ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ สยามดิสคัฟเวอรี่ ยกระดับมาตรการเฝ้าระวัง COVID-19 ขั้นสูงสุด [PR]

ด้วยสถานการณ์ความกังวลเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่  ใช้มาตรการเชิงรุกเฝ้าระวังขั้นสูงสุด ทั้งส่วนให้บริการลูกค้าและพนักงาน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรฐานของกรมควบคุมโรคและกระทรวงสาธารณสุข  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 อย่างเคร่งครัด และสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้า ดังนี้

- Advertisement -
  1. เพิ่มจุดตรวจวัดอุณหภูมิของร่างกายทุกประตูทางเข้าของอาคาร รวมถึงพนักงานทุกคนที่เข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่
  2. เพิ่มการดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ ทั้งระบบฆ่าเชื้อโรคและเพิ่มรอบความถี่ในการล้างเครื่องปรับอากาศทุกวัน
  3. ดำเนินการ พ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสและแบคทีเรียในอากาศและบนพื้นผิวสัมผัสทุกวัน
  4. เพิ่มเจ้าหน้าที่และความถี่ในการเช็คทำความสะอาดจุดสัมผัสสาธารณะ อาทิ บัตรจอดรถ ปุ่มกดลิฟท์ ที่จับบันไดเลื่อน  ที่จับประตูห้องน้ำ   ที่จับประตูอาคารทุกจุด พร้อมมีพนักงานประจำลิฟท์ เพื่อทำความสะอาดและกดลิฟท์ให้ลูกค้า เป็นต้น รวมทั้งการทำความสะอาดรถและเรือขนส่งสาธารณะ Shuttle Bus และ Shuttle Boat
  5. จัดให้มีจุดบริการเจลล้างมือมากกว่า 300 จุดทั่วทุกศูนย์การค้า และขอความร่วมมือลูกค้าใช้เจลล้างมือก่อนเข้าศูนย์ฯ พร้อมจัดวางนํ้ายาฆ่าเชื้อในห้องนํ้านอกเหนือจากสบู่โฟมล้างมือที่ใช้เป็นปกติอยู่แล้ว
  6. หากพบบุคคลผู้เป็นกลุ่มเสี่ยงมีไข้สูงหรือมีอาการผิดปกติ เจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ จะเรียนเชิญแยกออกไปสังเกตอาการและแยกกัก เพื่อรับการตรวจเช็คที่โรงพยาบาล และแจ้งกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ตามขั้นตอนที่กระทรวงกำหนด
  7. ปฎิบัติตามประกาศของทางกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

 ไอคอนสยาม สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ ให้ความสำคัญด้านความปลอดภัยของลูกค้าตลอดจนพนักงานเป็นอันดับหนึ่ง  โดยพนักงานทุกคนได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นตลอดมา และต้องขอความร่วมมือจากผู้ที่เดินทางไปยังประเทศกลุ่มเสี่ยง โปรดปฏิบัติตามนโยบายของภาครัฐด้วยการกักตนเอง เพื่อเฝ้าระวังภายในระยะเวลา 14 วัน เพื่อร่วมกันผ่านเหตุการณ์นี้ไปด้วยกันอย่างดีที่สุด