RISE ลุยจัด CIS2020 ตั้งเป้าดึงซีอีโอระดับโลกร่วมงานกว่า 20,000 คน [PR]

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์

RISE สถาบันเร่งสปีดนวัตกรรมองค์กรระดับภูมิภาคเปิดผลการสำรวจในหัวข้อ นวัตกรรมองค์กรในเอเชีย พบว่า 7 ใน 10 ของกลุ่มผู้บริหารในองค์กรชั้นนำเชื่อว่า Disruption เป็นความท้าทายที่ทุกองค์กรต้องเผชิญ และต้องหาทางรับมืออย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่มีเพียงแค่ 3 ใน 10 เท่านั้นที่คิดว่าองค์กรของตนนั้นพร้อมที่จะเผชิญกับ Disruption แล้ว

- Advertisement -

นายแพทย์ศุภชัย ปาจริยานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อร่วมตั้ง RISE กล่าวว่า “ปัจจุบัน นวัตกรรมนั้นได้ขึ้นมาเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักของทุก ๆ องค์กร แต่ทว่าแค่การรับรู้ และเข้าใจความเปลี่ยนแปลง ยังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนนวัตกรรมต่าง ๆ ได้ แต่การเรียนรู้นวัตกรรมผ่านการลงมือทำจริงต่างหากที่จะสามารถขับเคลื่อนนวัตกรรมได้จริง”

นอกจากนี้ การที่ RISE มีเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (Gross Domestic Product – GDP) ของประเทศไทย และภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ให้เพิ่มขึ้น 1% ภายใน 5 ปี ทางองค์กรจึงได้เตรียมจัดงาน Corporate Innovation Summit 2020 (CIS 2020) ซึ่งเป็นงานสัมมนาที่ต้องการเพิ่มความสามารถให้กับผู้นำในองค์กรให้พร้อมสำหรับการสร้างหรือนำนวัตกรรมมาปรับใช้เพื่อการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง โดยงานจะจัดขึ้นในย่านราชประสงค์ ระหว่างวันที่ 1 – 3 เมษายน 2020 กับ 240 เวิร์คชอปที่ดำเนินการโดยผู้นำทางความคิดด้านนวัตกรรมระดับโลก

โดยผู้นำองค์กรที่เข้าร่วมงานสามารถเรียนรู้และร่วมปฏิบัติจริงผ่านเวิร์กชอปต่าง ๆ ด้วยตนเอง รวมถึงมีช่วงเสวนาจากนวัตกรระดับโลกมากกว่า 200 ท่านที่จะร่วมแชร์ความรู้และประสบการณ์จริง ภายใต้ 5 หัวข้อหลัก ได้แก่ Corporate Innovation (นวัตกรรมองค์กร), Future of Work (การทำงานในอนาคต), Deep Technology (เทคโนโลยีขั้นสูง), Creative Innovation (นวัตกรรมสร้างสรรค์) และ Social Innovation and Sustainability (นวัตกรรมเพื่อสังคมและความยั่งยืน) ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นความเคลื่อนไหวของโลกที่มีอิทธิพลต่อการขับเคลื่อนนวัตกรรมภายในองค์กรทั้งสิ้น

บรรยากาศงานแถลงข่าว

โดยนวัตกรระดับโลกที่ตอบรับเข้าร่วมงานแล้ว ได้แก่

● Eric Ries, New York Times Bestselling Author, The Lean Startup
● Ed Catmull, Co-founder and Former President, PIXAR
● Austin Kleon, New York Times Bestselling Author, Steal Like An Artist
● Mary McBride, Chair of Design Management, Pratt School of Art
● Kotchakorn Vorrakhom, CEO and Founder, LANDPROCESS / Porous City Network
● Artak Melkonyan, COO, UNDP SDG Innovative Finance
● Andreas Weigend, Director, Social Data Lab / Former Chief Scientist, Amazon
● Alvin Tse, General Manager, Xiaomi Indonesia
● Rashmi Sharma, Global Learning & Wellbeing, Unilever (SEA & ANZ)
● Dror Shaked, SVP Business Development, Wix.com
● Kinari Webb, Founder, Health In Harmony
● Em Roblin, Co-Founder, Inner Circles
● Patrik Sandin, Chairman, The Natural Step

ส่วนเวิร์คชอปจากนวัตกรระดับโลก ได้แก่

● Lean Startup In-depth for Practitioners
● Pixar’s Creative Process for Innovative Content
● Mission 2050: Designing Smart and Soft Cities
● Steal Like An Artist
● Radical Listening for Sustainable Innovation
● Startup Investment 101
● Let’s Dive into Design Sprints
● The Responsibility Process® Leading and Coaching workshop
● Unlearn: Let Go of Past Success to Achieve Extraordinary Results
● Inclusive Leadership: How You Can Maximize Innovation by Unleashing People’s Full Potential
● Rapid Ideas Generation for New Products and Services
● How Corporate Jumpstart Innovation to Drive Sustainability Impact?

หากสนใจเข้าร่วมงาน Corporate Innovation Summit 2020 สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมและซื้อบัตรได้ที่ cis.riseaccel.com