อาคารจอดรถใหม่ของศูนย์การค้าเมกาบางนา จอดรถได้ถึง 2,000 คัน [PR]

ปพิตชญา สุวรรณดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอสเอฟ ดิเวลอปเมนท์ จำกัด ผู้บริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา (ที่ 5 จากซ้าย) พร้อมด้วยผู้บริหารของศูนย์การค้าเมกาบางนา ร่วมในพิธีวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารจอดรถจำนวน 8 ชั้นแห่งใหม่ของศูนย์การค้าเมกาบางนา สร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้มาใช้บริการ โดยสามารถจอดรถได้ถึง 2,000 คัน โดยโครงการนี้ใช้งบประมาณกว่า 1 พันล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในต้นปี 2564 และทำให้ศูนย์การค้าเมกาบางนามีที่จอดรถรวมกว่า 12,000 คัน

- Advertisement -

คำบรรยายภาพ (จากซ้าย)

จิรัฎฐ์ โสมทัต ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคล ไอทีและธุรการ, ทรงเกียรติ หาญสันติ ผู้จัดการโครงการ, พรรณวดี อดุลยานุภาพ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายการเงิน บัญชี และกฎหมาย, วีระพันธ์ โก ผู้จัดการโครงการ, ปพิตชญา สุวรรณดี กรรมการผู้จัดการ, พลินี คงชาญศิริ รองผู้อำนวยการ, สิรินฉัตร แสงศรี ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด และ อาภาพรรณ อิศรเสนา ณ อยุธยา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายบริหารศูนย์การค้าเมกาบางนา