HomeBrand Move !!Uniqlo ยกเลิกถุงพลาสติก เปลี่ยนใช้ถุงกระดาษทั้งหมดภายใน ก.ย.นี้ ตั้งเป้าปี 2020 ต้องลดการใช้พลาสติกลง 85%

Uniqlo ยกเลิกถุงพลาสติก เปลี่ยนใช้ถุงกระดาษทั้งหมดภายใน ก.ย.นี้ ตั้งเป้าปี 2020 ต้องลดการใช้พลาสติกลง 85%

แชร์ :

แบรนด์แฟชั่นชื่อดังจากญี่ปุ่น Uniqlo ประกาศนโยบายด้านความยั่งยืน ยกเลิกใช้ถุงพลาสติกภายในร้านทั่วโลก เริ่มต้นภายในเดือนกันยายน ปี 2019 เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของแคมเปญการลดพลาสติกของญี่ปุ่น

ADFEST 2024

Santos Or Jaune

การเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นทั้งในญี่ปุ่นและอีก 11 ประเทศที่ Fast Retailling ทำตลาด โดยลูกค้าของยูนิโคล่จะได้รับถุงกระดาษที่ผลิตขึ้นจากวัตถุดิบรีไซเคิล หรือกระดาษที่ผลิตจากต้นไม้ที่รับการรับรองจาก Forest Stewardship Council (องค์กรเอกชนภายใต้ความร่วม-มือของกลุ่มต่างๆ ทั่วโลก เพื่อการันตีว่าต้นไม้ถูกปลูกภายใต้กระบวนการจัดการที่ดี)

อย่างไรก็ตามร้านยูนิโคล่ที่ญี่ปุ่น ยุโรป และอเมริกาเหนือจะคิดราคาถุงกระดาษ รวมทั้งจำหน่ายถุงผ้าเพื่อเป็นทางเลือกให้กับลูกค้า

Tadashi Yanai ผู้ก่อตั้งและดำรงตำแหน่งประธานบริษัท Fast Retailing ระบุว่า “นี่เป็นความท้าทายครั้งใหญ่ของทุกๆ บริษัท”

สำหรับ Fast Retailing บริษัทแม่ของ Uniqlo ตั้งเป้าหมายใหญ่เอาไว้ว่า จะต้องลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งให้ได้ 85% จากทุกสโตร์ ภายในปี 2020 และนั่นหมายถึงว่าจะช่วยลดขยะพลาสติกลงได้ถึง 7,800 ตันเลยทีเดียว

นอกเหนือจากเรื่องของถุงพลาสติกแล้ว ยูนิโคล่ยังให้ความสำคัญกับเรื่องสิ่งแวดล้อมด้านอื่นๆ อีก เช่น การคิดค้นนวัตกรรมเพื่อทำให้ “ยีนส์” ของตัวเอง ใช้น้ำในขั้นตอนการผลิตลดลง

Source


แชร์ :

You may also like