อง COVID-19 ในด้านต่างๆ

เริ่มที่ช่วงเช้ากับรายการ “วันใหม่วาไรตี้” วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00 น. จำนวน 2 ชั่วโมงกับการให้สาระความรู้การใช้ชีวิตในเรื่องรอบๆ ตัว ที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ เช่น อาหารต้านโรค วิธีการดูแลตัวเองให้มีภูมิคุ้มกันที่ดี  เกร็ดความรู้คำแนะนำต่างๆ จากผู้เชี่ยวชาญ

“จับตาสถานการณ์” วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-13.00 น. เสนอข่าวเหตุการณ์เกี่ยวกับ COVID-19 มาตรการต่างๆ และถ่ายทอดสดการแถลงของกระทรวงสาธารณสุขเป็นประจำ หรือหากมีการแถลงจากศูนย์โควิดของทำเนียบรัฐบาล หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ จะพิจารณาตัดเข้าถ่ายทอดสดได้ทันที

รศ.ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.)

 

“โควิด-19 สู้ไปด้วยกัน” วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 13.00-14.00 น. ได้จัดให้เป็นพื้นที่ของภาคพลเมือง นำเสนอความร่วมมือร่วมใจของชุมชนต้นแบบ สู้ภัยโควิดด้วยพลังของชุมชน การแลกเปลี่ยนแนวทางดูแลจัดการตัวเอง เพราะเราเชื่อว่าชุมชนที่มีศักยภาพ จะเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยลดความรุนแรงของการระบาดและผลกระทบในระยะยาวของประเทศได้ รวมทั้ง การนำเสนอรายงานพิเศษวิเคราะห์ฉากทัศน์กับข้อเสนอทางเลือกต่างๆ ให้แก่ภาคนโยบาย ซึ่งมาจากการระดมความรู้ของผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขา ที่ไทยพีบีเอสเชิญมาร่วมเป็นทีมวิเคราะห์สถานการณ์ ครอบคลุมทั้งด้านระบาดวิทยา ด้านสร้างเสริมสุขภาพ ด้านจิตวิทยาสังคม และด้านเศรษฐกิจสังคม เป็นต้น

รายการ “สถานีประชาชน” วันจันทร์-ศุกร์ 14.00-15.00 น. ซึ่งเป็นรายการนำเสนอเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนที่ทำหน้าที่มากว่าสิบปี จะเจาะที่การรับแจ้งปัญหาอันสืบเนื่องจากภาวะการระบาดนี้ เช่น ภาวะการตกงาน ปัญหาหนี้สิน โดยมีหน่วยงานภาครัฐมาร่วมรับฟังและหาทางออกให้กับประชาชน

สำหรับช่วงเวลาไพรม์ไทม์ เริ่มตั้งแต่ “ข่าวค่ำมิติใหม่ทั่วไทย” วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.50 น. และเสาร์-อาทิตย์ เวลา 18.00 น. รายงานสถานการณ์ปัจจุบันและมาตรการต่างๆ ของภาคนโยบาย เกี่ยวกับ COVID-19 นำเสนอให้เห็นความเคลื่อนไหวทั่วประเทศ และชี้ผลกระทบทุกมิติ เพื่อให้ประชาชนเตรียมความพร้อมและรู้เท่าทันสถานการณ์ มีบทวิเคราะห์จากผู้เชี่ยวชาญ

รายการ “ตอบโจทย์ COVID-19” วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 20.30 น. เน้นสนทนากับฝ่ายนโยบายหรือผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องกับมาตรการ การแก้ไขปัญหาการระบาด COVID-19  รายการใหม่ “ไทยสู้โควิด-19” วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-22.15 น. รายการสดที่ตอบทุกข้อสงสัย ผู้ชมถาม ผู้เชี่ยวชาญตอบ เช่น ตอบคำถามเกี่ยวกับมาตรการต่างๆ ของสาธารณสุข ความรู้ด้านการป้องกันและการดูแลตัวเอง มีจิตแพทย์ให้คำปรึกษาด้านเด็กและครอบครัว ซึ่งตั้งแต่เริ่มรายการนี้เมื่อวันที่ 20 มีนาคม มีประชาชนส่งคำถามหรือโทรศัพท์สดเข้ามาในรายการจำนวนมาก โดยไทยพีบีเอสได้รวบรวมทุกคำถามคำตอบไว้ที่เว็บไซต์ covid19.thaipbs.or.th “ที่นี่ไทย Thai PBS” วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 22.15 น. เน้นหนักวิเคราะห์มิติผลกระทบต่อสังคมด้านต่างๆ รวมทั้งช่วงรายการที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสื่อสารกับชาวต่างชาติ และเตรียมจัดทำเป็นภาษาของประเทศเพื่อนบ้าน