HomeBig Featuredอังกฤษบรรจุเรื่อง Fake News เข้าไปในหลักสูตรการศึกษา หวังนักเรียนทุกคนรู้เท่าทัน

อังกฤษบรรจุเรื่อง Fake News เข้าไปในหลักสูตรการศึกษา หวังนักเรียนทุกคนรู้เท่าทัน

แชร์ :

ปัจจุบันนี้ “ข่าวปลอม” (Fake News) ดูเหมือนจะเป็นวาระแห่งชาติเข้าไปทุกที เพราะกลายเป็นปัญหาที่สร้างความปั่นป่วนวุ่นวายให้กับสังคม ด้วยเหตุนี้เอง Damian Hinds รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาของอังกฤษ จึงประกาศว่าให้คุณครูในอังกฤษสอนนักเรียนถึงเรื่องความอันตรายของ “ข่าวลวง” และหยุดเผยแพร่มันในโลกออนไลน์

Santos Or Jaune

นักรียนในอังกฤษจะต้องเรียนเรื่อง Fake News ในอินเทอร์เน็ต โดนจะต้องวิเคราะห์เนื้อหาในข่าว ตั้งแต่พาดหัวว่าเป็น clickbait หรือไม่, คอนเทนต์ชักจูงให้เผยแพร่ข้อความอันเป็นเท็จหรือเปล่า

ทางรัฐบาลมั่นใจว่าหลักสูตรใหม่นี่ จะช่วยให้เด็กๆ พิจารณาได้ว่าข้อมูลที่ตัวเองกำลังอ่านอยู่นั่นเป็นข้อมูลที่ผิดพลาดหรือว่าเป็นข้อความลวง ที่ไม่ควรเชื่อถือ

รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาฯ เชื่อว่าความน่าเชื่อถือในสถาบันหรือว่าบริษัท สามารถทำลายลงได้ง่ายเมื่อเจอกับข้อมูลผิดๆ Propaganda ก็เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายในโซเชี่ยลมีเดีย ดังนั้นการสร้างความตะหนักว่าควรตรวจสอบข้อมูลด้วยตัวเองจะเป็นกลไกสำคัญในการปกป้องความผิดพลาดนั้น “แหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือ” จะมีความสำคัญมากกว่าช่วงเวลาไหนๆ ท่าน รมต. ระบุ และไม่ใช่แค่บริษัทเทคโนโลยีเท่านั้น แต่คนรุ่นใหม่ต้องฉลาดเท่าทันยิ่งกว่า

หลักสูตรดังกล่าวจะเริ่มต้นใช้ในปีหน้า นอกเหนือจากเรื่อง Fake News แล้ว จะมีเรื่องของการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลิดภัย และเรื่องของสุขภาพจิตเป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตรภาคบังคับด้วย

Source


แชร์ :

You may also like

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณยอมรับในเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการตกลงอ่านเพิ่มเติม