ศูนย์การค้าเครือเอ็ม บี เค ปิดให้บริการชั่วคราว ถึง 30 เมษายน ยกเว้นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านอาหาร [PR]

จากที่มีประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องปิดสถานที่เป็นการชั่วคราวเพิ่มเติม ฉบับที่ 4 ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ประกอบด้วย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ พาราไดซ์ พาร์ค  พาราไดซ์ เพลส และ เดอะไนน์ เซ็นเตอร์ พระราม 9 จึงขยายระยะเวลาปิดให้บริการชั่วคราวจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงขออภัยลูกค้าในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ อย่างไรก็ตามในส่วนของร้านค้าที่ได้รับการยกเว้นตามประกาศจะยังคงเปิดให้บริการตามปกติ ไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านอาหาร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถึงสินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน ได้แก่

- Advertisement -

  1. ซูเปอร์มาร์เก็ต
  2. ร้านขายยา ร้านขายอาหารสัตว์ หรือ สินค้าเบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต
  3. ร้านอาหารที่เปิดให้บริการเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (Take Away) หรือบริการส่ง (Delivery)
  4. หน่วยงานราชการ อาคารสำนักงาน และธนาคารบางสาขา

สำหรับลูกค้าของศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เอ็ม บี เค คอนแทคท์ เซ็นเตอร์ 1285 ระหว่างเวลา 08.30 น.- 22.00 น. ทั้งนี้ ศูนย์การค้าในเครือเอ็ม บี เค ยังคงยืนยันมาตรการดูแลรักษาความปลอดภัย และเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเคร่งครัดต่อเนื่องจากที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่ที่มีการแพร่ระบาด เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้มาใช้บริการ พร้อมขอส่งกำลังใจให้กับบุคลากรทางการแพทย์ เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ร่วมกันแก้ไข ป้องกัน การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด – 19 ตลอดจนประชาชนชาวไทย เพื่อร่วมกันก้าวผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน