เปิดรับสมัคร The CMO Academy รุ่นที่ 6 หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง [PR]

สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทย จะได้มีการจัดหลักสูตรอบรม “The CMO Academy รุ่นที่ 6” ซึ่งเป็นหลักสูตรสูงสุดของสมาคมการตลาดฯ ที่จัดขึ้นสำหรับผู้บริหารระดับสูงโดยเฉพาะ ซึ่งในปีนี้ The CMO Academy รุ่นที่ 6 จะถูกจัดขึ้น ภายใต้หัวข้อ “The CMO 2020 : ก้าวสู่ทศวรรษใหม่ ก้าวสู่ความสำเร็จพร้อมกัน” โดยมุ่งพัฒนามุมมองด้านวิสัยทัศน์ การบริหาร รวมถึงยุทธศาสตร์การตลาดในโลกยุคใหม่

- Advertisement -

หลักสูตรนี้จะช่วยพัฒนาศักยภาพของผู้บริหารให้ก้าวขึ้นเป็นผู้นำระดับมืออาชีพ โดยการเรียนรู้อย่างใกล้ชิดจากประสบการณ์จริงจากผู้บริหาร นักการตลาด นักการสื่อสาร และ นักวิจัยระดับแนวหน้าของประเทศไทย เพื่อให้นำมาปรับใช้กับธุรกิจของท่านได้อย่างดีเยี่ยม อาทิ คุณกรรณิกา ชลิตอาภรณ์, ดร.ลักขณา ลีละยุทธโยธิน, คุณสุพัตรา เป้าเปี่ยมทรัพย์ ,ดร. สุทธิโสพรรณ ช่วยวงศ์ญาติ, ดร.วิโรจน์ จิรพัฒนกุล , คุณฉัตรชัย วิรัตน์โยสินทร์, ดร. สมชาติ วิศิษฐชัยชาญ, คุณอริยะ พนมยงค์, คุณศิวัตร เชาวรียวงษ์, ดร.ศิริกุล เลากัยกุล, คุณดั่งใจถวิล อนันตชัย, คุณไผท ผดุงถิ่น และ คุณกิตติพงษ์ วีระเตชะ พร้อมแลกเปลี่ยนแระสบการณ์กับผู้เข้าร่วมสัมนาท่านอื่นๆ ซึ่งล้วนเป็นผู้บริหารระดับสูงจากองค์กรชั้นนำ

พร้อมต่อยอดความรู้ กับ “InnoMarketing Trip in China” ศึกษาดูงานที่แดนมังกร ณ นครเซี่ยงไฮ้ – หังโจว ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น Silicon Valley แห่งประเทศจีน พร้อมข้อมูลเจาะลึกโดย ดร. ไพจิตร วิบูลย์ธนสาร เลขาธิการหอการค้าไทยในจีน ที่จะพาคณะเข้าเยี่ยมชมสุดยอดนวัตกรรมการตลาด จากบริษัทที่เป็นเจ้าแห่ง tech และ e-commerce อาทิ Alibaba, Weimob (WeChat), พร้อมเยี่ยมชม Hema ที่สุดแห่งโลก retail ยุคใหม่ และ T-Mall Cross Border O2O โอกาสใหม่แห่งการค้าขายข้ามพรมแดนอีกด้วย

หลักสูตร “The CMO Academy รุ่นที่ 6”

จะเริ่มในวันที่ 14 ก.พ.– 24 เม.ย. 2020 (เรียนทุกวันศุกร์) ณ โรงแรม เรเนซองส์ ราชประสงค์ และ โรงแรม สยามเคมปินสกี้ โดยจะมีการจัดสัมนา นอกสถานที่ ในวันที่ 22-23 ก.พ. 2020 ณ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ทแอนด์สปา หัวหิน  และเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศจีน ในวันที่ 29 มี.ค. – 2 เม.ย. 2020

สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม หรือสมัครเข้าร่วมหลักสูตร ได้ที่ https://www.marketingthai.or.th/event/the-cmo-academy6/