HomePR News‘สิงห์’ กวาด 3 รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น จากเวที Best Employers Thailand 2019 [PR]

‘สิงห์’ กวาด 3 รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น จากเวที Best Employers Thailand 2019 [PR]

แชร์ :

กลุ่มบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด คว้า 3 รางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 จาก 12 รางวัลบนเวที Best Employers Thailand 2019 โดยมี 3 บริษัทในเครือที่ได้รับรางวัล ได้แก่ บริษัท ปทุมธานีบริวเวอรี่ จำกัด, บริษัท สุราษฎร์ธานีเบเวอเรช จำกัด และบริษัท เชียงใหม่ เบเวอเรช จำกัด ที่ได้รับรางวัลเป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน ตอกย้ำความสำเร็จองค์กรสร้างคนที่ให้ความสำคัญกับการดูแลพนักงานและดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

จุตินันท์ ภิรมย์ภักดี กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด กล่าวว่า “การได้รับรางวัลครั้งนี้เป็นการสะท้อนและตอกย้ำให้เห็นถึงความสำเร็จของ Singha Way หรือวัฒนธรรมองค์กรที่เป็นเหมือน DNA ของกลุ่มสิงห์และส่งต่อแบบรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่ระดับผู้บริหารไปถึงพนักงานทุกระดับ เพื่อให้พนักงานทุกคนในองค์กรทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและมีความสุข พร้อมขับเคลื่อนองค์กรให้เดินต่อไปในอนาคตได้อย่างแข็งแกร่ง

ซึ่งเป็นเป้าหมายและนโยบายของ คุณสันติ ภิรมย์ภักดี กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด ในการดูแลและบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล มองว่าคนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดของบริษัทฯ หากทุกคนมีวัฒนธรรม แนวคิดและเป้าหมายเดียวกัน มีรากฐานวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแรง ก็จะนำพาบริษัทฯเติบโตก้าวไปข้างหน้า พร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง และสร้างความยั่งยืนให้กับองค์กร

“Singha Way คือค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรของคนหัวใจสิงห์ ซึ่งถือเป็น DNA ที่เราให้ความสำคัญกับการสร้างคน บน 4 แกนหลัก คือ ความกล้า (Courage) กล้าคิด กล้าทำ กล้าตัดสินใจเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ดีที่สุด เพื่อส่งมอบสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ (Premium Quality) เป็นการส่งต่อความสุข (Happiness) ให้กับทุกคน ไม่ว่าจะเป็นเพื่อนพนักงาน คู่ค้า ลูกค้า เพราะทุกคนคือสมาชิกครอบครัวเดียวกัน (Family)”

สำหรับการมอบรางวัลสุดยอดนายจ้างดีเด่น ประจำปี 2562 (Best Employers Thailand 2019) มี โรจน์ฤทธิ์ เทพาคำ กรรมการรองกรรมการผู้จัดการใหญ่, วีระชัย สาครวงศ์วัฒนา รองกรรมการผู้จัดการใหญ่อาวุโส บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และคณะผู้บริหารของทั้ง 3 บริษัทที่ได้รับรางวัลขึ้นรับมอบรางวัล

ทั้งนี้ Best Employers Thailand เป็นรางวัลที่ได้ดำเนินการมา 19 ปี โดย Kincentric บริษัทที่ปรึกษาด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลชั้นนำระดับโลก ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อค้นหาสุดยอดนายจ้างดีเด่น โดยพิจารณาจาก 4 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความยั่งยืนขององค์กร ได้แก่ 1. การสำรวจความคิดเห็นของพนักงาน ใน 4 มิติ คือ High Employee Engagement, Agile Working Environment, Engaging Leadership และ Strong Talent Focus 2. การสำรวจข้อมูลนโยบายด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 3. การสัมภาษณ์ผู้บริหารระดับสูง และ HR ของบริษัท มีองค์กรชั้นนำจาก 14 ประเทศเข้าร่วมโครงการ ได้แก่ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ จีน ฮ่องกง ไต้หวัน อินเดีย ตะวันออกกลาง ญี่ปุ่น เกาหลี มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ และไทย


แชร์ :

You may also like