Home PR News โนวาร์ตีส สานต่อกิจกรรม “วันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ปีที่ 23 รวมพลังจิตอาสา พร้อมสร้างโอกาสแก่เด็กพิการทางการได้ยิน [PR]

โนวาร์ตีส สานต่อกิจกรรม “วันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์” ปีที่ 23 รวมพลังจิตอาสา พร้อมสร้างโอกาสแก่เด็กพิการทางการได้ยิน [PR]

บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเดินหน้าสานต่อกิจกรรมจิตอาสาทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ หรือ Community Partnership Day ประจำปี 2019 เป็นปีที่ 23 เพื่อแสดงถึงการยึดมั่นในพันธกิจของโนวาร์ตีส ที่มุ่งร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ในปัจจุบัน วิกฤติไมโครพลาสติกที่ตกค้างอยู่ใต้ท้องทะเล ถือเป็นวิกฤตการณ์ที่ผู้คนและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสนใจและความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยผลกระทบทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นนี้ ส่งผลให้มหาสมุทรทั่วโลกเกิดมลพิษและสิ่งมีชีวิตทางทะเลต้องเผชิญกับปัญหาขยะพลาสติกในทะเล โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาดังกล่าวมากที่สุด ประเทศไทยถูกจัดเป็นอันดับ 6 ใน 192 ประเทศ ที่มีขยะในทะเลมากที่สุดในโลก โนวาร์ตีส จึงตั้งเป้าหมายที่จะเป็นหนึ่งในองค์กรที่ร่วมรณรงค์ลดการใช้พลาสติก และจัดการขยะพลาสติกอย่างมีความรับผิดชอบ ด้วยการนำพนักงานจำนวนกว่า 120 คน ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาเก็บขยะชายหาดวอนนภา” ณ จังหวัดชลบุรี เพื่อลดขยะพลาสติกบนชายหาด โดยกิจกรรมนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยทำให้ระบบนิเวศทั้งทางบกและทางทะเลของชายหาดมีความสวยงามมากยิ่งขึ้น ตลอดจนส่งเสริมให้พนักงานได้ตระหนักถึงความสำคัญในการปกป้องสิ่งมีชีวิตในท้องทะเล รวมถึงปัญหาขยะพลาสติกที่ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วย

เภสัชกรหญิงสุมาลี คริสธานินทร์ ประธานบริหาร บริษัท โนวาร์ตีส (ประเทศไทย) กล่าวว่า “เนื่องในวันบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ประจำปี 2019 ซึ่งจัดมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 23 โดยมีจุดประสงค์ให้พนักงานโนวาร์ตีสได้เป็นกระบอกเสียงและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงลดการใช้พลาสติกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นการตอบแทนสู่สังคมและยืนยันความมุ่งมั่นของโนวาร์ตีสที่จะพัฒนาชีวิต ความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้น ทั้งนี้ เราเชื่อว่าโนวาร์ตีสจะยังเดินหน้าสานต่อกิจกรรมเพื่อสังคมร่วมกับพนักงานในปีต่อ ๆ ไปอย่างแน่นอน” นอกจาก กิจกรรมเก็บขยะชายหาดที่เป็นการปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมและปกป้องสิ่งมีชีวิตในท้องทะเลแล้วนั้น โนวาร์ตีสยังได้ร่วมมอบทุนการศึกษาแก่เด็กพิการทางการได้ยินจากโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี จำนวน 230,000 บาท โดยจำนวนเงินดังกล่าวเป็นการร่วมระดมทุนจากกิจกรรมประมูลสิ่งของเครื่องใช้ เสื้อผ้า ฯลฯ ของพนักงานและผู้บริหารโนวาร์ตีส เพื่อช่วยสนับสนุนการศึกษาและความก้าวหน้าให้กับนักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน รวมถึงการพัฒนาความสามารถทางด้านการสื่อสารได้อย่างเต็มที่

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ตกลง อ่านเพิ่มเติม