HomePR Newsเปิดตัวสถาบัน ‘Arcadia Academy’ พื้นที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ สำหรับครอบครัวแห่งใหม่ใจกลางเมือง [PR]

เปิดตัวสถาบัน ‘Arcadia Academy’ พื้นที่พัฒนาทักษะการเรียนรู้ สำหรับครอบครัวแห่งใหม่ใจกลางเมือง [PR]

แชร์ :

การพัฒนามนุษย์คนหนึ่งให้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพนั้น ต้องอาศัยครอบครัวเป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุน ดังนั้น การส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวได้มีโอกาสเรียนรู้ พัฒนา และค้นหาตนเองในหนทางที่เหมาะสมอย่างเป็นธรรมชาติ และมีความสุข สร้างความเข้าใจในตนเอง มองเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น จึงเปรียบเสมือนพื้นฐานในการส่งเสริมสถาบันครอบครัว และนำไปสู่การพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ

Santos Or Jaune

สถาบัน Arcadia Academy พื้นที่แห่งการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ และค้นหาตัวตน สำหรับทุกคนในครอบครัว จัดงานเปิดตัวสถาบัน Arcadia Academy ณ ศูนย์การค้า The Market Place สาขา นางลิ้นจี่ โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกคนในครอบครัวได้เรียนรู้ และเติบโตไปด้วยกันอย่างมีความสุข สร้างแรงบันดาลใจให้เด็ก ๆ ได้ทดลองสำรวจทั้งโลกภายในและโลกภายนอกของตนเอง รวมถึงเป็นพื้นที่ให้ผู้ปกครองได้เรียนรู้วิธีที่จะเป็นผู้สนับสนุนที่ดีที่สุด สนับสนุนความสัมพันธ์เชิงบวกภายในครอบครัว ส่งเสริมความเคารพซึ่งกันและกัน นำไปสู่การพัฒนาศักยภาพเยาวชนได้อย่างเต็มศักยภาพ

โดยคุณจันทรัตน์ เหลียง ผู้ก่อตั้งสถาบัน Arcadia Academy กล่าวว่า สถาบันครอบครัว เป็นสถาบันที่สำคัญเป็นอันดับแรกสำหรับพัฒนาการของเด็ก ๆ ทั้งทางบุคลิกภาพ การมีปฏิสัมพันธ์ ค่านิยม ความรู้สึกนึกคิด ทัศนคติ ความเชื่อ และความศรัทธา ล้วนเริ่มต้นจากบ้าน หรือสถาบันครอบครัวทั้งสิ้น ดังนั้น การสนับสนุนให้สมาชิกทุกคนในครอบครัวได้เรียนรู้และเติบโตอย่างมีความสุขด้วยกันนั้น จึงมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาเด็กอย่างมีคุณภาพ และทางสถาบัน Arcadia Academy พร้อมที่จะเป็นอีกหนึ่งพื้นที่สำหรับการเรียนรู้ให้กับทุกคนในครอบครัว ทางสถาบันจึงไม่ได้มีแต่คอร์สสำหรับเด็ก ๆ เพียงอย่างเดียว ไม่ว่าคุณจะเป็น พ่อ แม่ หรือ ปู่ ย่า ตา ยาย ที่ Arcadia Academy เรามีพื้นที่สำหรับทุกคนในครอบครัว

สถาบัน Arcadia Academy มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่แบ่งออกเป็น 4 ด้าน ประกอบด้วย ด้านศิลปะ (ART) โดยสนับสนุนให้ผู้เรียนได้สำรวจความงามของศิลปะอย่างอิสระตั้งแต่วัยเด็ก และพัฒนาไปสู่การสำรวจทักษะทางศิลปะอื่น ๆ ในช่วงวัยที่โตขึ้น นอกจากนี้ ทางสถาบันยังมีการนำศิลปะมาใช้ในการบำบัดสำหรับเด็ก ครอบครัว และบุคคลทั่วไปด้วย

ด้านละครและเรื่องเล่า (Drama & Storytelling) ทางสถาบันเล็งเห็นความสำคัญของกระบวนการละครและเรื่องเล่าในการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้วิธีการสำรวจ และรับมือกับอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง รวมไปถึงการถ่ายทอดความคิด ผ่านการใช้ภาษา สีหน้า ท่าทาง หรือคำพูด อีกทั้งยังช่วยพัฒนาความสามารถทางภาษา และการสื่อสาร เพื่อเป็นเครื่องมือในการแสดงออกทางร่างกาย เพื่อสร้างความเข้าใจตนเองและผู้อื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ด้านดนตรี (Music) หลักสูตรของทางโรงเรียนสนับสนุนให้ผู้เรียนฝึกฝนการถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึกของตนเอง เพื่อส่งผ่านไปยังภายในจิตใจของผู้ฟัง ซึ่งการร้อง ฟัง พร้อมเคลื่อนไหวร่างกายไปกับดนตรี เป็นการแสดงออกทางด้านอารมณ์ความรู้สึก รวมถึงการให้อิสระในการสร้างเสียงดนตรี โดยปราศจากความคาดหวัง อีกทั้งยังเป็นสื่อกลางที่ทำให้ได้เรียนรู้ข้อผิดพลาด และค้นพบศักยภาพของตัวเอง

สุดท้ายคือด้านทักษะชีวิต (Life Skills) คือ การฝึกการปรับตัวและพฤติกรรมเชิงบวก เพื่อที่จะสามารถรับมือและจัดการกับความท้าทายในสังคมได้ ซึ่งทักษะนั้นไม่เพียงสำคัญต่อการดูแลตัวเอง แต่ยังช่วยให้เกิดการพึ่งพาตัวเอง และเสริมสร้างการมองเห็นคุณค่าในตัวเองอีกด้วย

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Arcadia Academy ชั้น 3 มาร์เก็ตเพลส    นางลิ้นจี่ (ฝั่ง Starbucks) หรือโทร. 099-003-1168 Line, Facebook, IG : @arcadia.th และhttp://www.arcadia-academy.com/


แชร์ :

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม