เมืองไทยประกันภัย ร่วมกับ Harvard GSD ในโครงการ “คลองเตยดีดี” ตั้งเป้าหมายเป็นโมเดลเพื่อขยายสู่การพัฒนาชุมชนอื่นทั่วประเทศ [PR]

เมืองไทยประกันภัย จับมือ Harvard Graduate School of Design และศิษย์เก่า Harvard GSD ในประเทศไทย สำรวจและวิจัยพื้นที่ชุมชนคลองเตย ในโครงการ “คลองเตยดีดี” มุ่งปูทางสู่การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคง พร้อมตั้งเป้าหมายเป็นโมเดลเพื่อขยายสู่การพัฒนาชุมชนอื่นทั่วประเทศ

- Advertisement -

นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. กล่าวถึงความร่วมมือในครั้งนี้ว่า เมืองไทยประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัยที่ให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการสนับสนุนกิจกรรมด้านการกีฬา ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพราะหัวใจสำคัญของธุรกิจประกันภัยคือการเยียวยาประชาชน เมื่อเกิดภัยไม่คาดฝัน รวมถึงผลักดันให้คนในสังคมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ทั้งนี้จากการที่เมืองไทยประกันภัยเป็นผู้สนับสนุนหลักของสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี. ซึ่งมีพื้นที่ตั้งของสนามอยู่ใจกลางชุมชนคลองเตย ทำให้ได้มีโอกาสใกล้ชิดกับคนคลองเตย และมีความรู้สึกว่า ชุมชนคลองเตย สโมสรฯ และ บริษัท เมืองไทยประกันภัย เสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน การพัฒนาพื้นที่คลองเตยจึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจที่บริษัทฯ ให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาเมืองไทยประกันภัย จึงมีกิจกรรมที่ทำร่วมกับคนคลองเตยอย่างต่อเนื่อง และเป็นที่มาของโครงการ คลองเตยดีดี

สำหรับการร่วมมือกับ Harvard Graduate School of Design ในครั้งนี้ เป็นโครงการที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของผู้อยู่อาศัย การสร้างความรู้สึกร่วมของคนในพื้นที่ให้ช่วยดูแลรักษาบ้านของตัวเอง เพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนคลองเตยให้มีคุณภาพอย่างยั่งยืน

“นับเป็นโอกาสดีที่ เมืองไทยประกันภัย ได้ร่วมงานกับสถาบันการออกแบบระดับโลก Harvard Graduate School of Design และ ศาสตราจารย์ Anita Berrizbeitia MLA’ 87 หัวหน้าและแผนกภูมิสถาปัตยกรรม รวมถึงเป็นอาจารย์ของสาขาการวางแผนเมือง การออกแบบแผนเมือง และสถาปัตยกรรม เพื่อที่จะเข้ามาสำรวจ และวิจัยความต้องการในชุมชน ภายใต้แนวคิด The New Landscapes of Equity and Prosperity การพัฒนาพื้นที่อยู่อาศัยแห่งอนาคตเพื่อความเท่าเทียมและความมั่นคง โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เป็นชุมชนที่ทุกคนสามารถอาศัยอยู่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

“คลองเตยดีดี จึงเป็นการรวมพลังในแบบ East Meets West โดยใช้ความรู้และนวัตกรรมของ Harvard Graduate School of Design ผสมผสานกับความรู้และประสบการณ์ในพื้นที่ของคนคลองเตย รวมถึงความตั้งใจจริงของบริษัทเมืองไทยประกันภัย เพื่อวางแผนพัฒนาชุมชนคลองเตย ซึ่งเปรียบได้กับบ้านของชาวเมืองไทยประกันภัย และแฟนฟุตบอลสโมสรการท่าเรือด้วย” นางนวลพรรณ กล่าว

(ซ้าย) คณบดี Sarah M. Whiting แห่งสถาบันการออกแบบระดับโลก Harvard Graduate School of Design และ (ขวา) นางนวลพรรณ ล่ำซำ กรรมการผู้จัดการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมืองไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ ประธานสโมสรฟุตบอลการท่าเรือ เอฟ.ซี.

ด้าน Harvard Graduate School of Design นำโดยคณบดี Sarah M. Whiting ทั้งนี้ความร่วมมือดังกล่าวมีกำหนดระยะเวลา 3 ปี โดย Harvard GSD จะส่งคณาจารย์และนักศึกษามาจัดตั้งสตูดิโอออกแบบในกรุงเทพมหานคร หัวข้อในการวิจัยมีตั้งแต่เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน บ้านเรือน สิ่งก่อสร้างเชิงธุรกิจ โครงสร้างเชิงระบบนิเวศน์ ภูมิทัศน์ รวมถึงพื้นที่สาธารณะรูปแบบอื่น ๆ ในเขตคลองเตย

สำหรับรูปแบบการทำวิจัยจะอ้างอิงจากโมเดลสตูดิโอการทำวิจัยในโครงการอื่นๆ ที่ Harvard GSD เคยทำมาแล้ว โดยสตูดิโอจะประกอบด้วยอาจารย์หนึ่งคนหรือมากกว่านั้น นักศึกษาปริญญาโทประมาณ 12 คน  และในโอกาสพิเศษครั้งนี้ยังได้รับความร่วมมือจากศิษย์เก่า Harvard GSD ในประเทศไทยที่มีความชำนาญด้านภูมิสถาปัตย์ ผังเมือง รวมถึงบริบทของพื้นที่ จะเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย

คลองเตยดีดี

#คลองเตยดีดี หลายคนคงถามว่า แป้งกำลังทำอะไรอยู่? … แป้งทำทีมฟุตบอลการท่าเรือมา 5 ปีแล้ว และเป็น 5 ปีที่ได้เรียนรู้ว่า "ฟุตบอลท่าเรือ" ถือเป็นศูนย์กลางการรวมใจที่สำคัญสิ่งหนึ่งของคนคลองเตย แป้งรับรู้ได้ถึงหัวใจของคนในคลองเตยที่มอบให้แป้ง จึงอยากที่จะสัมผัสคลองเตยให้มากขึ้นด้วยตัวเอง….แป้งและทีมเมืองไทยประกันภ้ย เราได้มีโอกาสพบกับผู้นำชุมชน รวม 49 ชุมชน ได้รับทราบปัญหาทั้งทางด้านกายภาพ เช่น หลักๆ คือเรื่องขยะ แสงสว่างในชุมชน ไฟไหม้ เป็นต้น ส่วนปัญหาทางสังคมศาสตร์ ก็จะเป็นเรื่องความไม่มั่นคงในที่อยู่อาศัย ความรุนแรงที่เกิดกับผู้หญิง เรื่องท้องไม่พร้อม และยาเสพติด เป็นต้น.แป้งทราบว่า มีหลายภาคส่วนไม่ว่าภาครัฐ หรือเอกชน หรือหลายมูลนิธิที่ลงมาช่วยคลองเตย แต่สิ่งที่แป้งจะเริ่มนับหนึ่งทำในวันนี้ แป้งและเมืองไทยประกันภัย ได้จับมือกับ Harvard Graduate School of Design ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียงด้านการออกแบบระดับโลก มาร่วมสำรวจและวิจัยความต้องการในชุมชน เพื่อออกแบบพื้นที่อยู่อาศัยแห่งโอกาสและความมั่นคงในอนาคต .โดยหลังจากนี้ ทาง Harvard จะส่งอาจารย์และนักศึกษากลุ่มหนึ่ง มาจัดตั้ง สตูดิโอออกแบบใน กรุงเทพฯ ทำการวิจัย เรื่องโครงสร้างพื้นฐาน บ้านเรือน สิ่งก่อสร้างเชิงธุรกิจ โครงสร้างเชิงระบบนิเวศน์ ภูมิทัศน์ รวมถึงพื้นที่สาธารณะในเขตคลองเตย โดยมีกำหนดเวลา 3 ปี หลังจากนั้นจะส่งมอบผลการวิจัยให้กับแป้ง และเมืองไทยประกันภัย ทางเราจะส่งต่อให้กับรัฐบาล และหวังว่า โมเดลคลองเตย อาจจะถูกหยิบยก เพื่อขยายผลการศึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่อื่นๆต่อไป ถือเป็นการพัฒนาแบบ east meets west ผสมภูมิปัญญาด้านตะวันออกและตะวันตกอย่างแท้จริง.ส่วนทางแป้งและเมืองไทยประกันภัย เราได้มีการตั้งโครงการอาสากล้าใหม่ มาตั้งแต่ ปี 2556 โดยการมอบเงินให้พนักงานใหม่ของบริษัทฯ รุ่นละ 10,000 บาท เพื่อที่จะให้อาสากล้าใหม่ทำกิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม โดยแล้วแต่จะคิด ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าชายเลน ทำความสะอาดชุมชน จัดกลุ่มนั่งสมาธิ โครงการเด็กด้อยโอกาส การดูแลสัตว์สงวน และต่างๆ แล้วแต่ที่แต่ละรุ่นจะคิด ขณะนี้เรามี อาสากล้าใหม่ 56 รุ่นภายใน 7 ปี ถือเป็นความภูมิใจของเรา เพราะเราเชื่อว่า ธุรกิจประกันภัย.. เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยเยียวยาผู้คนเวลาเกิดภัย พวกเราจึงรู้สึกภาคูมิใจกับอาชีพของเรามาก และ คิดเสมอว่า…. กำไรทางธุรกิจก็เป็นเรื่องหนึ่ง ส่วนกำไรทางใจ!! ก็เป็นเรื่องที่สำคัญมากเช่นกัน .ขณะนี้ทีมอาสากล้าใหม่ก็จะเริ่มลงกิจกรรมในคลองเตยด้วย การนับหนึ่งของแป้งและทีมงานในวันนี้ หลายคนอาจจะมองเป็นการยาก ที่จะทำให้นามธรรมกลายเป็นรูปธรรม แต่แป้งเชื่อว่า บางครั้งโมเลกุลเล็กๆ ก็อาจจะสามารถขยับขุนเขาใหญ่ได้ งานนี้เป็นงานที่หนัก อาจต้องใช้เวลานาน และไม่สามารถเดินไปเพียงคนเดียวได้…. ในที่สุดต้องจับมือกับภาครัฐ ภาคเอกชน และที่สำคัญที่สุด คือ เจ้าของบ้านตัวจริง!! ซึ่งก็คือ คนคลองเตย ซึ่งแป้งเชื่อว่า คนคลองเตยพร้อมที่จะช่วยพัฒนาบ้านหลังนี้ เหมือนที่เราส่งเสียงเชียร์ในสนามฟุตบอลท่าเรือด้วยกันมาตลอด 5 ปีที่ผ่านมา… .ถ้าโชคดี คลองเตยดีดีเกิดขึ้นได้ และอาจจะต่อไปถึง กรุงเทพฯ ดีดี… ในอนาคต🙏😊 และเหนือสิ่งอื่นใด ทีมงานเราน้อมรับทุกข้อเสนอแนะจากทุกคน และแป้งหวังว่าในที่สุดการพัฒนาแบบยั่งยืนจะเกิดขึ้น การที่คนในชุมชนยืนด้วยตัวเองได้ จะเป็นสิ่งที่ตอบโจทย์สังคมไทย กราบจากใจค่ะ 🙏🙏

โพสต์โดย Madam Pang – มาดามแป้ง – นวลพรรณ ล่ำซำ เมื่อ วันพุธที่ 8 มกราคม 2020

โดยเมืองไทยประกันภัยจะให้การสนับสนุนการดำเนินงาน รวมถึงลงพื้นที่เพื่อทำความรู้จักและทำความเข้าใจกับชุมชนต่างๆ ในพื้นที่คลองเตย อันจะเชื่อมโยงให้การดำเนินงานวิจัยดังกล่าวประสบผลสำเร็จตามที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อให้ได้มาซึ่งแผนแม่บทที่พร้อมด้วยองค์ความรู้และนวัตกรรมสำหรับนำไปต่อยอดในการเพิ่มมาตรฐานความเป็นอยู่ และคาดหวังว่า โมเดลคลองเตย จะเป็นต้นแบบชุมชนที่ส่งต่อโอกาส และความมั่นคงให้ผู้อาศัยและสังคม โดยหลังจากการวิจัยเสร็จสมบูรณ์จะมีการแบ่งปันองค์ความรู้สู่สาธารณะ ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ผ่านการจัดนิทรรศการ และงานวิจัย เพื่อขยายผลการศึกษาด้านการพัฒนาพื้นที่อื่นๆ ต่อไป

#คลองเตยดีดี #เชื่อแป้ง #เชื่อเมืองไทยประกันภัย