ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป เปิดศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ มูลค่ากว่า 300 ล้านบาท เตรียมผลักดันนักวิทยาศาสตร์ไทย [PR]

ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ก่อตั้งขึ้นครั้งแรกในปี 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของบริษัทในเครือทั่วโลก รวมทั้งเป็นศูนย์กลางในการคิดค้นเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อมาพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตและหมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างประโยชน์และคุณค่าให้กับลูกค้า ผู้บริโภค และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยทำหน้าที่เชื่อมโยงทางวิทยาการโภชนาการสมัยใหม่เข้ากับนวัตกรรมการผลิต เพื่อสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองต่อความต้องการของตลาดและอุตสาหกรรมอาหารโลก

- Advertisement -

ในปี 2562 ศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยนได้ย้ายจาก คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มายัง บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โดยศูนย์นวัตกรรม Global Innovation Center (GIC) แห่งใหม่นี้ มีพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร มีมูลค่ากว่า 300 ล้านบาท สามารถรองรับ นักวิทยาศาสตร์ระดับปริญญาเอกมากกว่า 40 ท่านและนักวิจัยกว่า 120 คน ทางด้านเทคโนโลยีชีวภาพทางทะเล วิศวกรรม ชีวการแพทย์ ศาสตร์ทางด้านอาหารและโภชนาการจากทั่วโลก ที่มาร่วมมือกันเพื่อแลกเปลี่ยน องค์ความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในการค้นคว้าวิจัย และการใช้เทคโนโลยีเพื่อให้ได้สิ่งที่ดีที่สุดแก่ผู้บริโภคและสิ่งแวดล้อม โดยปัจจัยของผลประกอบการปี61 ทำได้ 3%

ในขณะที่ตั้งเป้าปี 62 ในอัตราเติบโตอยู่ที่ 5% โดยปัจจัยราคาของวัตถุดิบนั้นผันผวนตามค่าเงิน ณ ตอนนี้การนำเข้าและส่งออกวัตถุดิบยังไม่มีผลกระทบใด ศูนย์นวัตกรรมฯตั้งเป้าพัฒนานวัตกรรมด้าน บรรจุภัณฑ์ วัตถุดิบ โดย หันมาใช้วัตถุดิบที่สามารถรีไซเคิล นำกลับมาใช้ได้และไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม โดยนายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ให้ความเห็นว่า “ที่ย้ายศูนย์นวัตกรรมจากเดิมที่ มหาวิทยาลัยมหิดลมาที่ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ เพราะ พื้นที่ของที่อาคารใหม่นี้ใหญ่กว่าเดิมมีความพร้อม ในด้านสถานที่ และเพิ่มอัตรานักวิทยาศาสตร์ ที่จะทำการวิจัย ในศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้ได้มากกว่าเดิม และสำหรับปีนี้ ไทยยูเนี่ยนพร้อมพัฒนาลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมเน้นทั้ง ฝั่งวิจัย ทดสอบชิ้นงาน อีกทั้งเตรียมความพร้อมนำนวัตกรรมและผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาดใหม่ เช่น เครื่องสำอางค์ แปรรูปสินค้า อาหารเสริม ยา ที่ตอบรับนวัตกรรมของเราและ ข้อมูลด้านการส่งออก ประเทศเวียดนาม ณ ขณะนี้ได้รับความเชือถือจากฝั่งทวีปยุโรปในด้านวัตถุดิบ และคุณภาพ โดยทางไทยยูเนี่ยนเอง ตั้งเป้าจะพาประเทศไทยมุ่งหน้าสู่ความน่าเชื่อถือด้านคุณภาพ วัตถุดิบ กับประเทศทวีปยุโรปในปีนี้เช่นกัน ในส่วนของแง่มุมของการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ปีนี้ อยากเห็นการพัฒนา ดังเช่นผลงานที่ผ่านมา อยากให้การบริหารประเทศถูกพัฒนาและเป็นไปอย่างต่อเนื่อง” นายธีรพงศ์ จันศิริ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกล่าวทิ้งท้าย และในครั้งนี้ทางผู้บริหารได้พา คณะสื่อมวลชนได้เยี่ยมชม ศูนย์นวัตกรรมแห่งใหม่ครั้งนี้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ธัญญวัฒน์ เกษมสุวรรณ ผู้อำนวยการกลุ่มด้านนวัตกรรม ได้กล่าวถึงที่มาของศูนย์นวัตกรรมแห่งนี้ ว่า เป็นศูนย์นวัตกรรมที่ใหญ่ที่สุดและมีนักวิทยาศาสตร์มากที่สุดอีกทั้งรองรับผลงานวิจัยมากที่สุด พร้อมกันนี้ให้เกียรติพาเยี่ยมชมการวิจัย การทำเทสต์ผลิตภัณฑ์ ก่อนส่งออกมาแปรรูป รวมถึงดูเครื่องจักรใหม่ อาทิเครื่องสกัดโปรตีน ที่ลงทุนกว่า 5 ล้านบาท เพื่อสกัดโปรตีนและเกลือออกจากปลาทูน่า ก่อนทำการแปรรูปวัตถุดิบ  และในครั้งนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ เป็นองค์ประธานในงานเปิดศูนย์นวัตกรรมไทยยูเนี่ยน ณ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โดยคณะผู้บริหารบริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพนักงานและประชาชน เฝ้าฯ รับเสด็จ ณ อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร