อสังหาฯกับสิ่งแวดล้อมต้องไปด้วยกัน Property Perfect ระดมพล กำจัด “ขยะ” ป่าชายเลน

จากการสำรวจของทีมนักวิจัยมหาวิทยาลัยจอร์เจีย พบว่า ประเทศไทยถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีปัญหาขยะในทะเลติดอันดับ 5 ของโลก จากทั้งหมดจำนวน 192 ประเทศ โดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ขยะในทะเลส่วนใหญ่มาจากแหล่งท่องเที่ยว เช่น ขวดน้ำพลาสติก ขวดแก้ว โฟม เป็นต้น ถัดมา คือ ขยะจากการทำการประมง เช่น อวน เชือก เป็นต้น

- Advertisement -

ซึ่งไม่เพียงแค่ขยะจากการท่องเที่ยวเท่านั้น แต่รวมไปถึงขยะที่เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นจากบุคคล ครัวเรือน อุตสาหกรรม ที่ถูกปล่อยลงแหล่งน้ำต่างๆ อาทิ ลำคลอง แม่น้ำ และออกสู่ทะเลกลายเป็นปัญหาขยะที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ขยะทะเลไทย 250,794 ชิ้น

จากข้อมูลปริมาณขยะทะเลในประเทศไทย ปีงบประมาณ 2561 โดย กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ระบุว่า ผลรวมปริมาณขยะ 10 อันดับแรก มีจำนวนกว่า 250,794 ชิ้น

ทั้งนี้ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ยังระบุว่า ขยะทะเลส่งผลกระทบสัตว์ทะเลหายากและใกล้สูญพันธุ์ ทั้งทะลายระบบนิเวศปะการัง ปัญหาขยะข้ามแดน ทัศนียภาพเสื่อมโทรม และมีการปนเปื้อนเชื้อโรค

พายเรือคายัค เก็บขยะทะเล

บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหาชน) ซึ่งถือเป็นธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์ ที่ตระหนักในเรื่องสภาพแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง ที่ผ่านมา ได้ประกาศแผนการดำเนินงานในปี 2562 โดยคำนึงถึงการอนุรักษ์พร้อมกับพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัย เพื่อให้สอดรับกับเป้าหมายการอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ด้วยแนวคิด Perfect Smart Green Living

ล่าสุดขยายสู่การอนุรักษ์ชายฝั่งทะเล บริเวณป่าชายเลน ปากน้ำปราณ จ.ประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรม “พายเรือคายัคเก็บขยะ” พร้อมเชิญชวนกลุ่มลูกบ้าน พนักงาน รวมถึงกลุ่มชาวบ้านชุมชนปากน้ำปราณบุรี ร่วมภารกิจอาสาเก็บขยะ เพื่อกระตุ้นให้ทุกฝ่าย ตระหนักถึงการเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันและแก้ไขปัญหา เกิดเป็นความร่วมมือร่วมใจ โดยเฉพาะภายในกลุ่มชุมชนท้องถิ่น

ทั้งนี้ เส้นทางกิจกรรมพายเรือคายัคเก็บขยะ เริ่มตั้งแต่บริเวณด้านหน้าโครงการคอนโดมิเนียม เบลล่า คอสต้า ซึ่งตั้งอยู่ติดกับวนอุทยานปราณบุรี ลัดเลาะตามลำน้ำ ผ่านป่าชายเลนที่สองข้างทางยังคงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ ล่องออกไปถึงหมู่บ้านชาวประมงบริเวณปากแม่น้ำปราณบุรี ซึ่งเป็นจุดที่แม่น้ำบรรจบกับทะเลอ่าวไทย ซึ่งพบว่า มีขยะทั้งจากชายฝั่งและในทะเลมาสะสมรวมอยู่เป็นจำนวนมาก โดยขยะที่เก็บได้ส่วนใหญ่เป็นประเภทโฟม ขวดพลาสติก ถุงพลาสติก ขวดแก้ว กระป๋อง อวน เชือก ซึ่งสามารถเก็บขยะได้รวมถึง 250 กิโลกรัม โดยจะนำขยะแต่ละประเภทไปจัดการอย่างเหมาะสมต่อไป

สร้างแหล่งเรียนรู้ชุมชน

นอกจากกิจกรรมเก็บขยะเพื่อมอบความสะอาดคืนให้แก่สภาพแวดล้อมของบริเวณป่าชายเลนปากแม่น้ำปราณบุรีแล้ว พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ยังได้ร่วมกับชุมชนปากน้ำปราณบุรี สนับสนุนให้บริเวณดังกล่าว เป็นแหล่งเรียนรู้ทางธรรมชาติที่สำคัญเกี่ยวกับระบบนิเวศทางทะเล โดยจัดกิจกรรมพายเรือคายัคท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เพื่อให้ชาวบ้านในชุมชนที่อาศัย ณ ปากน้ำปราณบุรี ได้มีส่วนสำคัญในการช่วยดูแลสิ่งแวดล้อมทางทะเล พร้อมสร้างงานให้แก่ชุมชนอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมอนุรักษ์ป่าชายเลนในครั้งนี้ พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค ได้ดำเนินการตามนโยบายการมอบคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งเน้นการรับผิดชอบต่อสังคมที่มากกว่าเพียงการสร้างโครงการที่อยู่อาศัย แต่ยังครอบคลุมไปถึงการเป็นองค์กรที่พร้อมประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนเพื่อการรักษาธรรมชาติและสภาพแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป